Кариера

Делът на учащите наука, математика и компютърни науки през учебната 2009/2010 г. у нас е едва 5,2%

Computer World

Към 1 януари 2012 г. населението в България достига 7,327 млн. души, според доклада European Social Statistics от 2013 г. на Европейската статистическа служба Eurostat. На този фон броят на всички ученици и студенти в България през учебната 2009/2010 г. е бил почти 1,315 млн. (около една пета от населението). От всички учащи в България през 2009/2010 г. най-голям дял – 41,8 на сто, имат учащите в следучилищна степен – университети и други институции за висше образование.

Снимка: photostock, FreeDigitalPhotos.netНивото на образователен напредък зависи от набор фактори, каквито са възрастовата структура на населението, законовите изисквания, засягащи началото и края на задължителното образование, и наличието на образователни ресурси, пише в доклада на Eurostat.

През учебната 2009/2010 г. е имало приблизително 108 милиона ученици и студенти в учебните заведения в 27-те държави-членки на ЕС. За ЕС-27 най-висок е делът (15,1%) на учениците и студентите в Германия, следван от Франция (13,8%) и Обединеното кралство (13,1%).

В ЕС-27 през 2010 г. е имало 4000 институции за висше образование (за студенти и следдипломни специалисти), с около 20 милиона студенти. Четири държави-членки  са декларирали над 2 милиона студенти през 2010 г. - Германия, Обединеното кралство, Франция и Полша, според данните на Eurostat.

През учебната 2009/2010 г. в България е имало 287,1 хиляди студенти (спрямо почти  19,847 млн. студенти за ЕС-27), като делът на учащите наука, математика и компютърни науки е едва 5,2 на сто у нас (спрямо 10,2% за ЕС-27) и единствено учащите земеделски и ветеринарни науки е по-нисък – 2,4 на сто, показва статистиката на Eurostat. С най-внушителен дял от 44 процента са студентите, следващи социални науки, бизнес и право, следвани от записалите инженерни науки, производство и строителство (19,2%).

Делът на жените, които следват математика и компютърни науки в ЕС-27 през академичната 2009/2010 г., е 37,6 на сто спрямо всички учащи в тази специалност. България показва положителна тенденция по посока интерес на нежния пол към тези обикновено приемани за „мъжки“ професии с дял от почти 47 процента на дамите през 2009/2010 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X