Кариера

ЧПГ по МКГДА ще прави ИКТ образователен парк

Computer World

Констанца Григорова

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация (ЧПГ по МКГДА) е бенефициент по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на образователен парк за нови знания, умения и компетентности по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия”.

Партньори по начинанието са Професионална гимназия по аудио-, видео-и телекомуникация (ПГАВТ) „А.С. Попов“ и "Телевизия ТУРИЗЪМ" ООД.

Проектът се подкрепя на 100% с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бюджетът по инициативата е 219 550,94 лв.

Това съобщи проф. д-р инж. Господин Желев от ЧПГ по МКГДА (на снимката) на 12 март на среща с медиите.

Гимназията предлага професионално обучение на ученици след VІІ клас, с интензивно изучаване на чужд език, по актуални и търсени професии в областта на съвременните информационни технологии. Пълният курс на обучение в училището дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по избраната професия, съгласно Закона за професионално образование и обучение. Гимназията има сключен договор с Нов български университет за учебно‐методическо сътрудничество за развитие и актуализация на учебните програми.

Общата цел на начинанието е да се иновира професионалното образование и обучение в съвременни и развиващи се виртуални среди – лаборатории, наречени образователни паркове за нови знания, умения и компетентности, които отразяват настоящите и бъдещите нужди и изисквания на работодателите и развитието на институциите за професионално образование. За да бъдат учебните планове и програми и уменията на учители и ученици актуални на реалните потребности на пазара на труда, са проведени срещи с около 30 работодатели, които са представили своите прогнози и нужди от квалифицирани специалисти със средно образование и характера на знанията, уменията и компетенциите им.

В рамките на проекта ще бъде разработен съвременен училищен учебен план, както и поне 10 нови учебни програми по задължително и свободно избираеми предмети. Учебният план ще е приложим в ЧПГ по МКГДА след утвърждаването му от министъра на образованието и науката и се очаква да заработи от учебната 2014-2015 г. Тогава и Професионалната гимназия по аудио-, видео-и телекомуникация ще разполага с повечето програми, като всяка от тях ще представлява завършен мултимедиен дидактически пакет, качен в системата за е-обучение с отворен код MOODLE.

Образователният парк ще включва две виртуални и една технологична лаборатория, находяща се в ЧПГ по МКГДА, обясни проф. Господин Желев. Първата виртуална лаборатория ще е „Базови информационни и комуникационни технологии“ и ще предоставя обучение и сертификация по програмите и технологиите на Microsoft Information Technologies Academy и Cisco Networking Academy; втората виртуална лаборатория ще е за компютърни игри и мултимедия и третата, реална физическа технологична зала ще е „Цифрова фото, аудио, видео редакция и ефекти“. Лабораториите ще обслужат 10 нови и обновени, мултимедийно представени учебни модули. Електронните дидактически материали ще бъдат достъпни на учениците по всяко време, в училище и в къщи, създадени, преподавани и поддържани от 20 специално подготвени експерти-учители.

Очакванията са благодарение на инициативата най-малко 20 учители да преминат обучение за работа с новото технологично оборудване и програмно и дидактическо осигуряване в лабораториите, както и поне 225 ученици от двете гимназии - ЧПГ по МКГДА и ПГАВТ „А.С. Попов“, да преминат обучение през образователния парк.

Проф. д-р инж. Желев не скри и безпокойството си от краткия срок за изпълнение на инициативата.

„Поради известно отлагане на одобряването и подписването на договора за изпълнението на проекта, срокът за реализация значително се е свил. На 1 ноември 2012 г. подадохме документи за кандидатстване в МОН, с обещанието, че април-май 2013 г. ще ни бъде пуснат проектът. Така ние планирахме да имаме достатъчно време, за да подготвим преподавателите, да се срещнем с работодателите, да изготвим учебните програми, които да стартират активно от учебната 2012-2013 г. на 15 септември 2013 г. На 25 август 2013 г. ми се обадиха, за да получа проекта и тогава научих, че първоначалният бюджет от 350 хиляди лева, с който кандидатствахме, е намален на 220 хиляди лева. След това подписахме договора. При така стеклите се обстоятелства, се налага да реализираме икономии и изоставаме с плана спрямо предвижданията си от преди 2 години“, разкри проф. д-р инж. Господин Желев.

Гимназията e национален партньор в европейския проект STENCIL (Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning) за развитие и разпространение на среди, дидактически материали и добри практики в областта на естествените науки. В проекта участват 22 партньори от 9 държави.

ЧПГ МКГДА е първата частна гимназия, която участва в проекта BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“.

Екипът на гимназията спечели и проект „Леонардо да Винчи – Мобилност”, договор № 2012-1-BG1-LEO01-06817. През месец юли 2013 г. първата група от 8 ученика направиха своята практика в Болоня, Италия. В момента тече подготовката на втора група, заминаваща през април т.г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X