Кариера

Теленор България обучи и нае безработни младежи

Computer World

Констанца Григорова

След проведени интервюта с над 120 кандидати до 29 годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда в София, 36 безработни младежи са успешно обучени и сертифицирани в рамките на проект, по който първоначално бенефициент е търговската верига „Германос“. През юли 2014 г. „Германос“ се вля в „Глобул“, а от ноември миналата година мобилният оператор започна да действа под името „Теленор България“. Инициативата, наречена „Теленор България в подкрепа на младежката заетост“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2007-2013, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Събитието за оповестяване на предварителните резултати по проекта се състоя на 25 март 2015 г.

Начинанието се изпълнява по схема „Ново работно място“ на Агенцията по заетостта.

„В тази схема видяхме възможност да допълним останалите младежки инициативи, в които имаме вече 10 години опит. Този проект е полезен и за двете страни – работодателят може да си осигури допълнителна работна сила, с която да повиши ефективността на екипите, в които ще работят тези хора, а безработните младежи получават шанса да придобият професионални знания в реална бизнес среда, което им помага да станат конкурентоспособни на пазара на труда. Нашият опит с подобни младежки инициативи показва, че около 1/3 от участниците проявяват желание да останат и след приключването на проектите и в случай, че имаме свободни работни места, винаги предлагаме постоянни позиции в компанията“, коментира Лилия Владимирова – мениджър на „Център за предоставяне на HR услуги“ на "Теленор България" и ръководител на проекта.

Лилия Владимирова – мениджър на „Център за предоставяне на HR услуги“
на "Теленор България" и ръководител на проекта.
Снимка: Констанца Григорова

Сред основните изисквания към кандидатите е било да имат завършено поне средно образование, а владеенето на чужд език е било предимство. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общия размер на договорените разходи се очаква да достигне около 375 хил. лв.

По ОПРЧР са поети разходите за обучение на младите безработни, тяхното възнаграждение до размера на минималния осигурителен праг за съответната длъжност, и социалните осигуровки.

„Досега по инициативата са направени разходи за над 288 хил. лв. не очакваме да оползотворим цялата предвидена сума, главно заради напускания и отпуски по болест на някои от участниците“, допълни Владимирова.

Участниците са преминали въвеждаща програма, която ги запознава със структурата на компанията, както и с нейната корпоративна култура, мисия и ценности, и обучение за работа с основните системи, използвани в търговските обекти на телекома.

От 36-те обучени и сертифицирани младежи, 34 са включени в заетост в „Теленор България“, и към момента 24 от участниците по проекта са заети на срочни трудови договори в телеком оператора на позиция „Администратор магазин“. Вече има потвърждения от преките ръководители, че 16 от младежите ще останат на постоянен трудов договор в компанията.

Предстои приключване на проекта през месец април т.г.

Лилия Владимирова припомни и че телекомът набира стажанти до 30 април. Стажантската програма се провежда за 12 поредна година, като дава възможност за натрупване на практически опит в областите „Регулации“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Радио и телекомуникации“, „Връзки с обществеността“, „Обслужване на клиенти“, „Човешки ресурси и администрация“ и „Информационни технологии“. Кандидатите трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: traineeship@telenor.bg. Стажантската програма ще стартира в началото на месец юли. Стажът в компанията е платен, като продължителността му е два месеца. До момента в нея са участвали повече от 400 студенти от български и чуждестранни университети, като близо една трета от тях впоследствие са започвали работа в компанията. От началото на програмата през 2004 г., телекомът е инвестирал повече от 1 млн. лева в развитието и подкрепата на младите таланти в България.

През февруари т.г. „Теленор България“ посрещна и десетте участници в деветата си поредна стипендиантска програма.

Това не е първият проект, финансиран по ОПРЧР, който „Теленор България“ изпълнява. В далечната 2008 г. мобилният оператор започна работа по проекта „Развитие на ключови компетенции у служителите на Космо България Мобайл ЕАД – инвестиция в бъдещето” на стойност 558 625,84 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ беше 391 166 лв.

Друг проект, който се реализира с подкрепа от ОПРЧР, е „По-близо до работата“. Схемата е насочена към новонаети лица по трудов договор, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. По схемата се покриват разходи за обществен превоз на пътници с автобуси или леки автомобили по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници.

Лилия Владимирова разкри, че „Теленор България“ предвижда програма за наемане на работа на инвалиди, но тя няма да се изпълнява с външно финансиране. Вероятно програмата ще стартира от есента на тази година.

Телекомът има и лятна академия за служителите си, която предлага обучения по презентационни умения, управление на времето, управление на стреса и др. бизнес умения. Участието е пожелателно, а лекторите са специалисти от самата компания.

На 7 март в Лондон се състоя тазгодишното издание на единствения по рода си кариерен форум, създаден от и за български студенти и млади професионалисти в чужбина. Съорганизатори и домакини в Лондон са посолството на България и българският културен център. Предстои аналогично събитие и на 18 април във Франкфурт. „Теленор България“ е сред компаниите, които участват във форума. Владимирова има очаквания българи в чужбина да кандидатстват за работа в оператора в страната.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X