Кариера

Колежът по телекомуникации и HP с обща академична програма

Computer World

Александър Главчев

Договор за сътрудничество, в който е включена и програма за създаване на нова съвместна специалност – Компютърно администриране на софтуерни приложения, подписаха Висшето училище “Колеж по телекомуникации и пощи” и Хюлет Пакард (HP). Според създателите на програмата това е първата подобна академична инициатива, разработена чрез публично-частно партньорство в България.

“Убеден съм в предимството на професионалното образование”, обяви Тодор Станев, министър на образованието и науката, който присъства на подписването на договора. Той заяви желанието си да подпомогне “еманципирането” на колежите чрез предстоящо изменение на Закона професионалното образование, така че те да бъдат равностойни на висшето и училищното образование.

По думите на Димитър Радев, ректор на Колежа по телекомуникации и пощи, новият договор е продължение на вече изграденото сътрудничество между учебното заведение и ИТ компанията, в рамките на което специалисти от HP изнасят лекции пред студенти. “Съвместно се убедихме, че е хубаво да започнем да работим по инициатива, в която да свържем висшето образование и HP, с която да можем да подготвим професионални бакалаври – такива каквито иска от нас бизнесът”, обясни той.

Обучението по специалността Компютърно администриране на софтуерни приложения ще бъде разположена в направление Информационна и компютърна техника. Според Радев, идеята е да се адресира острият недостиг на ИТ специалисти в България.

“Вярваме, че когато специалисти от дадена индустрия участват активно в образователния процес, не само се скъсява пътят от студентската скамейка до първите успехи в професията, но и налага нови стандарти – сподели Преслав Павлов, директор “Отдалечени услуги” в Глобалния център за услуги на HP в България. – Ако днес ИТ индустрията в у нас е на световно ниво, то нейн дълг е да отглежда следващите поколения специалисти.”

Обучението по новата специалност ще е с продължителност 3 години. През първата година ще се формират знания, необходими за специалистите с висше образование. След завършване на втората година студентите ще бъдат достатъчно подготвени за стажантски и практически програми във фирми от ИТ сектора. По време на третата година те ще имат възможност да се специализират в направления по администриране на бази данни, уеб технологии и мрежова сигурност.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X