Кариера

e-Skills for Jobs 2014 завърши с Манифест на е-уменията

Computer World

С документа „Манифест на е-уменията” приключи европейският проект „e-Skills for Jobs 2014”. Той се реализира едновременно в 30 държави, като Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) беше изпълнител за България.

"Новостите в областта на информацията и мрежите (включително изчисленията в облак, голямото количество данни, социалните медии, мобилният интернет и конвергенцията) създават необходимост от нови умения и огромни възможности за тези, които ги овладеят първи.", пише в документа.

В манифеста се обръща внимание, че Европа е в критичен момент, тъй като е все по-растяща разлика между изискванията за дигитална трансформация на икономиката, от една страна, и уменията, знания и умения и способността на работната сила, от друга. За да се извлече полза от потенциала на новите технологии, както и да бъдат в крак с конкуренцията в световен мащаб, в Европа трябва спешно да се създаде работна сила с дигитални умения. Да работим заедно – ИКТ индустрията, образованието и правителството имат правомощия за осигуряване на дългосрочно действие и успех, който ще произвежда работни места, конкурентоспособност и растеж.

"Европа се нуждае от хора с електронни умения, които да подсигуряват инфраструктура и да я използват. Общество, разполагащо с такива умения е предшественик на едно общество на знанието. Поради липсата на достатъчни електронни умения сред населението на Европа, няма да може да има пълна възвращаемост на инвестициите, направени и запланувани в сферата на инфраструктурата (например широколентов достъп). От индустриална гледна точка, е ясно, че ако значителният недостиг на ИТ служители продължи, това ще застраши сериозно успеха на европейската икономика, изтъква се в Манифеста - Недостигът оказва влияние върху развитието на високо технологичната индустрия и забавя скоростта на иновациите, което на свой ред повлиява на заетостта и производителността в съответната сфера. Следователно, дефицитът на ИТ специалисти отслабва способността на Европа да се конкурира в световен мащаб. Такъв недостиг също представлява заплаха за постигането на единен дигитален пазар."

Манифестът на е-уменията е план за осъществяването на тази цел. Това е третото издание и се основава на широк обхват от гледни точки и е задължително четиво за тези, които имат интерес от развитие и запазване eSkilled талантите в 21-ви век. Статиите са подготвени от висши корпоративни мениджъри, вземащите решения, изтъкнати университетски преподаватели, водещи изследователи на пазара и експерти и предвиждат цялостен преглед на състоянието на нещата във всички сектори на обществото.

Манифестът е преведен на 22 езика. С пълния му текст на български можете да се запознаете тук: http://idg.bg/eskills2014. Текстът на английски е публикуван тук http://eskills-week.ec.europa.eu/manifesto

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X