Кариера

Студенти могат да участват в конкурс за обновяване на градската среда на София

Computer World

Снимка

[Flickr] Фотограф: sugarmelon

Започва студентски конкурс за обновяване на градската инфраструктура на София - Sofia Answers. Той се организира от технологичната компания Siemens, с партнъорството на Столична община.

В конкурса могат да участват всички студенти от Технически университет-София и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Кандидате могат да се включат индивидуално или в екипи до трима души.

Проектите трябва да предлагат решение на актуален проблем, свързан с градската среда на София. За целта могат да се използват технологии или програми, които са създадени и разработени от Siemens. Плановете трябва да са реалистични и осъществими на практика. Идеите трябва да се поднесат под формата на мултимедийна презентация (PowerPoint) от минимум десет слайда.

Възможните теми за проектите са свързани с възобновяеми енергийни източници, контрол и управление на трафика, ефективен транспорт, намаляване на вредните емисии, решения за оптимизиране на ползването на вода и енергия, енергиен мениджмънт и мониторинг на сградите в столицата.

За да участват в конкурса, студентите трябва да изтеглят и попълнят регистрационна форма, която да се подпише и подпечата от съответния университет. Документът, заедно с два екземпляра от презентацията трябва да се изпратят в офиса на Siemens (гр. София 1309 , ул. "Кукуш" 2) не по-късно от 14 декември т.г.

Пълната статия може да откриете на Karieri.bg. Кариерната зона на Computerworld.bg е партньор на Кариерен клуб: ИКТ, който стартира на първи ноември т.г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X