Кариера

Проект подготвя младежи с аутизъм за работа в офис

Computer World

Констанца Григорова

Разработването на технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар е темата на проекта Society and Work Inclusion Technologies for Children and Youths with ASD (SwitchU). Разработката на концепцията SwitchU е на Европейския Софтуерен Институт - Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) в партньорство с „Асоциация Аутизъм”, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Фондация „Адапта” и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Проектът “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” е с двугодишен срок на изпълнение и се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Изпълнението на начинанието е започнало през 2014 г. и се очаква то да приключи в началото на 2016 г.

Проектът обхаща около 20 младежи на възраст от 18 до 28 г. с различни форма на аутизъм.

„Проектът е шанс млади хора с аутистични разстройства да придобият адекватни умения и знания в рамките на различни по обхват и форма обучения и курсове. Сред основните умения е работата с най-използваните офис приложения с отворен код (Libreoffice, Open Office) и Microsoft – текстообработване, обработване на данни, приложения за изчисление, обработка на не-текстови обекти и изображения (power point, publisher), електронна поща, коментира Павел Върбанов, ръководител проект - В хода на обучението младите хора с аутизъм започват да работят с документи - запазване и управление, създават сами основни настройки в операционната система според своите лични желания и нужди - като фон на работния екран или икони за бърз достъп. Започват да се ориентират в различни работни информационни системи – за тестване, за създаване и управление на документи. Някои младежи дори се справят с програмиране в програмна среда или програмен език. Проектът предвижда и придобиване на по–общи офис умения - работа с принтер, скенер, говорители, търсене на информация в интернет, ползване на интернет инструменти като Google Analytics, Google Drive, One Drive, интернет поща.“

„Асоциация Аутизъм” управлява социална услуга за рехабилитация и интеграция на деца и младежи с аутизъм в обществения живот.

Като партньор по проекта, експертите от „Асоциация Аутизъм” са се свързали със семействата на младежи с аутизъм и след съгласие от страна на родителите, младите хора са започнали обучение. От края на месец март т. г. предстои всички младежи, които успешно са преминали през първата фаза от изпълнение на инициативата – а именно въвеждащото, базисно едномесечно обучение по компютърна грамотност, да се прехвърлят към

обучение в симулирана офис среда

в централата на ЕСИ ЦИЕ. „Основните задачи на този етап от обучението ще са да им бъде помогнато да преодолеят социалните бариери, свързани с ходенето на работа, като например ангажиментите да се идва навреме на работа, да се поздравяват колегите, да не се пречи на останалите служители, да се обръщат за помощ към колегите и др., посочи Бранимира Христова, ментор по проекта. - Най-големи трудности виждаме, когато се налага едновременно да бъдат ползвани повече от една работна среда или компютърно приложение. Един пример. За решаването на дадена работна задача се налага да се обработи изображение в едно приложение и след това изображението да се използва като обект в друго приложение като текст например. Подобни промени в работата и плана са сериозно предизвикателство в нашата работа. Справяме се според индивидуалните особености на младежа, с когото работим – разясняваме причините за промените, предлагаме алтернативни решения.

Следващата фаза след завършването на едномесечния стаж в симулирана офис среда през месеците юни и юли младежите ще започнат и реалните тримесечни стажове в ИТ компаниите, които са се съгласили да участват в проекта. Потвърждение са дали Software AG, Mellon, Lager, които са участвали и в по-ранен проект, ръководен от ЕСИ ЦИЕ, насочен към стажове на младежи с аутизъм на пазара на труда, както и SAP Labs, Gfk, Infragistics и др.

Ако някои от младежите покажат добри резултати след първото, въвеждащо обучение, могат да прескочат втората фаза и да бъдат прехвърлени директно към третия етап от изпълнение на инициативата, а именно, реалните стажове във фирми.

Адаптирането на младежите с аутизъм е инициатива, по която ЕСИ ЦИЕ работи вече 10 години и ще продължи да изпълнява под една или друга форма и след приключването на този проект“, каза Ивайло Георгиев, ментор по проекта.

Идеята как ИТ могат да помогнат на хората с увреждания да се интегрират по-лесно в обществото и да се реализират, се роди преди повече от 10 г. В началото започнахме работа с Програмата на ООН за развитие – UNDP, след което спечелихме и проект по програма „Прогрес“ на Европейската комисия. Начинанието, което изпълняваме сега, ни помага да адаптираме и доусъвършенстваме методиката и рамката, което ни дава възможност да се концентрираме върху работа със самите деца“, допълни Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ. Така подготвената методология може да бъде приложена във Варненския свободен университет за целите на обучение на младежи с дислексия, в който департаментът по ИТ работи в тясна връзка с катедрата по психология.

В момента от ЕСИ ЦИЕ са във връзка с Фондация „Адапта“ към Университета на Валенсия, която проучва технологичните възможности за подкрепа на хора с аутизъм и разработва такива софтуер и хардуер. В рамките на проекта фондацията е предоставила софтуерно обучително приложение, над чийто превод и адаптация работят от ЕСИ ЦИЕ и което се очаква да помогне за по-лек прехода от училище към работа на младежите с аутизъм.

Едва 1/10 от хората с увреждания у нас работят
Хората с увреждания в България са сред най-засегнатите и уязвими на бедност и изолация социални групи. Според данни на НОИ и НСИ по-малко от 10% от хората с увреждания работят, а само 4% от тях са търсили активно работа през 2011 г. Също така липсват актуални официални данни за техния брой и социален статус. По косвени данни може да се съди, че заетостта сред хората с увреждания намалява през последните 10 години. За сравнение средният процент на заетите хора с увреждания в ЕС е между 40 и 50%. Хората с увреждания са заети най-вече в специализирани предприятия и защитена трудова среда.

Един от основните въпроси, за който от ЕСИ ЦИЕ алармират не за първи път, е проблемът, свързан с ТЕЛК и резолюцията "без право на работа". Това е

потенциална пречка пред работодателите

да назначават младежи с аутизъм.

На този етап родителите сами решават дали децата им да преминават през ТЕЛК и сами намират решение чрез личния си опит в подобна ситуация. „Лекарската комисия преценява дали и по колко часа на ден младежите имат право да работят“, уточни Бранимира Христова.

Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ, обясни по какъв начин

роботиката може да помогне на младежите с аутизъм.

Двете роботчета ЕСИКА и ЕСИКО (на снимката) са специалните „асистенти“, за които екипът на ЕСИ ЦИЕ е в процес на разработка на програми за обучение. Роботите говорят няколко езика, предстои да „научат“ и български. Експериментално ЕСИКА и ЕСИКО ще участват и в процеса на подготовка на младежите по проекта. Световният опит, представен през кратки документални филми, показва много успешна и резултатна комуникация между деца и младежи с аутизъм и специалните „асистенти“.

 

Нека направим една аналогия. Нещата изглеждат така, сякаш нашите мозъци и тези на аутистите просто работят на две различни операционни системи, които трудно комуникират помежду си. Но и двете достатъчно добре се „разбират“ с компютрите. Така информационните технологии стават нещо като посредник и осигуряват взаимодействие и интеграция между двете групи. Дори изключителната подреденост и прецизност на мисленето на аутистите съперничи с тази на софтуерните системи. Това, предполагам, обяснява и защо някои стават чудесни програмисти, разкри Георги Шарков - А роботите (в които „мозъкът“ е също компютър), внасят допълнителен интерактивен и забавен елемент в тази комуникация. Нещо повече - един от нашите е малък хуманоид (ЕСИко), и е специално създаден и обучен да работи с деца аутисти. От познатия жест „гледай ме в очите“ до игрово поднесена информация и групово ангажиращи игри и уроци. Роботите са нещо повече от наши общи „играчки“ или медиатори, те са нашите общи „дигитални“ приятели. А може би и приятелите и колегите, с които всички ние ще свикнем да живеем в бъдеще.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X