Кариера

е-Уменията за заетост и икономически растеж са тема на събитие

Computer World

Бизнес закуска на тема „Електронните умения за създаване на заетост и икономически растеж” ще се състои на 28 април. Събитието ще започне в от 10.30 ч. и ще се проведе в конферентната зала на Представителството на Европейската комисия в България (ул. "Г. С. Раковски" №124).

Участие в бизнес закуската ще вземат Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образование и наука, Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Р България по здравеопазване и иновации, Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика, както и представители на Министерство на образованието и Агенция по заетостта.

Лого на проекта eSkills for jobs 2015-2016Участниците (stakeholders) по проекта „eSkills for jobs 2015-2016” ще дискутират имаме ли нужните електронни умения за дигиталната трансформация на икономиката и предстоящия единен цифров пазар. Ще споделят добри практики от сферата на ИКТ, повишаването на уменията за ефективно използване на информационните технологии, както и информация за предстоящите обучителни инициативи и състезания.

Събитието отбелязва началото на „eSkills for jobs 2015-2016”, за която Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е изпълнител за България. Проектът има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), необходими за намирането на работа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X