Кариера

ИКТ като мотиватори за модерно образование

Computer World

Констанца Григорова

Над 70 конкретни мерки, които трябва да се случат в близките 7 години. Това съдържа предложеният проект на Стратегия за развитие и ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието и науката, обхващаща периода 2014-2020 г. Документът е писан от експертна работна група от 15 души, включваща представители от академичните среди, училищното образование, бизнеса, неправителствените организации и държавната администрация, обясни Орлин Кузов, държавен експерт в Министерство на образованието и науката по време на онлайн дискусия. Уебинарът беше организиран на 15 април от технологичния сайт IDG.BG, със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката и в партньорство с Vali Computers и New Horizons Bulgaria.

Проектостратегията съдържа няколко основни направления – инфраструктура, обучение, съдържание – най-вече цифрово, и две подкрепящи направления - промени в нормативната база и внедряване на системи за управление, уточни Кузов.

Срокът за обществени консултации по проектостратегията изтече на 04.3.2014 г. „Досега всички отзиви, които сме получили във връзка със стратегията, са изключително позитивни. Смятаме, че това е стратегия, в която много хора се припознават, и че тя ще бъде обезпечена с интерес от обществото. Очакваме всички, които ни подкрепят, да се включат активно, защото това не е стратегия на МОН или на някое висше училище, или на БАН, това е стратегия за внедряване на иновации и нови технологии в сферата на образованието и науката, т.е. всички, които са съпричастни с тази сфера, трябва да се чувстват ангажирани с този процес“, заключи Кузов.

„Тази стратегия ми се струва доста добра, коментира д-р Ивайло Старибратов, директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов" – Пловдив - Основните проблеми, с които ще се сблъскаме, са нормативната база, стандартът за електронно учебно съдържание и стандартите за управление и оценка на качеството на образованието. Ще има проблеми и с достъпа до информация – дали ще бъде свободен или с някакво заплащане. Работим доста време с МОН по програми и проекти. При предходните стратегии сроковете за въвеждане винаги бяха преизпълнявани и пожелавам и при новата стратегия сроковете да бъдат преизпълнени.“

Стратегията за развитие и ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката е разделена на три етапа, с очаквани резултати:

I етап. Ключови инвестиции – краткосрочен (2014-15 г.) - единна опорна мрежа, свързваща РИО, висши училища и научни центрове; - национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката; - резервен център за съхранение и обработка на данни и предоставяне на услуги; - безжична (WiFi) инфраструктура в образователни институции и научни институти; - национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието; - нормативна база за цифрово учебно съдържание и ИКТ компетенции; - пилотно внедряване на интегрирана управленска система на ниво училище и университет; - образователен портал и електронни помагала по всички природо-математически науки.

II етап. Мобилност и сигурност – средносрочен (2016-17 г.) - трайна оптична или високоскоростна свързаност до образователни институции; - отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства (m-learning); - интегрирана национална образователна информационна и управленска система; - цифрова платформа за видеообучение, телеконференции и развойна дейност; - регионални ресурсни центрове за данни и съдържание; - електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети.

III етап. Универсалност и устойчивост – дългосрочен (2018-20 г.) - единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning); - преминаване към електронни учебници по всички предмети; - виртуални класни стаи и лаборатории; - национална система за онлайн изпити и външно оценяване; - автоматизация на оценка на качеството в образованието и научната дейност; - открит и универсален достъп до образователни и научни ресурси

„През тази година бюджетът за ИКТ в образованието най-вероятно ще е по-голям от миналогодишния, но докато не се гласуват националните програми в Министерски съвет, не мога да кажа цифри. Сумата ще е от порядъка на 15 милиона лева, но ние разчитаме на съфинансиране от страна на училищата – т.е. те активно да се включат в този процес, от друга страна, до края на годината разчитаме, че ще тръгне новият цикъл национални оперативни програми, най-вече „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Експертът беше категоричен, че в близките 7 години т. нар. твърди мерки – инфраструктура, базов софтуер, безжични мрежи, ще бъдат финансирани по линия на националния бюджет, а подкрепата на т. нар. меки мерки – учебно съдържание, обучение, МОН ще се опита да интегрира в различни оперативни програми.

„Дори да се приеме Стратегията за развитие и ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката в сегашния й вид, тя не представлява директно наливане на пари. Тя е рамка, в която тепърва всички участници ще трябва да защитават конкретни проекти и според качеството на проекта ще се види какво ще се случи със съответната ниша – безжични мрежи в училище, национални платформи за обучение или за съдържание, електронни ресурси и т.н. Всичко това е предмет на общо съвместно усилие на цялата нация, защото няма как само министерството на образованието и науката да изпълни поставените цели“, констатира Орлин Кузов.

ИКТ в училище

Относно програмата „ИКТ в училище“, държавният експерт в МОН разясни, че това е програма, съществуваща от няколко години, чиято цел е да обезпечи централизирано някои от базовите информационни нужди на училищата в България. По думите на Кузов, програмата постепенно се разширява – в първите 1-2 години е обезпечавала Интернет достъпа, в последните 2 години по нея активно се подменя и хардуера в училищата. През 2012 и 2013 г. по програмата са закупени 18-19 000 съвременни терминални решения по децентрализирана процедура, като всяко училище обявявало обществена поръчка, избирало изпълнител и съфинансирало въвеждането на терминалите. Тази практика ще бъде продължена и през тази година, като ще бъде разширен обхватът на хардуера. МОН е инициирал анкета сред училищата, за да установи от какъв хардуер имат най-голяма нужда, и в момента обработва данните от попълнените въпросници. До един месец ще има резултати, след което ще бъдат предприети мерки в рамките на стратегията до края на годината процесът да се подсигури, каза Кузов.

Vali Computers е един от утвърдените партньори в проекта „ИКТ в училище", разкри търговският директор на ИТ компанията инж. Снежана Хинова. „Работихме с над 335 училища и изградихме над 550 кабинета. Програмата трябва да остане децентрализирана, тъй като съществуват огромни разлики в нивото на училищата, на преподавателите и на инфраструктурата в отделните училища“, категорична беше тя. Хинова съобщи, че всички учители са били ентусиазирани от новата програма, като най-много им е допаднал софтуерът за управление на залата на английската фирма Net Support, който ИТ фирмата предлага. С негова помощ учителят може, без физически да обикаля зад гърбовете на учениците, да изведе на своя екран техните екрани, да види какво прави всеки един от тях на своя екран, да изпрати персонално съобщение до всеки от тях, да даде лична препоръка, да възложи групова задача, да разреши или забрани ползването на определени Интернет сайтове и т.н.

„Бяхме изненадани от това, че много учители присъстваха на презентациите, а не само учителят по информатика, който ще ползва софтуера. Програмата амбицира преподавателите да бъдат по-смели в ползването на техниката. Съдействахме не само в инсталирането на нашия софтуер, но и на други програми, които учителите искат да ползват“, обясни Хинова.

По думите й, едно от основните неща в първата и втората част на програмата „ИКТ в училище“ е инсталирането на работните терминали. Тяхното основно предимство е ниската им себестойност, което дава възможност да бъдат инсталирани в много кабинети и много ученици да имат достъп до тях, освен това поддръжката е лесна, допълни Хинова.

Като недостатък на терминалните станции тя посочи факта, че те не са мобилни и не могат да бъдат пренасяни. Vali Computers вече има предложение за терминално решение за преносими станции с операционна система Windows или Android, изградено на базата на таблети, които да бъдат включени и използвани в учебния процес, съобщи Хинова. Тя е убедена, че тъй като тези таблети са по-евтини, ще поевтинее и целият процес. Тя отбеляза, че по проекта 80% от училищата са пожелали да им бъдат инсталирани и интерактивни дъски. Като минус Хинова посочи, че много учители са споделили, че нямат време за подготовка. Поне 20 училища са изявили желание за изграждане на wi-fi мрежа на територията на цялото училище.

Е-съдържание

По отношение на електронното съдържание Орлин Кузов изрази мнението, че и в момента има немалко създадено електронно съдържание, като стратегията за електронно образование има за цел се опита да централизира цялото съдържание, което е публикувано досега. Би могло да се мисли за създаване на стандартизирано съдържание, което може да се ползва навсякъде, отбеляза експертът. Кузов не подмина и проблема с авторските права и стандартите за обмен на е-съдържание и заяви, че трябва да се мисли за универсално съдържание, което може свободно да се ползва.

Николай Пенев, управител на New Horizons Bulgaria изтъкна, че напоследък е много популярен моделът, който се използва при мобилните телефони, при който всеки потребител може да си избира измежду хиляди приложения с малко доплащане. „Този модел би бил приложим и в образователната система. Ако има изграден модел, който съдържанието, създадено от един учител или учителски екип, да бъде споделяно, а останалите ученици и преподаватели, които го ползват, да плащат символични суми за всеки ученик, това би могло да даде сериозен тласък в създаването на собствено родно съдържание, което да бъде използвано, актуализирано и всички да бъдат доволни.“

Добри практики

Image courtesy of stockimages, FreeDigitalPhotos.net„Повечето от училищата работят за електронно учебно съдържание, както и за въвеждане на електронно администриране. Просто трябва стъпките, които се предприемат, да са доста по-бързи, защото и в Стратегията за развитие и ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката пише, че има сериозно изоставане в тази посока, заяви д-р Ивайло Старибратов, директор на Образцова математическа гимназия (ОМГ) „Акад. Кирил Попов" – Пловдив - Трябва доста внимателно да се подходи, защото световната практика е насочена вече не към дистанционно и електронно самостоятелно обучение, а към смесено, т.е. комбинация от традиционно с електронно обучение, и самостоятелна работа с дистанционно обучение. Така че когато се разработват стандартите за електронно съдържание, трябва и това да се има предвид.“

Старибратов препоръча да се пренесе опитът на Скандинавските страни, което би се улеснило поради наличната добра инфраструктура в България и е добре тя да се използва.

Старибратов алармира, че трябва да се внимава да не се допусне монополизиране на системата за електронно администриране, тъй като в момента е налице ситуацията с администратора, който е монопол при администриране.

Според него, преподавателите са подготвени за стъпка към дигиталната класна стая, но споделят като проблем времето за подготовка на материали.

Много е важно какви ще са стандартите за електронното съдържание, какво ще е то и как ще се ползва, подчерта отново експертът.

В момента Образцовата математическа гимназия „Акад. Кирил Попов" – Пловдив разполага с интелигентна класна стая и е въвела модела на мобилна класна стая, който дава възможност всяка учебна зала да се превърне в компютърен кабинет. Въведени са 30 таблета, използвани в дисциплини, различни от информатика. Материалите са предоставени от Junior Achievement Bulgaria. „Учениците са доста разпалени и творчески настроени“, разкри Старибратов.

По думите на експерта, при скандинавския модел всички ученици имат право да купуват техника с намаление. Най-често става дума за лаптопи, които учениците носят в училище всеки ден и работят непрекъснато с тях.

Преди 2 години в ОМГ „Акад. Кирил Попов" – Пловдив е въведена свободна wi-fi мрежа. Много преподаватели са се възпротивили срещу непрекъснатия безжичен Интернет достъп на учениците, но когато преди няколко месеца Старибратов решава да направи експеримент, спирайки достъпа до wi-fi мрежата, се оказва, че провеждането на учебни часове не е възможно, защото и ученици, и преподаватели са свикнали да имат Интернет достъп през различни видове устройства и са организирали графика и програмата, предвиждайки безжичната свързаност. От 2000 влизания по време на час в първите няколко дни, сега посещенията в Интернет са от порядъка на 50-60. Това според Старибратов е ясно доказателство, че достъпът се ползва целенасочено за учебни цели и нужди.

Директорът на ОМГ „Акад. Кирил Попов" – Пловдив изтъкна, че в Пловдивската математическа гимназия са изключително доволни от въвеждането на компютърните терминали. „Те обаче стигат за определена работа, и в Европа тези кабинети са почти отживелица и всички преминават на мобилни устройства. Надявам се това да се случи и в България“, коментира д-р Ивайло Старибратов.

Атанаска Рейха, директор на 30 СОУ "Братя Миладинови" – София изрази положителните си впечатления от въведените практики в пловдивската мотематическа гимназия. „Преди 2 седмици в 30 СОУ бяха въведени същите зарядните устройства, предназначени да подпомагат зареждането на лаптоп/таблетите за учениците – изключително удобно решение, което дава възможност да превърнем всеки кът от училището в класна стая“, съобщи тя.

В качеството си на педагог, Рейха не скри безпокойството си от риска информационните технологии да се превърнат в самоцел.

Първите стъпки по въвеждане на ИТ в 30 СОУ в столицата започват още през 2009 г., с навлизането на делегираните бюджети. „Процесът не е толкова лесен, но е изключително благотворен, както за педагогическия състав, така и за учениците“, сподели Рейха.

Училището залага на мобилните устройства, а не на терминалните станции, поради липсата на място и убеждението, че колкото и да са модернизирани и енергоикономични кабинетите, все пак те са затворено пространство, в което децата трябва да влизат и да ползват ресурсите. Така през далечната 2010 г. са купени 12 лаптоп/таблети, използвани основно с учениците в начален етап по всички учебни предмети. Според Рейха, учебното съдържание в начален етап благоприятства въвеждането на лаптоп/таблетите за учениците поради сравнително интегралния си характер. „Днес, след 4 години можем да се похвалим, че това доведе първо до увеличаване на броя на учениците в начален етап два пъти, второ – до устойчив интерес към работа с ИТ от страна на преподавателите, и невероятно удоволствие за всички деца и техните родители“, коментира директорът на 30 СОУ "Братя Миладинови" – София.

В следващите 5 години училището е насочило вниманието си към осигуряване на персонализация на учебния процес чрез използване на ИТ - с помощта на различните нововъведения да се използва наличната и идващата занапред техника, за да се проследява динамиката на развитие на всеки ученик.

Иновация от края на 2013 г., с помощта на училищния психолог, засяга работата с т.нар. трудни деца – децата със специални образователни потребности. Обучението е проведено след края на учебната година, като са използвани лаптоп/таблетите с различен образователен софтуер – в случая мултимедиен образователен пакет "Играчки-Закачки" на „Сирма медия“ за начален етап. За 2 седмици е разработен цялостен модул за работа с тези деца. „Резултатите надминаха нашите очаквания, не толкова по отношение повишаване на техните лични постижения по отделните предмети, а предимно по отношение на тяхната социализация и интеграция“, каза Рейха.

„За мен бъдещето на използването на ИТ в училище трябва да бъде съсредоточено именно върху подпомагане на индивидуалния темп на всяко дете“, заяви Атанаска Рейха.

Неотдавна тя участва в интерактивно обучение по програмата „Академия за училищни лидери“, спонсорирано от Фондация „Америка за България“. 33 български директори на държавни и общински училища участват в семинара, който се фокусира върху училищната култура и лидерство, воден от трима американски експерти по педагогика и лидерски умения. Според Рейха, обучението й е помогнало да направи сравнение с американския опит и практика и да идентифицира посоката, в която се развива училището.

За управление на административните процеси софийското 30 СОУ ползва информационната система на образованието „Админ“, разработена от „АдминСофт“. Софтуерът представлява модулна софтуерна система, която дава възможности за въвеждане на данните в училища, детски градини и обслужващи звена, и обобщаването им на регионално и национално равнище.

„Електронният дневник, който сме въвели още преди 3 години, показва че родителската общност като че ли все още няма нагласа и подготвеност да ползва това средство, за да добива информация. Всички преподаватели работят с електронния дневник, но обратната връзка е неудовлетворителна на този етап поради неизградените все още умения на родителите или желанието им да общуват с учителите в този формат“, обясни Рейха.

Рейха посочи като голямо постижение фактът, че от миналата учебна година всички учители на 30 СОУ – София имат достъп до е-платформа и разработено свое е-портфолио, което подпомага преподавателите при систематизиране на техните знания и опит и учениците при изготвяне на такъв тип документи.

В последните 2 години софийското 30 СОУ си партнира с колежа по мениджмънт „Адам Смит“ по международния проект INGOT академия. Инициативата има за цел създаване на възможност за измерване уменията на ученици и учители в областта на ИТ. Рейха подчерта, че е впечатлена от начина, по който шотландските партньори на колежа „Адам Смит“ са разработили скалата за оценяване на уменията, която позволява измерване в различни предметни области, а не е фокусирано единствено върху ИТ, като дава възможност за проследяване напредъка на учениците и за поставяне на персонални задачи. До момента 30 учители са сертифицирани като оценители да развиват собствените си възможности.

„Изграждането на учителя като своебразен модератор на уменията на ученика, опосредствано чрез ИТ, е посоката, към която трябва да се върви и към която ние се стремим“, заключи Атанаска Рейха.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X