Кариера

Кандидатстването по Фаза III на проект „Студентски стипендии и награди" тръгва от декември

Computer World

Констанца Григорова, Computerworld България

СТАТИСТИКА ПО ПРОЕКТА

Проектът „Студентски стипендии и награди” е един от най-успешните европейски проекти на МОМН за периода 2010 - 2012 г., свързан с осъществяване на политиката за равен достъп до образование. Той насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. Проектът се реализира от дирекция „Висше образование" на МОМН в партньорство с 51 висши училища в страната. Общата му стойност е 46 625 816,32 лв. Към момента за двете академични години – 2010/11 и 2011/12, по проекта са изплатени 35 361 240 лв. за стипендии и 3 293 000 лв. за награди. Средният успех за стипендии е 5,66, а за награди – 5,48. Към момента през зимния семестър на 2010/11 г. общо 14 165 студенти са получили стипендии, а през летния на същата академична година броят им се е увеличил до 15 080. При наградите данните са 3150 спрямо 3627. За академичната 2011/12 г. през зимния семестър 14 727 студенти са получили стипендии, а 3880 – награди. За летния семестър на същата година активността се е повишила и 15 639 студенти са получили стипендии, а 5808 – награди. „Всеки втори семестър броят на студентите, които получават стипендии, е по-висок, тъй като през първия семестър първокурсниците нямат право да получат стипендии“, посочи заместник-министър Петя Евтимова.

Изпълнението на фаза III на проект "Студентски стипендии и награди" съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще започне от ноември тази година, а студентите ще могат да кандидатстват в онлайн системата за получаването на стипендии и награди от декември. Това съобщи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова, която участва в заключителна пресконференция на 23 октомври по фаза II на проект "Студентски стипендии и награди", която изтича на 31 октомври.

Самото кандидатстване се извършва чрез попълване и изпращане от студента на формуляра в електронен вид посредством създадената за целта платформа. След това, формулярът трябва да бъде отпечатан и внесен лично от кандидата при координатора по проекта, който отговаря за организиране на кампанията по кандидатстване в съответното висше училище. Целта е координаторът, който играе ролята на длъжностно лице, да потвърди истинността на успеха, посочен от студента. Тази верификация е ключова, тъй като основният критерий за класиране за получаване на стипендии е успехът на студентите. Проверката се извършва през онлайн платформата.

„За следващите две академични години имаме одобрен бюджет от Комитета за наблюдение от 47 млн. лв. по проекта. Засега не се предвиждат промени в изпълнението на проекта, но в момента полагаме усилия да увеличим със значителна сума бюджета и ако в средата на месец ноември Комитетът за наблюдение одобри предложението ни, ще има увеличение на бюджета и на обхвата на студентите, които имат право да получат стипендии за втория семестър – летния, на тази академична година. Промените ще важат и за следващата академична година“, разясни зам.-министър Евтимова. Засега между 8 и 10 на сто от всички студенти получават стипендии, но амбицията на МОМН е делът им да се увеличи до 14-15%. „Това ще стане възможно през втория семестър на тази академична година“, каза Евтимова.

Сред преимуществата на изпълнението на проекта е фактът, че ако по него се реализират спестявания – а това се случва поради по-слабия интерес на кандидати за награди, то средствата се запазват по програмата и за следващата фаза на проекта се препрограмират наново, т.е. няма загуба на средства, изтъкна Евтимова.

Една от целите на проекта е преодоляване на недостига на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии и на природните и техническите науки. Инициативата има за задача да направи тези специалности по-привлекателни за студентите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X