Кариера

ПОПРАВЕН - 13 държавни и частни университети ще получат още 10 211 960 лв. за дистанционно обучение

Computer World

След като на 15 октомври бяха сключени други 26 договора с общо 19 висши училища на обща стойност 16 190 069,27 лв., на 7 ноември в Министерския съвет министър-председателят Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов връчиха нови общо 18 договора на 13 държавни и частни висши училища за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” на обща стойност 10 211 960 лв. Средствата се отпускат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

„Това е поредният път, в който се събираме и го правим с една цел – първо, да има едно благородно съревнование между вас и второ, всеки един от вас да знае неговите колеги в страната какво правят и съответно какви проекти се печелят. Безспорно в 21-ви век дистанционното електронно обучение е едно от модерните и много важно за младите хора средства за обучение - пестят се пари и време. Това са живи пари, които ще отидат директно в сфери, които са важни за всяко едно учебно заведение”, заяви премиерът Бойко Борисов.

„В средата на октомври връчихме договори за над 16 000 000 лв. по същата схема. Това е една малка част от европейските средства за висшите училища, институциите и изследователските звена. Ежегодно освен това се изплащат над 20 000 000 лв. европейски стипендии за студентите, към тях прибавяме и 32 000 000 лв. годишно също предназначени за студентските стипендии. Освен това даваме и 20 000 000 лв. допълнително към бюджета на най-добрите висши училища съобразно рейтинговата система. Не на последно място трябва да отбележим, че от 2010 г. започна системата за студентско кредитиране, това са държавно гарантирани кредити за студенти при ниска лихва. От 2010 г. до сега са дадени над 10 000 кредита за над 32 000 000 лв. Държавата тази година застана зад студентските кредити с 80 500 000 лв. държавна гаранция пред банките за тези кредити. В момента в МОМН тече оценителният процес по три нови оперативни програми за общо 25 000 000 лв. – те ще засегнат усъвършенстването на ръководния персонал на университетите и усъвършенстването на преподаването”, информира министър Сергей Игнатов.

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев и министър-председателят Бойко Борисов.„Тези проекти са изключително важни за българското общество. Ние работим, за да подготвим цялото наше общество за едно по-добро европейско бъдеще и така трябва да бъде“, подчерта проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет.

Представителите на частните висши учебни заведения благодариха на премиера Бойко Борисов и на министър Игнатов за получените средства и подчертаха, че това е първото правителство, което не прави разлика между държавните и частните университети в страната.

Договори по програма „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” бяха подписани с ръководителите на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (5 проекта на стойност 3 008 514, 45 лв.), Техническия университет – София (два проекта на стойност 814 240,01 лева), Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” - проект за 767 959,85 лв., Висшето училище по застраховане и финанси - 426 711,18 лв., Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – 705 026,19 лв., Националния военен университет „Васил Левски” – В. Търново – 605 654,85 лв., Икономическия университет – Варна – 565 684,84 лв., Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 776 635,00 лв., Колежа по икономика и администрация – Пловдив – 599 729,00 лв., Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – 628 102,86 лв., Националната художествена академия – 494 313,02 лв., Медицинския университет – София чрез Факултет по обществено здраве – 288 394,26 лв., Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” – 530 994,95 лв.

На 15 октомври бяха сключени други 26 договора с общо 19 висши училища на обща стойност 16 190 069,27 лв. Сред тях бяха три проекта на СУ (чрез Исторически факултет – 622 295,94 лв., чрез Стопански факултет – 622 262,78 лв. и чрез Богословски факултет – 618 598,00 лв.), пет проекта ТУ– София (чрез Факултет по компютърни системи и управление – 790 628,81 лв., чрез Електротехнически факултет – 769 458,72 лв. и чрез Инженерно-педагогически факултет – Сливен – 573 060,38 лв., чрез Факултет по телекомуникации – 242 010,00 лв., чрез Машинно-технологичен факултет – 631 318,65 лв.), два проекта на Военна академия „Г. С. Раковски” - чрез Факултет командно-щабен – 714 227,72 лв. и чрез  Институт за перспективни   изследвания за отбраната – 475 737,35 лв.,, както и УНИБИТ чрез Факултет по библиотекознание и културно наследство – 415 249,11 лв., Аграрен университет – Пловдив – 610 090,11 лв., УНСС – 773 382,51 лв., МУ – Плевен – 787 438,15 лв., Тракийски университет – 782 467,48 лв., ТУ – Варна – 744 674,36 лв., Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – 719 020,32 лв., МУ – Пловдив – 707 254,78 лв., Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров” – 673 053,92 лв., Лесотехнически университет - 648 744,71 лв., Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград – 611 789,59 лв., Национална спортна академия „В. Левски” – 601 101,20 лв., МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна – 592 068,00 лв., ТУ – Габрово – 520 311,86 лв., Университет по хранителни технологии – Пловдив – 515 770,97 лв., Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – 428 053,85 лв.

До момента по схемата „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” са връчени общо 44 договора от общо 50 одобрени проекти, тоест предстои подписването на още 6 договора. Всеки от изброените проекти получава до 800 000 лв. за развитие на електронните форми на обучение във висшето образование.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X