Кариера

Преслав Павлов, HP: Клиентски център - Германия дава много широки кариерни възможности

Computer World

На 20 март 2013 г. Хюлет-Пакард (HP) България откри Клиентски център – Германия, който е първи подобен за компанията в Европа. В центъра висококвалифицирани български експерти предоставят технологичните услуги на клиенти на компанията само от Германия. Относно развитието му разговаряхме с Преслав Павлов, директор „Отдалечени услуги” в Глобалния център на HP за отдалечени услуги в България.

Има ли нещо, което отличава този център?

Клиентски център – Германия, който е разположен на три етажа в сграда номер 9 в Бизнес Парк София, е с капацитет 800 работни места, но за момента заетите са близо 200. Той е уникален поради няколко фактора. Изграден е на регионален принцип, като от едно място могат да се предоставят комплексни технологични услуги на нашите клиенти в Германия. Тук талантливи български специалисти осигуряват безпроблемна работа на сложни ИТ инфраструктури на немски компании от финансовата сфера, индустрията, телекомуникациите и други сфери на икономиката. Убедени сме, че и тази технологична инвестиция на компанията ни в България е акт на доверие в таланта на българските ИТ специалисти и признание за държавата ни като надеждна инвестиционна дестинация.

Специалисти с познания в кои области сте наели и ще продължавате да търсите?

Хората, които работят тук са специалисти предимно в областта на ИТ администрацията, което означава служители с опит в поддръжката на мрежи, сървъри (с различни платформи), бази данни, мидълуeр и т.н.Абсолютно задължително е владенето на английски език, всъщност той отдавна е международен език в ИТ средите. В Клиентски център – Германия някои позициии ще бъдат с немски език, но това не е нужда с голямо измерение. В технологично отношение тук работят и хора в областта на корпоративните  системите за обмен на съобщения, на мобилните системи, обланичте технологии.  Покриваме целия аспект на корпоративни ИТ решения. 

Ще си партнирате ли с университетите в България по отношение подготовка и набиране на талантливи млади хора?

Да, с този център продължаваме по същата порграма с университетите в България, започната през 2007 година, с цел подготовка и набиране на млади кадри. Специално за Клиентски център – Германия уменията които се изискват, в  широкия аспект, са реално едни и същи като тези в останалата част от клиентския център на HP в България. В новооткрития център по-специфичен е подходът за поддръжка на системите на съответните бизнес клиенти. Работата с университетите във всички случаи продължава да ни помага. За нас това е изключителна важна стратегическа отговорност. По този начин подпомагаме и българско образование. 

Има ли специални обучения, през които минават новопостъпилите служители в Клиентски център – Германия?

При постъпване новите служители минават вътрешнокорпоративни курсове и обучения в рамките на 3 месеца. Те не са само технически, но има и чисто корпоративни трейнинги, които им дават възможност да разберат какви са процесите в компанията. След това имаме една регулярна трейнинг програма, която се случва веднъж годишно. Тя засяга всички служители в зависимост от конкретните нужди.
Клиентски център – Германия е стратегически, т.е. той обхваща много широк аспект на това, което HP прави по отношение на услугите.

Този център дава и много широки кариерни възможности за хората в България. Ако до преди 6 години тук имахме само ИТ администратори и това бе общо взето масата, то в момента има хора, които са специализирани във връзките с клиенти, с одитирането, с бизнес процесите. В общи линии има широко профилиране. Продължаваме да разширяваме портфолиото на нашите услуги, като по този начин създаваме по-широки кариерни възможности. Разбира се всеки служител има възможности за кариерно развитие и професионално израстване и по света в рамките на корпорацията.

Разговора води Стефан Станчев

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X