Кариера

УАСГ ще има Център за електронно и следдипломно обучение

Computer World

Изпълнението на проект „Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията ЕФОСАГ“ започва Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), съобщиха от висшето училище на пресконференция, посветена на начинанието, която се състоя на 2 април в сградата на висшето училище. Инициативата се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС. Общата стойност на проекта е 721 298, 72 лв., като финансирането от ЕСФ е в размер на 100%. Продължителността на проекта е 22 месеца.

„Надявам се с изпълнението на този проект да бъде създадена добра основа за развитие на методите на преподаване на обучение в университета в тези три стратегически за страната ни направление – архитектура, строителство и геодезия.“, заяви проф. д-р инж. Красимир Петров, ректор на УАСГ.


УАСГ ще има Център за електронно и следдипломно обучение

© Computer World, Computerworld.bg

В рамките на проекта ще бъдат създадени Център за електронно и следдипломно обучение, като е заложено плавното и прецизно преминаване от Център за следдипломно и факултативно обучение към новия Център за електронно и следдипломно обучение, както и 30 електронни мултимедийни учебника. За постигането на целите на инициативата ще бъде разработена, изградена и внедрена платформа за дистанционно обучение с модули електронно хранилище, видеоконферентна връзка и модул (курс) за обучение за работа със системата за е-обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на УАСГ, за избора на изпълнител на която предстои откриване на процедура и възлагане на обществена поръчка. Ще бъде обявена обществена поръчка и за техническо осигуряване на УАСГ с необходимите за реализирането на проекта хардуер и софтуер.

Чрез създаването на платформа за дистанционно обучение, мултимедийни е-учебници и на модулите е-хранилище и видеоконферентна връзка, се очаква да бъдат обучени 1000 студенти от различни възрастови групи и пол. В рамките на това допълващо обучение, те ще изучават дисциплини като математика и аналитична геометрия, диференциални уравнения с приложение в механиката, страителна физика, приложение на Еврокодове в различни инженерни дисциплини и др. В резултат на въвеждането в действие на платформата и отделните й модули, през обучение ще преминат 12 представители на преподавателския и административния персонал на УАСГ. Отделно, 80 души от преподавателския състав и администрацията на висшето училище ще попият знания и умения как да работят със системата и с отделните й модули.

„Проектът е разделен на 3 части – частта, изпълнявана само от преподаватели в университета, е съдържателната част на дисциплините, която ще бъде публикувана в модулите за дистанционно обучение. Втората част е софтуерната част, или средата, в която ще качваме нашите курсове, базата, в която те ще се съхраняват. Третата част е това, което ни липсва. Външен екип ще ни помогне да се справим с методиката на дистанционното обучение и как да пречупим класическата си представа за обучение през изискванията на новата методика“, заяви гл. ас. инж. Стефан Кинарев, ръководител на проекта.

В момента УАСГ е в ситуация на промени, в която старата нормативна база се заменя с новата уредба на евростандартите и освен студентите, които в момента следват във висшето училище, ние трябва да помогнем и на онези наши кадри, които вече са се дипломирали, именно затова проектът е насочен и към следдипломно обучение, изтъкна гл. ас. инж. Стефан Кинарев.

  В резултат от реализацията на проекта се очаква да бъде постигнато следното:

 • Да бъде изграден Център за електронно и следдипломно обучение;

 • Прецизно преминаване от Център за следдипломно и факултативно обучение към Център за електронно и следдипломно обучение;

 • Да бъде изграден модул-самоучител за боравене със системата за електронно обучение и с модулите видео-конферентна връзка и електронно хранилище и първоначално обучение на дванадесет от преподавателския, административния и техническия персонал на УАСГ;

 • Пълна образованост за работа със системата за дистанционно обучение;

 • Да бъде създадено съдържание за 30 мултимедийни електронни учебника;

 • Техническо изграждане на 30 броя мултимедийни електронни учебници за целите на УАСГ по основни и фундаментални дисциплини;

 • Техническо и технологично осигуряване на УАСГ с необходимите хардуер и софтуер;

 • Постигане на публичност и оповестяване на резултатите;

 • Успешното завършване на поне един обучителен модул от няколко курса на представители от всички целеви групи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X