Кариера

В САЩ най-сериозен е дефицитът на базисни математически умения

Computer World

Карлос КонтрерасКарлос Контрерас е директор “Образование” за САЩ в Intel Corporation. Той е на тази позиция от около година, а работи в Intel в последните 13 години. Преди да се просъедини към екипа на Intel, той е инженер по процесите в Proctor & Gamble в Окснард, Калифорния. Контрерас има бакалавърска степен по индустриално инженерство от Университета в Аризона и магистърска степен по бизнес от Thunderbird – Американското висше училище по международен мениджмънт. Контрерас наблюдава образователните програми на Intel в САЩ, което включва безвъзмездна помощ за насърчаване на развитието в областта на математиката, науката и инженерството в системата на средното образование, както и във висшите училища и прилагането на технологиите в класната стая.

Недостигът на технологични кадри явно е недостиг не само в Европа, но и в САЩ. Какво прави Intel, за да реши този проблем?

- Според статистики на щатското Министерство на труда, само в САЩ до 2020 г. ще има необходимост от милиони кадри в областта на науката и инженерството.

- По данни на Forbes Magazine, в САЩ най-съществен е дефицитът на базисни математически умения, следван от недостатъчното владеене на чужди езици. В списъка са оше техническите умения, компютърните умения и уменията за работа в екип.

- Решението на този проблем започва с взаимодействие с институцията, която отговаря за просветната политика в съответната държава – обикновено това е министерството на образованието. Като работодател, ние от Intel можем да кажем на образователната общност какви са очакванията ни спрямо учениците и студентите, когато наемаме кандидати на работа. В този смисъл, ние работим с образователните институции, за да определим стандартите – когато наемаме някого, ние изискваме определено ниво на съответната подготовка по математика, инженерство, науки. Този път започва още от гимназията, защото, ако един млад човек иска да се развива в сферата на инженерството, и няма добра подготовка по математика, той няма да се справи в колежа.

- Друга област, в която можем да сме полезни, е професионалното развитие на учители. Така например, в САЩ започнахме да изследваме причините студентите да са провалят в следването си по инженерни науки, защото ние губим около 70% от тях, т.е. от всички записали инженерна специалност, едва 30 на сто се дипломират. Една от причините е, че те не се интересуват от материята. Най-съществената пречка обаче е, че познанията на студентите по висша математика не са на необходимото равнище и затова те отпадат от съответните специалности. Връщайки се назад в образователния процес, установихме, че учениците не изучават алгебра чак до 9 или десети клас в гимназията (б.авт. – по американската система), а това се дължи на факта, че те така и не получават основата в рамките на основното си образование – дроби, отрицателни числа и др. Липсата на такова обучение на този ранен етап от образователния процес се дължи на факта, че при преподавателите в основните училища нивото на математическа подготовка е много ниско, защото те никога не са били научени на математика. И така, ние повдигнахме публично въпроса за тази “грешка в системата”, в резултат на което в САЩ въведохме 80 часова програма за професионална подготовка по математика за учителите от долните класове в училище. Създадохме сигурна среда за учителите, така че те да могат да задават въпроси в области, които не разбират, след което по различни начини им се презентират математически концепции, за да разберат къде децата се затрудняват в мисловния процес.

Можете ли да посочите практически примери за справяне с недостига на подготвени студенти от ИТ специалности?

- Липсата на интерес и отпадането на студентите от инженерните науки е казус на световно ниво.

- През 2011 г., за да разберем как да привлечем повече американски младежи в сферата на инженерството, изготвихме изследването “Survey of Teens’ Perceptions of Engineering as a Career”. То се проведе в сътрудничество с неправителствената организация Change the Equation, като бяха интервюирани 1000 американци на възраст 13-18 г. Резултатите от проучването показаха, че макар подрастващите да имат положително отношение към инженерите, непознаването на професията е съществена бариера пред младите пред насочването към подобна кариера.

- В тази област ние в САЩ се опитваме да покажем на студентите какво е да учиш като инженер, защото всъщност в първите два курса в университета се изучават активно тежки дисциплини като физика, химия, математика. В инженерството се навлиза едва в трети и четвърти курс. Именно затова някои висши училища обръщат модела – още в първи или втори курс разкриват на студентите какво наистина прави един инженер, и това поддържа интереса на учащите през целия курс. От практическа гледна точка, това е стъпка, която университетите могат да предприемат.

- Intel работи с над 150 университета и правителства в 34 държави, като предоставя най-модерни технологии и експертиза чрез програмата Intel Higher Education Program.

- Ежегодно Intel спонсорира най-старото и най-голямото предуниверситетски състезания в света в областта на математиката и науката – националното Intel Science Talent Search и международното Intel International Science and Engineering Fair, като и двете са програми на неправителствената организация Society for Science & the Public (SSP). През 2008 г. Intel Foundation декларира ангажираността си да подкрепи двете състезания с над $120 млн. през следващите 10 години.

- Intel подкрепя и учителите посредством програмите Intel Teach (на глобално ниво) и Intel Math (в САЩ), като през 2010 г. заяви готовността си да инвестира над $200 млн. в следващите 10 г. за обучение на преподаватели и достигане до повече млади хора посредством научните си състезания.

- Посредством различни общности работим с младите хора, за да придобият те уменията, необходими им за лично и професионално развитие в 21 век. Това са международната мрежа Intel Computer Clubhouse Network и програмата за млади учащи от развиващите се страни Intel Learn Program.

- Възможност за завършили висшето си образование инженери и учени от цял свят да представят бизнес плановете си и да спечелят парични награди, както и да осъществят преки контакти с фондове за рисков капитал, дава състезанието Intel Global Challenge, което се провежда в Калифорнийския университет, Бъркли.

Световна тенденция е, че момичетата не проявяват сериозен интерес към математика, наука и инженерство. Как Intel работи за справянето с това предизвикателство?

- Съществуват известни предубеждения относно реализацията на нежния пол в професии, свързани с познания по математика и информатика. Ако погледнете статистиката за участниците в най-голямото световно предуниверситетско състезание в областта на математиката и науката Intel ISEF, около половината от тях са момичета. При инженерството обаче дамите са много слабо представени. Това е по-скоро културна нагласа, която трябва да се промени.

- Ние изпълняваме инициативи за въвличането на повече момичета в тези области.

- Организираме различни състезания в училище, които да стимулират интереса на подрастващите от нежния пол към науката.

- Служители на Intel подпомагат студентите и чрез програми за повишаване на познанията и интереса към роботиката в системата на средното образование. Това са т.нар. FIRST Robotics Programs.

- На университетско ниво, искаме да привлечем повече дами към магистърските и докторски образователно-квалификационни степени.

Разговора води Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X