Кариера

МОМН ще прави национална информационна система за младежта

Computer World

Предстои създаване на Национална информационна система за младежта с пълна база данни за младежките организации в страната. Мярката е в изпълнение на чл. 44, ал. 2, т.1 и чл. 45 от Закона за младежта, приет от Народното събрание на 5 април 2012 г. В изпълнение на чл. 25, ал.2, т.2 от документа, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) започна процедура за определяне на национално представителните младежки организации в страната.

Организациите, желаещи да кандидатстват за включване в списъка на национално представителните младежки организации в страната, трябва да подадат своите документи в МОМН до 24.09.2012 г.
За включване в Националната информационна система за младежта срокът за подаване на документи е 31.12.2012 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X