Кариера

Мая Миланова, Experian: Искаме да ни познават като работодател с добавена стойност

Computer World

През втората полочина на септември съобщихме, че в рамките на следващите седем месеца Experian Bulgaria (Експириън България) ще се превърне в най-големия научно-развоен център за аналитични решения на Experian в глобален план чрез наемането на около 130 души. За обявяването на новината в България пристигна главният технически директор на компанията Стив Лейн, с когото вече публикувахме интервю в края на миналия месец. Сега ви предлагаме още едно интересно интервю по темата, този път с Мая Миланова, която е оперативен мениджър в Experian Bulgaria.

За какви позиции ще търсите персонал за разразстването си през следващите 7 месеца?

Предстои да наемем над 100 души, преобладаващо в сферата на аналитичините решения.

Разрастването със сигурност следва общото структуриране на екипи със здравословното структуриране на екипи. За мен второто означава да има разумен брой специалисти на по-ниски позиции (junior) и значително голяма група хора на средно ниво, както и един минимум от разумен брой старши (senior) специалисти.

Интересното при нас е, че със сигурност разрастването предполага наемането на различни като ниво кадри. За нас е важно да развиваме хората си отвътре и в идеалния случай бихме развивали 100% от тях. От една страна, обаче, темпът на нарастване не ни позволява да бъдем чак толкова изчакващи, а от друга - добавянето отвън на нови знания и умения е благодатно за работната среда.

В сферите, в които наемаме хора, се стремим чрез продължителни старания да бъдем известни, да ни познават като компания, която добавя стойност.

Участваме в различни семинари и конференции, споделяме ноухау. Събитията са много интересни за нас, но не искаме да участваме в тях само като спонсори и да си сложим логото, а да открием тема, с която можем да подпомогнем развитието на останалите. Това е заложено и в нашата социална програма - едно от шестте направления в нея е именно споделянето на знания. Това е част от ценностите на компанията.

Също така участваме в кариерните форуми и имаме стажантски програми, които периодично ни позволяват да имаме обмен с университетите. Имаме желание да разширим дейностите си с тях.

Освен това чрез служителите си се опитваме да поддържаме една работодателска марка, която е популярна и привлекателна. Най-добрият магнит за нови служители са хората отвътре, т. е., ако нашите служители вярват, че са на добро място и се чувстват комфортно и мотивирани, те със сигурност ще предадат това на други. Смятам, че, ако успеем да привличаме 80% от новите си кадри по този начин, ще бъдем най-гордият работодател в България.

Кои методи да привличане на нови служители работят най-добре за вас в момента?

С голяма радост мога да споделя, че дългосрочните партньорства все повече се налагат като модел в България. Ние разчитаме на такива сътрудничества с компаниите, с които работим за наемане, развиване и обучение на хора. По този начин индиректно тези външни партньори стават препоръчители на Experian. Последното ни такова партньорство позволи създаването на допълнителен екип от над 30 души за поддръжка на продуктите ни за по-малко от три месеца.

Естествено, нещата зависят от наличието на конкретния вид специалисти на пазара. Ако говорим за програмисти или за тестери на софтуер, там е мащабът е много по-малък и много по-трудно. Още повече, че самите знания и умения, които са необходими при нас, са специфични, което прави задачата още по-трудна.

При всички положения разчитаме на дългосрочното партньорство като на един от основните методи за привличане на нови служители.

Друг важен фактор е доколко сме познати на пазари на труда. Честно казано, се оказа, че не сме чак толкова известни в България [бел. ред.: с всичко, което правим], защото повечето хора са запознати с ИТ екипите. Но ние не сме ИТ фирма. Имаме доста добър R&D център, с който се гордеем, но преди всичко сме под шапката на цялостната компания Experian, която предоставя информационни услуги. R&D екипът ни тук е 60 души в момента и скоро ще стане 120, но паралелно с него работят 70 аналитици и 40 инженери по внедряване. В допълнение имаме интересно присъствие на местния пазар и от търговска гледна точка - тук имаме над 25 клиента, като основният ни фокус са финансовите банкови и небанкови организации, както и телеком компаниите. Това определено ни допълва като един интересен работодател в България.

Другите две бизнес линии, по които работите в България - Кредитни услуги и Маркетингови услуги, ще бъдат ли също разширени в рамките на следващите седем месеца?

Силно вярвам, че ще можем да се похвалим с такава новина след няколко месеца.

А как стои въпросът с привличането на чужденци за работа в Experian Bulgaria?

Опитът ми показва, че девет от десет чужденци, които работят тук, са щастливи по отношение на условията и начина на работа. Дори имам лични примери около себе си с чужденци, които идват тук. Тях първоначално едва са ги убедили да дойдат за 2-3 години, а след това дори не искат да си тръгнат.

Има няколко различни варианта при привличането на чужденци.

Единият е т. нар. експатриат, който включва едно по-различно позициониране на този колега във въпросния офис, изисква малко по-различен набор от разходи за компанията и трябва да има доста сериозна бизнес нужда за това.

Вторият вариант е релокация, което предполага работа на местните условия. Когато е налице значителна разлика в стандарта на живот, в заплащането, това определено е спънка за някои от чужденците. Тук вече говорим и за личен избор.

Третият вариант е на проектна база с конкретни договорки между служителя и работодателя.

Смятам, че нашият пазар трябва да стане малко по-отворен за чужденци. Понастоящем има държавни ограничения, които не правят това лесно, въпреки че през последните няколко години бяха направени доста облекчения. Преди изискваха около два месеца в Бюрото по труда да стои обява и след това да се обоснове защо не може тази позиция да бъде запълнена от местни кандидати. Попълваха се документи по изключително бюрократичен начин. Впоследствие се издаваше разрешение от Бюрото по труда за отваряне на позицията за чуждестранни кандидати и при евентуалното намиране на подходящ човек започваше и процедурата по издаване на разрешително за работа, която отнемаше още няколко месеца. Така за привличането на чужденец в България бяха необходими общо между пет и седем месеца. Затова и това се правеше само за позиции, за които наистина много трудно се намираха местни кандидати. В момента процедурата обаче е улеснена и значително съкратена, а и администрацията е по-отворена за работа с бизнеса.

Интервюто проведе Тихомир Иванов

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X