Кариера

БАУХ е готова със системата за сертифициране на ЧР специалисти

Computer World

Констанца Григорова

Българската асоциация по управление на хора (БАУХ) съобщи, че вече е готова със системата за сертифициране на специалисти в областта на човешките ресурси.

В началото на 2010 г. БАУХ (тогава БАУРЧР) представи проект за процес по сертифициране на специалисти по управление и развитие на човешките ресурси. Тогава беше обявено, че при разработването на този процес са взаимствани моделите и процедурите на великобританския Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), както и са използвани добри практики на European Association for People Management (EAPM).

Анелия Горгорова

Анелия Горгорова„Асоциацията работи по създаването и установяването на стандарти по управление на човешки ресурси доста преди 2010 г. и почти от самото си създаване. Взаимствали сме вече установени практики в областта, но и сме се съобразили с регионалните специфики, както и местно законодателство и икономически практики“, коментира Анелия Горгорова, член на УС на БАУХ.

По думите на експертката, сертификатът, който при успешно преминаване на сертификационната програма ще получават специалистите, е носител на стандартите, регламентирани за областта на управление на човешките ресурси, който е определен от професионалната общност в лицето на асоциацията по управление на хора.

Валидността на сертификата е пет години, като ако сертифицираният желае да го поддържа, ще има тази възможност, като предостави в края на периода изисквания за сходни професионални доказателства, като се добавят такива за непрекъснато професионално развитие.

В сертификационната програма за всяко ниво има изисквания за покриване на професионални стандарти с показания за знания и опит. В този смисъл в програмата биха могли да се включат и хора без опит на входящото ниво, но не е възможно да се случи без необходимите за това знания.

Нива на ЧР сертифициране

Нивата на сертифициране са 4:

  • сертифициран специалист човешки ресурси;

  • сертифициран старши специалист човешки ресурси;

  • сертифициран мениджър по управление на човешки ресурси;

  • сертифициран мениджър стратегическо управление на човешки ресурси.

За всяко ниво има входящи изисквания за ниво на образователна степен и брой години професионален опит в областта. За сертифициран специалист човешки ресурси например има изискване или за минимална степен на образование бакалавър, или за минимум 2 години професионален опит в областта. За сертифициран мениджър по управление на човешки ресурси и сертифициран мениджър стратегическо управление се изисква и мениджърски опит в областта.

Заедно с определяне на нивото за сертифициране според входящите изисквания, кандидатстващият за сертифициране трябва да избере дали би искал да има специализиран сертификат или ще се сертифицира според общ профил, като например да се сертифицира в областта на подбор или обучение.

„За да улесним процеса по сертифициране има платформа за кандидатстване (www.hrcm-cert.com), в която също така ще премине и част от оценъчната процедура. Може да се каже условно, че етапите на сертифициране са: определяне на нивото и кандидатстване, подготовка и оценка, която завършва със сертификационно интервю. Всички етапи от изброените с изключение на оценка, ще преминат по идентичен начин. В процеса на оценката в зависимост от нивото има различия“, обясни Анелия Горгорова.

За първо и второ ниво има тест, практическа задача, сертификационно интервю. Като за сертифициран старши специалист се добавя и портфолио, което представлява набор от доказателства, които показват и покриват определените за нивото стандарти.

За трето и четвърто ниво са предвидени казус, портфолио, и сертификационно интервю.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X