Кариера

12 характеристики на предпочитания работодател

Computer World

Предпочитаният работодател (employer of choice) е този, който предлага работна култура и работно място, които привличат и задържат качествените служители. Работната среда в подобни организации е благоприятна както за човешките ресурси, така и за клиентите и потребителите, пишат в humanresources.about.com.

Все пак обаче, както подсказва английското определение на термина предпочитан работодател, стремежът към работа в подобни компании е въпрос на личен избор и в този смисъл условията в подобна организация може да не пасват на предпочитанията на някои кандидат-служители.

Предпочитаният работодател се стреми да плаща на кадрите си работно възнаграждение, което може да включва заплата и допълнителни придобивки, които отговарят на или са по-високи от съответните пазарни равнища. Повечето предпочитани работодатели предлагат на служителите си цялостен пакет от допълнителни придобивки, като здравни осигуровки, платени отпуски, платени официални неработни дни, платени ваканции.

Дори и без подобни пакети, работодателите могат да се възприемат като предпочитани, но в замяна трябва да предложат много силна мисия или визия на организацията. За пример може да се вземе неправителствена организация с мисия за лечение на рака при децата.

Ето и списък с характеристики - макар и непълен, на предпочитания работодател:

 • Сигурност на работното място: Служителите в такава компания могат да са сигурни, че работодателят им е финансово стабилен. Облекчени от притеснения относно загуба на работното си място, специалистите се концентрират върху целите си и върху ключовите си функции.

 

 • Овластяване и права: Служителите са овластени да взимат решения и да поемат отговорност относно начина, по който вършат работата си. Човешките ресурси получават стратегическата рамка (мисия, визия, ценности, обратна връзка) от своите отдели, но те сами контролират избора и изпълнението на ключовите си функции и постигат напредък в целите си.

 

 • Уважение: Служителите може и да не са винаги прави и идеите им може и да не съвпадат с насоките и избора на компанията, но при предпочитания работодател човешкият капитал усеща, че е уважаван от ръководителите и колегите си.

 

 • Възможности за израстване: В предпочитания работодател служителите чувстват, че са окуражавани да продължат да развиват уменията и кариерите си. Тези служители предлагат планиране на развитието на представянето, кариерни пътища, и възможности за вътрешни и външни обучения.

 

 • Достъп до информация: Предпочитаните работодатели споделят информация със служителите, които варират от финансов прогрес и резултати до успех в изпълнението на стратегическата рамка. Служителите се чувстват като членове на общността, защото те знаят какво се случва.

 

 • Ангажираност: Предпочитаните работодатели са ангажирани към служителите и клиентите си. Това се отразява върху всичко, от политиката по управление и развитие на човешките ресурси до бизнес стратегиите. Тази посветеност намира приложение в стратегиите за задържане и ангажираност на персонала и в стимули които варират от безплатен обяд и напитки до месечни сбирки между служители и семействата им. Обяд с президента и присъствие при провеждане на интервюта за работа могат да допринесат за посветеността и ангажираността на даден служител.

 

 • Въвлеченост: При предпочитаните работодатели, служителите чувстват, че са въвлечени. Те могат да дават предложения, да измислят иновации в продукти или услуги, да участват в работни комитети за планиране на събития и процеси, да присъстват на определени срещи и да имат принос към работните процеси, които засягат работата им.

 

 • Положителни отношения с колеги: Според изследане на Gallup, ангажираните служители най-често имат най-добър приятел на работното си място. При предпочитаните работодатели културната близост се отчита още при подбора, така че колегите се радват да работят заедно. Организацията трябва да се справя с лошите ръководители, преди те да са повлияли отрицателно на служителите и на работната среда. Най-честата причина за напускане са не условията на работа, а шефовете.

 

 • Баланс между работа и личен живот: Инициативи като гъвкаво работно време стават все по-търсени, като позволяват на служителите да работят необезпокоявани от семейството и от житейските събития и се случват извън работното място. Подобни инициативи минимизират стреса на служителите и им позволяват да изпълняват житейските си предизвикателства докато работят.

 

 • Представяне: Предпочитаният работодател намира начини да обвърже представянето и интересите на работниците с тези на организацията. Два начина, по които работодателите успяват да изпълнят тези цели, са чрез различните предлагани от тях системи за допълнителни придобивки, които обвързват наградите с представянето и процесът за планиране на работата, осигуряващ редовни насоки и обратна връзка.

 

 • Коректност: Създаването на нагласи за некоректно отношение или работно място, което функционира в полза на определени индивиди с неясни и неопределени цели е анатема за предпочитания работодател. Работодателите трябва честно да развиват и прилагат политики, да се отнасят със служителите си с еднакво уважение и внимание, и да направят ясни и приложими правилата на работното място.

 

 • Признание: предпочитаните работодатели осигуряват редовно обратна връзка на служителите си относно представянето им, възможностите за кариерно израстване, постиженията, и областите, в които има нужда от подобрение. В подобни организации, признанието е фокусирано върху истински успехи и се използва за стимулирането на положителното, желано поведение.

12 характеристики на предпочитания  работодател

 

Предпочитаният работодател (employer of choice) е този, който предлага работна култура и работно място, които привличат и задържат качествените служители. Работната среда в подобни организации е благоприятна както за човешките ресурси, така и за клиентите и потребителите, пишат в humanresources.about.com.

Все пак обаче, както подсказва английското определение на термина предпочитан работодател, стремежът към работа в подобни компании е въпрос на личен избор и в този смисъл условията в подобна организация може да не пасват на предпочитанията на някои кандидат-служители.

Предпочитаният работодател се стреми да плаща на кадрите си работно възнаграждение, което може да включва заплата и допълнителни придобивки, които отговарят на или са по-високи от съответните пазарни равнища. Повечето предпочитани работодатели предлагат на служителите си цялостен пакет от допълнителни придобивки, като здравни осигуровки, платени отпуски, платени официални неработни дни, платени ваканции.

Дори и без подобни пакети, работодателите могат да се възприемат като предпочитани, но в замяна трябва да предложат много силна мисия или визия на организацията. За пример може да се вземе неправителствена организация с мисия за лечение на рака при децата.

Ето и списък с характеристики - макар и непълен, на предпочитания работодател:

 • Сигурност на работното място: Служителите в такава компания могат да са сигурни, че работодателят им е финансово стабилен. Облекчени от притеснения относно загуба на работното си място, специалистите се концентрират върху целите си и върху ключовите си функции.

 

 • Овластяване и права: Служителите са овластени да взимат решения и да поемат отговорност относно начина, по който вършат работата си. Човешките ресурси получават стратегическата рамка (мисия, визия, ценности, обратна връзка) от своите отдели, но те сами контролират избора и изпълнението на ключовите си функции и постигат напредък в целите си.

 

 • Уважение: Служителите може и да не са винаги прави и идеите им може и да не съвпадат с насоките и избора на компанията, но при предпочитания работодател човешкият капитал усеща, че е уважаван от ръководителите и колегите си.

 

 • Възможности за израстване: В предпочитания работодател служителите чувстват, че са окуражавани да продължат да развиват уменията и кариерите си. Тези служители предлагат планиране на развитието на представянето, кариерни пътища, и възможности за вътрешни и външни обучения.

 

 • Достъп до информация: Предпочитаните работодатели споделят информация със служителите, които варират от финансов прогрес и резултати до успех в изпълнението на стратегическата рамка. Служителите се чувстват като членове на общността, защото те знаят какво се случва.

 

 • Ангажираност: Предпочитаните работодатели са ангажирани към служителите и клиентите си. Това се отразява върху всичко, от политиката по управление и развитие на човешките ресурси до бизнес стратегиите. Тази посветеност намира приложение в стратегиите за задържане и ангажираност на персонала и в стимули които варират от безплатен обяд и напитки до месечни сбирки между служители и семействата им. Обяд с президента и присъствие при провеждане на интервюта за работа могат да допринесат за посветеността и ангажираността на даден служител.

 

 • Въвлеченост: При предпочитаните работодатели, служителите чувстват, че са въвлечени. Те могат да дават предложения, да измислят иновации в продукти или услуги, да участват в работни комитети за планиране на събития и процеси, да присъстват на определени срещи и да имат принос към работните процеси, които засягат работата им.

 

 • Положителни отношения с колеги: Според изследане на Gallup, ангажираните служители най-често имат най-добър приятел на работното си място. При предпочитаните работодатели културната близост се отчита още при подбора, така че колегите се радват да работят заедно. Организацията трябва да се справя с лошите ръководители, преди те да са повлияли отрицателно на служителите и на работната среда. Най-честата причина за напускане са не условията на работа, а шефовете.

 

 • Баланс между работа и личен живот: Инициативи като гъвкаво работно време стават все по-търсени, като позволяват на служителите да работят необезпокоявани от семейството и от житейските събития и се случват извън работното място. Подобни инициативи минимизират стреса на служителите и им позволяват да изпълняват житейските си предизвикателства докато работят.

 

 • Представяне: Предпочитаният работодател намира начини да обвърже представянето и интересите на работниците с тези на организацията. Два начина, по които работодателите успяват да изпълнят тези цели, са чрез различните предлагани от тях системи за допълнителни придобивки, които обвързват наградите с представянето и процесът за планиране на работата, осигуряващ редовни насоки и обратна връзка.

 

 • Коректност: Създаването на нагласи за некоректно отношение или работно място, което функционира в полза на определени индивиди с неясни и неопределени цели е анатема за предпочитания работодател. Работодателите трябва честно да развиват и прилагат политики, да се отнасят със служителите си с еднакво уважение и внимание, и да направят ясни и приложими правилата на работното място.

 

 • Признание: предпочитаните работодатели осигуряват редовно обратна връзка на служителите си относно представянето им, възможностите за кариерно израстване, постиженията, и областите, в които има нужда от подобрение. В подобни организации, признанието е фокусирано върху истински успехи и се използва за стимулирането на положителното, желано поведение.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X