Кариера

До края на септември ще има нов вариант на проект на ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Computer World

“Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) ще има, защото е логично тя като инструмент за реализация на политиката на Министерството на образованието и науката да бъде управлявана от МОН”, категоричен бе Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката, който ще отговаря и за ОП НОИР.

Новината беше оповестена в отговор на въпрос на в. Computerworld България относно развитието на проекта на програмата и очаквания срок за започване на преговорите с ЕК по ОП НОИР по време на пресконференция във връзка с началото на новата учебна 2013/2014 година, състояла се на 12 септември.

Национална програма ИКТ в училищата
 

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова оцени положително Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище". “Това е много добра програма на МОН и изключително необходима, ако искаме нашите деца да бъдат обучавани съвременно. До края на следващата учебна година се планира закупуването на компютри, на таблети, програмата продължава и средствата, необходими за това, ще бъдат заложени в бюджета за 2014 г.“, коментира тя.

Относно преговорите с ЕК, Кръстев заяви, че “все още нито едно от секторните ведомства, отговорно за подготовката на програмните документи за следващия програмен период, не е стартирало процес на официални преговори”. По думите му, това ще се случи на един по-следващ етап. Неформално, ежедневно сме в контакт с колегите от ЕК, посочи зам.-министърът.


До края на септември ще има нов вариант на проект на ОП  Наука и образование за интелигентен растеж

© Computer World, Computerworld.bg

“Тази оперативна програма ще бъде малко по-специална и в този смисъл – предизвикателна за МОН на база на досегашния ни опит, а именно - тя ще бъде финансирана от два фонда -  от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд. Това ще рече, че ние паралелно водим разговори с Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ и Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия”, обясни Кръстев.

Заместник-министър Кръстев уточни, че МОН има единно разбиране с колегите си от ЕК по отношение на обхвата и целите на програмата и на нейната обвързаност със съществуващи и предстоящи стратегически документи в сферата на образованието, както и на връзката между това, което МОН планира да реализира като мерки и дейности в сферата на образованието и потребностите на пазара на труда и съответно мерките и дейностите, които МТСП залагат в тяхната програма.

До края на месец септември Министерството на образованието и науката (МОН) ще е готово с нов, ревизиран предвид актуалните обстоятелства, вариант на Оперативна програма  “Наука и образование за интелигентен растеж” (НОИР), който ще бъде представен на членовете на тематичната работна група и на широката общественост за обсъждане. Поет е и ангажимент от началото на месец октомври да започне процесът на неформално консултиране на самата програма с представителите на ЕК.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X