Кариера

До октомври 976 заети в Глобалния център за изнесени услуги на HP у нас ще преминат обучения

Computer World

Констанца Григорова, Computerworld България

До края на септември ще приключат обученията на 976 служители на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” (HP GDBC) по изпълнявания от компанията проект, съобщиха от глобалния център за изнесени услуги на HP на пресконференция на 19 септември. Обученията обхващаха придобиването на социални (бизнес) и технически умения, като започнаха през месец юли.

Инициативата е на стойност 322 859,68 лв. и се финансира по схема: BG051PO001- 2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – Фаза 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд. 70 на сто от общия бюджет на проекта – или 226 001,77 лв., се осигуряват по оперативната програма, а оставащите 30 процента са поети от HP GDBC.

“Проектът се оказа предизвикателство, както защото голяма част от обученията трябваше да се извършват паралелно (б.авт. – поради краткия срок от 3 месеца за изпълнение на обученията), така и защото служителите трябваше да отсъстват от работа и да им бъдат намирани заместници, за да посещават курсовете, също така много от хората искаха да ползват летния си отпуск именно в месеците юли и август. Всички тези фактори затрудниха доста логистичната задача”, заяви Стефан Иванов, ръководител на начинанието.

Проектът приключва на 3 октомври. Дотогава всички дейности и разходи трябва да бъдат реализирани. В следващите два месеца до края на годината предстои процес на изготвяне и предаване на техническите и финансовите отчети и изготвянето и предаването на документите за одит по проекта в Агенцията по заетостта, която е Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, обясни Александра Ботева, "Координатор" в HP.

По проекта “Повишаване на квалификацията на заетите лица в „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър“ бяха изпълнени 40 курса по пет различни ключови компетенции. Седмично се провеждат средно по 6 групи обучения от следните видове курсове:

- Обучения по ключова компетентност 1 общо за 197 служители, в които са включени курсове по „Умения за водене преговори и техники за успешни продажби“‚ „Ефективнa бизнес комуникация‘, „Умения за презентиране“;

- Обучения по ключова компетентност 4 общо за 356 служителя, с планирани курсове по Управление на ИТ Услуги – ITIL, Конфигуриране, управление и поддръжка на MS Windows Server, Linux, MS SQL;

- Обучения по ключова компетентност 5 общо за 89 служителя, с планирани курсове по „Ключови мотиватори на персонала и най-добри HR практики“, „Лична и фирмена ефективност“;

- Обучения по ключова компетентност 6 общо за 26 служителя, с планирани курсове по „Управление на промяната“, „Управление на конфликти“;

- Обучения по ключова компетентност 7 общо за 308 служителя, с планирани курсове по „Управление на проекти“, „Лидерски и комуникативни умения за мениджъри по управление на проекти“, „Стратегическо и бизнес планиране“.

За подизпълнители, които да изпълнят обученията, след проведен конкурс HP GDBC избра компаниите Service Centrix – за провеждане на курсовете за управление на проекти, ITIL и техническите обучения, и Ceed България – за обученията за придобиване на т.нар. социални умения (soft skills), уточни Мая Христова, координатор „Обучителен процес” по инициативата.

Тя обясни, че курсовете ще подготвят служителите, които са преминали през обучения за ITIL и за управление на проекти, които ще има помогнат на последващ етап да преминат изпити и да придобият и сертификация на тези умения, като сертификатите имат световно признание. “Компанията ще инвестира допълнително в служителите, за да придобият сертификация”, уточни Христова. Според нея, това ще бъде гаранция и за клиентите на HP в световен мащаб, че в България работят висококачествени специалисти с международно признати сертификати, а процесите и работата са на световно ниво.

“Като се има предвид, че HP има центрове във всяка точка на света, е въпрос и на вътрешно позициониране на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър“ като по-доброто звено спрямо другите глобални центрове за изнесени услуги на HP, например спрямо центровете в Полша, Филипините, Индия и т.н.”, заяви Стефан Иванов.

Мая Христова изтъкна и че при започването на работата по проекта в края на 2012 г., служителите на HP GDBC са били около 3000, а към днешна дата те наброяват вече 4500. “Това е ясно доказателство, че българският мениджмънт успява да убеди компанията на глобално ниво, че тук наистина има качествени хора, които изпълняват много тежки технически задачи. HP разширява присъствието си в България, именно защото хората, които са заети тук с тези специфични технически дейности отговарят на нужните изисквания. Всички тези 4500 служители в българския офис обслужват Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) – държавите, които са в нашия часови пояс. Тези хора работят с реални клиенти и обслужват техните проблеми, свързани с обслужване на техните сървъри, приложения, т.е. касае се за тотална ежеминутна намеса на тези специалисти върху реални казуси на клиенти от ранга на банки, телекоми и др., които не могат да си позволят да спрат да функционират.”, каза Христова.

“Именно затова бизнес уменията и комуникационните умения на колегите от „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър“ са важни. Тези курсове в частта soft skills им помогнаха да реагират по-адекватно, да са по-уверени, когато работят с клиенти, а те работят основно виртуално – по имейл, телефон, скайп, така е важно да предадат точните инструкции и да помогнат на клиента в рамките на определено време. Те работят под стрес”, обясни Моника Темелкова, координатор „Техническо изпълнение” по проекта. Мая Христова допълни, че работата на служителите от HP GDBC изисква запазване на самообладание и намиране на най-бързото и ефективно решение на съответния клиентски казус.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X