Кариера

Кабинетът реши да има отделна оперативна програма Наука и образование 2014 - 2020 г.

Computer World

Решение за включване и на програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) в списъка с оперативни програми за следващия програмен период 2014-2020 г. взе на заседанието си от 9 януари Министерският съвет. Водещо ведомство по нея ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

На снимката: Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Автор на снимката: Computerworld България

Според министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, разработването на Концепция за оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е може би най-сериозното общо усилие на представителите на администрацията и академичната общност през 2012 г.

“Изключително важно е, че решението на кабинета оставя концепцията за оперативна програма с пет приоритета – научни изследвания и технологично развитие, подобряване на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот, подобряването на образователната и информационна инфраструктура”, коментира за в. Computerworld министър Игнатов.


Кабинетът реши да има отделна оперативна програма Наука и образование 2014 - 2020 г.

© Computer World, Computerworld.bg

На снимката: Добромир Добрев, член на работната група за разработване на Договора за партньорство с ЕС и участник в работната група за разработването на концепцията на ОП НОИР. Автор на снимката: Computerworld България

“Концепцията за програмата беше предложена от МОМН за публично обсъждане на 13 октомври 2012 г., като за около месец екипът събра голям брой мнения от представители на академичната общност, останалите министерства, представители на Европейската комисия, мисията на Световната банка в България и други - припомня Добромир Добрев, член на работната група за разработване на Договора за партньорство с ЕС и един от участниците в работната група за разработването на концепцията – Последваха официални и неофициални разговори с представители на останалите български министерства, предложението за тази оперативна програма се оказа и във фокуса на дискусиите по време на официалното стартиране на техническите преговори с представителите на Европейската комисия и се стигна дори до там ректорите да организират публични събития за подкрепа на концепцията, на които тя беше представяна пред академичната общност, бизнеса и всички останали заинтересовани страни”.

Добрев си припомня, че от внасянето на проекта на Концепцията за оперативна програма в Министерския съвет за разглеждане до вземане на решението са минали повече от 4 месеца, в които замисълът на програмата се запазва и не са правени промени по документа, такъв какъвто е приет от представителите на висшите училища, БАН и образователната система.

Едно от затруденията пред екипа на МОМН и представителите на академичните среди е размерът на финансирането за новата програма. Той зависи от прекалено много външни фактори - общата финансова рамка на ЕС, която не е изяснена, размера на средствата, които България се очаква да получи за следващия програмен период, вътрешното разпределение на средствата между отделните програми. “Ще направим всичко по силите си, за да защитим максималeн възможен размер за бюджета на оперативната програма. Системата на науката и образованието има огромен капацитет за усвояване на целеви средства, ще продължим да работим с колегите от министерствата и от академичната общност за оптимистичен вариант. Най-важнто сега е, че заявихме и с думи и с действия, че приоритет за държавата са образованието и науката”, категоричен е министър Игнатов.

Предвидено е програмата да бъде двуфондова, като средствата ще идват от Европейския социален фонд, финансирал досега образователните и социални проекти по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, и Европейския фонд за регионално развитие, от който се предвижда да бъдат средствата за научна инфраструктура, каквито България не е ползвала в настоящия програмен период.

Концепцията среща силната подкрепа на представителите на академичната и научна общност, защото те са включени в процеса по разработването й още в самото начало, когато стана ясно, че ще се наложи България да докаже, че има необходимост от такава програма, посочи министър Сергей Игнатов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X