Кариера

До две седмици стартира Обществен съвет по образование

Computer World

Констанца Григорова, Computerworld България

Обществен съвет за просветна реформа ще бъде създаден до две седмици към Министерството на образованието, младежта и науката.

„Първо трябва да се определи структурата на това звено, най-вероятно тя ще бъде двустепенна – управителен съвет и оперативен съвет. След това, трябва да бъдат определени ясни критерии за експертност на съвета и за представителност на различните заинтересовани страни. Има идея той да бъде съпредседателстван от член на съвета, който се избира от останалите участници, и от образователния министър. В основата на съвета трябва да стои необходимостта на конструктивно взаимодействие между общественото представителство и изпълнителната власт.“ Това заяви Явор Джонев, член на Управителния съвет на БАСКОМ и ръководител на Обединената работна група по образование на водещите браншови организации от технологичния сектор: Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска уеб асоциация (БУА) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа.

Предстои изясняване на правилата за функциониране и на устройството на обществения съвет, след което набиране на първоначалните квоти и разпределяне на работата.

Първата от поредица консултативни срещи за бъдещето на българското образование, организирани от Обединената работна група по образование, се състоя на 26 март. Домакин на срещата беше Софийският университет "Св. Климент Охридски". Над 30 представители на висшите училища в страната, на БАН, както и експерти от МОМН и хора от бизнеса присъстваха на срещата.

„Представителите на висшите училища в България приеха идеята за създаване на Обществен съвет по въпросите на образованието с академичен скепцис, но с конструктивни коментари как това наистина да се случи и да заработи дългосрочно. Очевидно не говорим за структура в рамките на настоящото правителство, а за устойчива във времето организация, независима от кабинетите“, коментира след края на събитието Явор Джонев.

На първо време на най-високо ниво ще бъде учреден Обществен съвет по образование, в който ще участват експерти и висши ръководители от МОМН и представители на заинтересованите страни – академични и образователни институции, неправителствени организации, както и индустрията. На следващ етап, в рамките на този съвет ще бъдат организирани специфични комитети или работни групи по определени теми. „Очевидно, хората, които бяха събрани днес, ще се организират по темата „Как учим децата си да мислят качествено и да използват и създават ново знание“, и то погледнато в пълния спектър на развитие и учене през целия живот на човека – от най-ранна детска възраст до висшето образование“, посочи Джонев.


До две седмици стартира Обществен съвет по образование

© Computer World, Computerworld.bg

В резултат от дискусията се оформиха три комитета с различен фокус, които трябва да заработят в скоро време:  

- Университетско образование – за подобряване на качеството и взаимовръзката с обществото и бизнеса. Организирането на този комитет бъде на специална среща на ниво университетско ръководство, представители на бизнеса и гражданското общество.
- Училищно образование за мислене, творчество и съзидание – изграждане на когнитивно-емоционални компетентности за всички деца; подобряване на мотивацията и качеството по предметите информатика, математика и точни науки; вграждане на развитие на тези компетентности във всички други предмети и образователни дейности.
- Университетско и професионално образование за ИТ - решаване на острата криза в софтуерната индустрия откъм количество и качество на специалистите; развитие на работната група по образование на ИТ асоциациите с представители на университетите.

На срещата беше прието комитетите да работят като част от Обществения съвет към Министерството на образованието, младежта и науката, който ще се учреди от служебния кабинет. Ако Общественият съвет не заработи според очакванията и се върне в старата си казионна форма, комитетите имат достатъчно капацитет и енергия да действат самостоятелно, категоричен е Явор Джонев.

След дискусията стана ясно, че е необходимо да бъдат проведени срещи и с преподавателите и директорите на средни училища и гимназии, както и с родителите и със самите деца. „Трябва да привлечем най-различни други бизнеси, защото далеч не само софтуерната индустрия има нужда от добре подготвени кадри, които могат да реализират икономика на знанието. На практика във всеки сектор може да се създава висока добавена стойност, което става именно чрез подходящо управление на знанието и създаване на ново знание“, изтъкна Джонев.

Целта на поредицата консултативни срещи е да бъде инициирана широка обществена дискусия за бъдещето на образованието като ключов фактор за просперитета на България. Миналата година съвместната работна група по образование към браншовите организации от технологичния сектор изготви.

"Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система.
ИТ асоциациите и БСК, пилотни предприятия, синдикати, държавни институции и университети учредиха в края на 2012 г. Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в сектор „Информационни технологии".

Създаването на съвета бе инициирано от БАСКОМ и Българската стопанска камара (БСК) и е част от по-голям проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони", който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013, съфинансирана от ЕСФ и България. Във фокуса на съвета е изграждането на компетентности модели в софтуерната индустрия у нас, включително чрез утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработване и предлагане на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за ИТ бранша и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X