Кариера

8 младежи с аутизъм стажуват в родни ИКТ организации

Computer World

Констанца Григорова, в. Computerworld България

20 младежи с разстройства от аутистичния спектър преминаха теоретично и практическо обучение по специална методика за работа с основни компютърни приложения, а 8 от тях в момента стажуват и работят в ИТ фирмите Балкан сървисис, Ладжър, Melon Technologies, Немечек, Software AG Development Center Bulgaria, както и в Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) и във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Четирима от участниците са успели да вземат сертификат за компютърна грамотност.

Това е малка част от постигнатото от участниците в пилотния проект “Разработване и пилотиране на модел за обучение и заетост на хора с разтройства от аутистичния спектър в ИКТ сектора”, съфинансиран от Европейската комисия. Инициативата се изпълнява от ЕСИ ЕСИ ЦИЕ, Сдружение “Асоциация Аутизъм” и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

През месец юли 2010 г. програма “ПРОГРЕС” на отдел “Равни права и социално включване” към Дирекция “Правосъдие” на ЕС обяви конкурс за финансиране на проекти за пилотно осигуряване на заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър. Подадени са над 50 проекта от всички държави членки на ЕС. Само четири от кандидатурите са одобрени за финансиране, като сред тях и предложението на ЕСИ ЦИЕ, БАСКОМ и “Асоциация Аутизъм”.

“За съжаление на теория и по документи има възможност за подкрепа на хората с увреждания в България, но на практика младежите, които се включиха в проекта, са били регистрирани в бюрата по труда по 3 години и така и не са получили предложение за заетост”, каза Мирена Велкова, председател на “Асоциация Аутизъм”. 20-те участници в инициативата са всъщност първите желаещи да се включат, а не е правен специален подбор. “Страховете на родителите и на самите хора с увреждания как ще бъдат интегрирани, са големи и желаещите много плахо заявиха готовността си да участват”, допълни Велкова. В България младежите са били години наред извън интегрираната форма на образование и повечето от тях не са се сблъсквали с работната среда, преди да се включат в проекта. Често хората се притесняват да вземат документа, описващ наличието на разстройство в развитието, а родителите на деца и младежи, които се справят по-добре и са по-самостоятелни, премълчават тази информация, за да не ограничат възможностите им за развитие.

През обучение в рамките на проекта преминаха и работодатели и техни служители, за да добият нужните умения за работа с младежите със специфични потребности, тъй като хората с аутизъм изпитват затруднения с комуникацията, езика на тялото, мимиките и интонацията, с очния контакт, с възприемането и интерпретациите на емоциите на останалите хора. Същевременно обаче се оказва, че аутистите често се открояват с много по-висока от средната за обществото интелигентност, и са изключителни перфекционисти в работата си. В този смисъл много подходяща работа за тях е тестване на софтуерни продукти за грешки или за достъпност за хора с увреждания, администриране на данни и др.
Група експерти от “Асоциация Аутизъм” осигури подкрепа на хората с аутизъм и на работодателите в обучителния и работния процес през целия проект и след приключването му.

Аутизмът по света и у нас
 Аутизмът е сериозно нарушение. Макар навремето да се считаше, че този тип разстройства са рядкост, клиничните изследвания показват, че разпространението на аутизъм и на разстройства от аутистичния спектър (ASD) са 60 на 10 000 души, твърдят от международната асоциация Autism-Europe. Понякога аутизмът е комбиниран с други увреждания, например синдром на Даун, епилепсия, синдром на Рет, или Туберозната склероза. Наред с “класическия аутизъм”, нарушения като синдрома на Аспергер и первазивни разстройства на развитието (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified - PDD-NOS) също се включват в ASD. Дори в съвременното общество, поради неточна диагноза или некачествено обслужване, много хора с аутизъм не получават адекватна грижа. Мнозинството от аутистите са мъже. По последни данни, около 60 на сто от хората с ASD са от нормално до много талантливи. През последните 20 години, броят на децата с диагноза аутизъм в САЩ е нараснал 10 пъти. По данни на Autism Society of America от 2010 г., едно на всеки 110 деца има разстройство от аутистичния спектър. В Европа един на всеки 150 души страдат от ASD. Във Великобритания аутистите са над половин милион, в Белгия са около 73 500. В България не е налична официална статистика за броя на децата с аутизъм, но по неофициална информация, те са между 16 000 и 20 000.

“Проектът даде възможност и на самите работодатели да преодолеят страха от юридическата страна на наемането на човек с увреждане. Затова разработихме и методика за наемане на хора с ASD, която да обучи кандидатите на определени технически умения, и да научи представителите на фирмите как да се държат с тези служители със специфични възможности. Макар и само месец след началото на стажовете, вече имаме уверения за повечето от стажантите, че ще останат на работа под различна форма на заетост на работа в ИТ компаниите. За останалите ще търсим варианти за реализация”, каза Георги Шарков, управител на ЕСИ ЦИЕ. Той допълни, че се надява на подкрепа от страна на институциите изработеният в рамките на проекта метод за обучение и заетост на аутисти да се приеме като стандарт за всяка индустрия, която използва ИТ в работата си, като допълни, че моделът е приложим за всички хора в неравностойно положение. Друга логическа стъпка от страна на държавата според Шарков е всички центрове, които се занимават с обучения на хора с увреждания, да бъдат регистрирани в една мрежа и да получават съфинансиране на дейността си по облекчена и ясна процедура. Същото се отнася и за работодатели и фирми, които ги приемат на стаж и работа, и в допълнение се борят с бюрократични и правни ограничения.

Обучителната програма и методиката за адаптирана заетост, разработени в рамките на проекта, ще бъдат публично достъпни за всички заинтересовани лица. Идеята е тази методика да залегне в Националната програма за развитие: България 2020, дебатите по определянето на приоритетите в която предстои в Министерския съвет и в Президенството, както и да се заложи в Националния план за действие по заетостта, изготвян от социалното министерство.

“Това е един прекрасен модел как с помощта на бизнеса, хората, които имат някакви различия могат да бъдат приети в обществото, заяви Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. - С малко средства и добрата воля на работодателите можем да дадем възможност на младежите хора да намерят реализация в живота, особено във време на криза, когато България е изправена пред тежкото предизвикателство да се справи с младежката безработица. Ние можем да подкрепим с възможности за финансиране за този и за следващия програмен период промотиране на подобен вид практики посредством оперативна програма “Човешки ресурси”, и Европейския социален фонд.”

“Надявам се този модел да получи подкрепа от институциите, така че да се превърне в национална политика, тъй като в ситуация на криза, инвестицията в този сектор ще намали икономическата цена на социалната интеграция, каза Мария Златарева, ръководител на офиса на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) България - Работата на Програмата на ООН за развитие в България приключва, но ние искаме да подкрепим разпространението на този модел и в други държави и създаването на международни партньорства.”

“За хората с увреждания и в частност за онези с разстройства от аутистичния спектър се говори малко, още по-малко се прави. Според първия световен доклад за хората с увреждания, изготвен от световната здравна организация и Световната банка миналата година, над 1 милиард човека, или около 15% от населението на земята, живее с някаква форма на увреждане, като този дял продължава да нараства. Най-голямото малцинство в света се явяват хората с увреждания”, обясни Златарева.
Дискриминацията, изолацията и социалното изключване на тези хора са факт както в глобален мащаб, така и за България, посочи Златарева.

Иван Захариев, директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заяви, че финансирането на образованието като елемент от корпоративната социална отговорност е приоритет на бизнеса и се възприема като инвестиция в бъдещето и като механизъм за баланс между частните и публичните интереси. “Социалната интеграция на хората в неравностойно положение не трябва да се приема само като конюнктурно средство или начин за социална защита, а приложена като реална практика, тя може да има потенциал за решаването на проблемите със заетостта и за подобряване на качеството на живота.”, категоричен беше Захариев.

ДНЕС призова за лечение на децата с редки и тежки заболявания у нас
ДНЕС призова за лечение на децата с редки и тежки заболявания у насГражданско движение за национално единство и спасение (ДНЕС) изпрати на 11 март отворено писмо до Председателя на народното събрание, Президента, Министър-председателя, вицепремиера и Министър на финансите, Министъра на здравеопазването и Омбудсмана на България, в което призовава за спешни мерки, които да гарантират ефективното и навременно лечение и рехабилитация на децата с редки и тежки заболявания у нас. В писмото се изтъква, че липсва статистика за броя, териториалното разпределение и вида на заболяванията на децата, системата за финансиране на лечението е крайно неефективна и неадекватна, липсва адекватна система за рехабилитация, липсват рампи, асансьори и др. елементи на достъпност на градската среда, майките, пожелали сами да се грижат за децата си, вместо да ги поверят на държавните заведения, не получават необходимата финансова и институционална подкрепа за усилията, които полагат, и че липсва нормативна възможност за присаждане на стволови клетки в България, а подобна интервенция в чужбина е финансово невъзможна за родителите. По тези болезнени проблеми Движение ДНЕС е предложило решения, като апелира и за създаването на регистър на децата с редки и тежки заболявания и на информационна платформа за експерименталните, нетрадиционните и традиционни начини на лечение в България и по света, вместо родителите да се допитват помежду си и да ползват съмнителна информация от Интернет

От Агенцията по заетостта отбелязаха, че в момента всички лица с увреждания могат да участват в различните проекти, програми и мерки, реализирани от ведомството. Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания дава възможност на тази специфична група граждани да получат работа, стига те да са регистрирани в Бюрата по труда и да отговарят на съответните законови изисквания. Допустимият срок за заетост е до 24 месеца, какъвто е периодът и на отпусканата държавна субсидия за лица с увреждания, която е 350 лв. на месец за хора с висше образование и минималната работна заплата за хора със средно образование. Тази възможност обаче, според Шарков е неприложима на практика за младежите с аутизъм, тромава и крайно недостатъчна - повечето нямат дори завършено средно образование формално. В сравнение с представените от поканените лекторите на конференцията утвърдени практики на държавна и законова подкрепа от Испания, Белгия и ЕС, тази мярка изглежда наистина архаична, категоричен бе Шарков.

Като предизвикателство определи Мая Маринова, изпълнителен директор на БАСКОМ участието на петте компании - членове на асоциацията, които създават заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър по проекта.
“Проектът е пилотен, но се надявам той да има продължение и да успеем с общи усилия да привлечем още компании за каузата”, каза Маринова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X