Кариера

Antal: Едва 10% от ИТ компаниите у нас ще свиват отделите си

Computer World

Делът на организациите, които наемат управленски кадри в България, се е повишил до 60% в началото на 2015 г. Междувременно, процентът на компаниите, които съкращават отделите си, също не е за подценяване – той е с 2% по-висок спрямо септември 2014 г., като 29% от анкетираните фирми плануват да освобождават служители на високо управленско ниво през следващото тримесечие. Автомобилният сектор и информационните технологии компенсират с висок дял на наемащи компании от бранша.

Това показват резултатите от 17-тото издание на световното проучване на тенденциите в наемането и освобождаването на кадри проведено от международната компания за подбор на управленски и ключов персонал Antal International (“Антал Интернешънал“) сред повече от 9000 организации в 40 ключови държави. Проектът "Antal Global Snapshot" отчита тенденции на повишаване на търсенето на специалисти и мениджъри сред компании, опериращи на пазарите в Западна и Източна Европа, Китай и Мексико.

В следващото тримесечие 42% от организациите на автомобилната индустрия се очаква да разрастват своята дейност и да търсят специалисти на високо професионално ниво. Едва 10% от ИТ компаниите планират да свиват отделите си. Проучването разкрива значително търсене на високоспециализирани инженери и специалисти по логистика. В сектора на човешките ресурси, маркетинга и продажбите процентът на наемащите остава стабилен за началото на 2015 г. и колебания не се предвиждат за следващото тримесечие.

По света

В световен мащаб най–високи нива на наемане на специалисти от високо управленско ниво бележат секторите: аутсорсинг, информационни технологии, счетоводство, банкиране. Най–ниски са нивата в секторите: мода, енергетика и услуги по сигурността.

Процентът на организациите, които наемат служители на управленски позиции в началото на 2015 г. в световен мащаб е 68%, спрямо 57% за септември 2014 г. Броят на организациите, които възнамеряват да наемат през следващото тримесечие също показва повишаване от 57% на 66%, разкрива проучването на Antal International. Броят на фирмите, които освобождават персонал, също е нарастнал с 9% от последното изследване и в момента достига 24%.

Западна Европа

Най–високи нива на наемане по управленски позиции показва изследването в Белгия (77%) и Великобритания (70%), а най–ниски - в Испания и Италия, където само 39% от запитаните компании са в процес на наемане на професионалисти на управленско ниво. Пазарът на труда в Холандия показва значително повишение - 61% от анкетираните работодатели са в процес на наемане на управленско ниво, това е с 12% повече от предходното проучване. Въпреки това, тенденцията ще намалява през следващите три месеца до 55%.

Източна Европа

В началото на 2015 г. в Източна Европа се забелязва раздвижване на пазара на труда, като Словакия отбелязва рекордните 74% в наемането - ниво, надвишаващо средните регионални и глобални стойности. Следвана е от Полша, където 70% от организациите са в процес на търсене на ръководители. В Словакия се очаква в следващото тримесечие тази тенденция да се увеличава и търсенето да достигне завидните 78%, с 25% пред съседите си от Чехия и 12% над световната тенденция.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X