Кариера

БАУРЧР - с ново име, визия и управителен съвет

Computer World

Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) вече има ново име, разработени са нови мисия и визия, както и лого, избран е и новият състав на Управителния съвет, който ще стои начело на асоциацията в следващите три години. Това съобщи Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор на организацията.

БАУРЧР е в процес на преименоване на Българска асоциация за управление на хора. На 01.03.2013 г. Общото събрание на асоциацията избра новия Управителен съвет.

Председател е Петър Василев - мениджър „Човешки ресурси и администрация” в Sensata Technologies. Преди това е работил като мениджър „Човешки ресурси” в Kaven Orbico и Кол Център БГ на Софсправка. Има десет годишен практически опит като мениджър в областта УРЧР.

Членове на новия УС са:

-       Анелия Горгорова, ръководител на Key Success Indicators - собствена компания за изнесени услуги в областта на човешките ресурси;

-       Ваня Новакова, държавен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси в държавната администрация”, дирекция „Държавна администрация” в Администрацията на Министерския съвет;

-       Диана Стоева, регионален мениджър „Човешки ресурси” за България, Кипър, Малта, Македония, Албания и Босна и Херцеговина, ръководител „Оперативни дейности човешки ресурси” за 24 държави от Централна и Източна Европа, бизнес мениджър HR и вътрешни комуникации за региона, както и HR бизнес партньор за централните функции в компанията на ниво централен офис;

-       Детелина Смилкова, вицепрезидент на първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането, финансите, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга – Висшето училище по застраховане и финанси;

-       Людмила Стоева е директор „Човешки ресурси” на МКБ Юнионбанк, част от германската банкова група Байерн ЛБ;

-       Светослав Богатинов, директор „Човешки ресурси” в АИИ Дейта Процесинг, където отговаря, за отделите „ЧР” и „Администрация”.


БАУРЧР - с ново име, визия и управителен съвет

© Computer World, Computerworld.bg

„Всички тези промени са плод на усилена работа през последните години. Зад тях стоят данните от професионално проучване на вашите нагласи, очаквания и желания. Зад тях стоят усилията на работна група, съставена от професионалисти с богат опит. Зад тях стои желанието ни да се развиваме, за да ви предлагаме най-доброто като информация, възможности, знания. И може би най-важнотозад тях стои всичко, изградено до тук”, коментира промените Геновева Бакърджиева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X