Кариера

Държавна детска градина в София - оборудвана с модерни технологични средства

Computer World

129-а Централна детска градина (ЦДГ) “Приказен свят“ в столичния район Триадица вече разполага с модерна зала, оборудвана със съвременна техника и технологии.

Лично кметът на община Триадица Стоян Начев разряза лентата и пожела „На добър час!“ на детското заведение, чието официално откриване бе на 24 януари т.г.

„Инвестираме, като прилагаме и внедряваме информационните и комуникационни технологии в цялостния процес и дейност на детското заведение. Инвестираме в бъдещето.“, заяви на събитието Бойка Софийска, директор на 129 ЦДГ “Приказен свят“.

В ремонтираната и изцяло обновена зала е внедрена съвременна техника, включваща 7 инчови таблети Privileg, лаптопи, проектор и интерактивна мултимедийна дъска Triumph Board с Dual Touch технология, която позволява на двe деца едновременно да работят с пръст, стилус или писалка като чертаят, пишат, рисуват, местят и запазват изображенията от дъската на компютъра.

Интерактивната дъска разполага със софтуер за анотации, разполагащ с ресурси и с много инструменти на 25 езика, включително и на български език. Устройството включва и най-добрия софтуер в класа си за разпознаване на ръкописен текст на 85 езика и богата мултимедийна библиотека с над 4500 позиции, в т.ч. 70 видеоклипа, 40 приложения, специални ефекти и съдържание с 1700 уроци и дейности.

През останалото време извън мултимедийните уроци залата ще се ползва и за допълнителни дейности, включително за спорт в детското заведение.

Това е първата държавна детска градина на територията на общината оборудвана с последно поколение интерактивна мултимедийна технология, единодушни бяха кметът и заместник-кметът на община Триадица Стоян Начев и Силва Аврамова.

Новата модерна и технологична зала е резултат от екипна работа с институции, сдружения, общественост и родителска общност, посочи Софийска.

Ирена Николова, главен експерт дирекция „Образование“ в Столична община изтъкна, че постигнатото в детската градина е доказателство, че когато човек има желание, няма невъзможни неща.

Партньорите от сдружение „Азбукари“ поднесоха медал за отлично представяне на децата в Детския фестивал „Вярвам в теб“, в знак на съпричастност с проблемите на хората в неравностойно положение.

Сред официалните гости на събитието бяха и г-жа Пенка Иванова и Елена Витанова -главен експерт в МОМН, зам.-кмета на район Триадица г-н Бабалев, представители на Егмонт България и др.

Дамата-директор на детското заведение изтъкна, че 129 ЦДГ „Приказен свят“ работи изключително по идейни проекти и проектни дейности с приоритети за ранен достъп до качествено образование, като използва интерактивни методи на обучение, иновативни похвати и  най-новите ИКТ средства приложими за ранно детско обучение.

Главната цел в тяхното обучение е чрез всички приложими нови ИКТ технологии  да се разгърне максимално потенциалът на децата, като същевременно бъдат подготвени да израстнат и да бъдат личности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат активни и да могат сами да вземат решения.

Бойка Софийска изтъкна важността на ролята и на педагозите в детското заведение, които са добре мотивирани, информирани и имат желание да прилагат иновативните и най-новите ИКТ в своята квалификационна дейност.

80% от педагозите активно използват новата интерактивна дъска и приложенията. Всички те са преминали обучение и се справят без проблем с новата техника.

„Крайно необходимо е да се използват новите ИКТ и приложения, защото животът е динамичен и педагозите трябва да се отзоват на провокациите, на необходимостта на обществото.”, заяви Софийска.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X