Кариера

За 2 месеца TBI Info обучи 20 безработни млади за програмисти

Computer World

Констанца Григорова

20 трайно безработни младежи завършиха обучението си за програмисти по проект „Нови работни места“, реализиран от TBI Info („Ти Би Ай Инфо” ООД), изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2013-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Средствата, отпуснати по програмата, са 155 хиляди лева. Към тях консултантската компания, която работи в областта на софтуерните бизнес решения и осъществява изнасяне на ресурси в сферата на  разработване и внедряване на вертикални решения в застраховането, е добавила собствен  бюджет от 300 хиляди лева и с този проект е дала шанс на млади хора до 29 години, със средно образование, трайно безработни да се обучат и да започнат работа като програмисти в най-перспективната и най-добре платена сфера за работа – информационните технологии, обясниха от компанията бенефициент на 21 януари. 16 от обучените 20 младежи продължават трудовите си договори в дружеството.

За реализиране на проекта са проведени  стотици интервюта във всички бюра по труда в София и в Бюрото по труда в Перник. Избрани са 35 човека, като от тях след първите изпити за базови знания са останали 20, които са обучени  и сертифицирани чрез лицензирана фирма обучител.

По време на събитието, състояло се в София, бяха връчени сертификати на обучените младежи.

На снимката: Красимир Георгиев, директор „Човешки ресурси и европейски проекти“ и ръководител на проекта, Юлиян Маслянков, управител на TBI Info, Десислава Василева, водещ, Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика и Калин Каменов, заместник-министър на младежта и спорта. Снимка: Констанца Григорова

Юлиян Маслянков, управител на TBI Info съобщи, че компанията планира да продължи с обучението на трайно безработни младежи, като кандидатства отново за финансиране на проект по ОП РЧР през новия програмен период  2014-2020 г.

„Кандидатствахме за този проект, защото пазарът на труда в ИТ сферата е най-тежкият, той се отличава с невероятно високо търсене и много слабо предлагане, или ако има предлагане, то не е на нивото, което е потребно на бизнеса. След като преминахме през всички възможни форми за подбор на персонала, се решихме на тази стъпка, а именно да кандидатстваме по ОП РЧР. Проектът ни до известна степен е екзотичен, защото в тези кратки срокове – 2 месеца обучение и 6 месеца работа да направиш човек програмист е нещо много предизвикателно.

След обучението тези 20 бивши безработни започнаха да се трудят като програмисти на трудов договор с 800 лв. начална основна заплата, което е над изискванията на европейския проект. Обучението беше изключително интензивно, по 10-12 часа на ден, след което работата във Виена, която те провеждаха, продължаваше обучението и те учеха и работеха под менторството на свои австрийски колеги. Там те работеха по международни екипи по международни проекти. За нашите потребности тези млади хора се превърнаха в добри програмисти на SAP-ABAP. Аз съм много удовлетворен от постигнатите резултати”, коментира Красимир Георгиев, директор „Човешки ресурси и европейски проекти“ и ръководител на проекта.

„Благодаря на г-н Маслянков и г-н Георгиев, че са се заели с този проект и че показват една добра практика в област, която е перспективна, която действително дава умения, хляб и самочувствие за цял живот. При представянето на проекта ми направи впечатление, че след много интервюта сте подбрали 35 кандидати, от които след подбора са останали 20. Очевидно мотивацията е много важна. Не е само въпрос на късмет, въпросът е да искаш, да знаеш какво искаш, и да си готов да се пребориш с трудностите”, заяви Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика. Той подчерта, че през новия програмен период 2014-2020 г. оглавяваното от него министерство ще развие още по-силно програмата за развитие на човешките ресурси в частта й за заетост на младите хора до 29 г., особено като се има предвид и европейската политика за овладяване на младежката безработица. Министерството разработва програмите за 2015 и 2016 г. , като идеята е да се насочат средства към програми, които действително дават резултат – които мотивират, обучават и дават дългосрочна перспектива на младите хора, допълни социалният министър.

„В момента България е на първо място в Европейския съюз в една негативна класация по отношение на младежите в групата NEEDS – това са млади хора, които не учат и не работят.  При среден дял на тези младежи в ЕС от 12,9 на сто, съотношението в България е най-високо от целия Евросъюз – 22,7%. Това са млади хора, които не правят нищо. Разговаряйки често с тях, тъй като аз обикалям страната непрекъснато, за да ги мотивирам да бъдат активни. Те казват, че често пъти нямат дори информация как да си намерят работа. Вие сте позитивния пример, но има много млади хора в страната, които стоят по цял ден в своя град или село и не правят нищо. Там няма бюра по труда, няма и експерти, които да ги консултират. Поради тази причина, започваме кампания в Министерството на младежта и спорта чрез нашите младежки информационни центрове затова как институциите, които имат ангажименти по отношение на овладяване на младежката безработица по места да работят в екип”, съобщи Калин Каменов, заместник-министър на младежта и спорта. Той изтъкна, че е много важно да се използват ефективно възможностите на оперативните програми и те да бъдат достъпни до младите хора.

Близо 60% от средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са предвидени за заетост, а 31% за борба с бедността и насърчаване на социалното включване. Новият програмен период на оперативната програма, който вече официално започна, предвижда повече средства за тези приоритетни направления. С предвидените 2136 млн.лв., ОП РЧР 2014-2020 г. ще допринесе за изпълнението и на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X