Кариера

ВУЗФ стартира магистратура за корпоративна социална отговорност през април

Computer World

Тихомир Иванов

ВУЗФ (снимка от сайта на ВУЗФ)През април тази година ще започнат обучението си първите студенти по новата магистърска програма „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)“ във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), обяви днес на форума „Професия мениджър „Корпоративна социална отговорност“ Детелина Смилкова, вицепрезидент на учебното заведение. Събитието бе организирано от ВУЗФ, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, CSR България и Intertek Moody, по чиято инициатива е и магистратурата.

Освен „диплома по една от най-перспективните професии в света за следващите 5 до 20 години“, както пише на началната уеб страница на програмата, обучаващите се ще получат и световно признат сертификат от Intertek Academy за одитор/оценител на системи за корпоративна социална отговорност (КСО/CSR) и сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Програмата включва подготовка за управление на КСО на ниво бизнес стратегия и процеси, специфични знания в области като екологично и социално счетоводство, управление на риска чрез корпоративна социална отговорност, корпоративно управление и КСО, работа в симулирана среда на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, решаване на реални казуси и участие в проекти на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и CSR България.

Опита си пред студентите ще споделят „водещи мениджъри от България“, като също така ще има и гостуващи лектори от Европа.

Записването се извършва в дирекция „Учебна дейност“ на ВУЗФ от понеделник до събота, като крайният срок е 16 март.

„В България специалистите по социална отговорност са такива, които или са завършили образованието си в чужбина, или работят по метода „проба-грешка“, а знаете колко скъпо е това, и са за първи път на такава позиция – коментира Детелина Смилкова. – Т. е. в България такива специалисти не се готвят. Затова според статистика на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, броят на такива хора ще расте и ще има такава необходимост.“

„През следващите години все повече и повече ще се търсят специалисти по корпоративна социална отговорност – заяви по-рано Светла Стоева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). – Да бъдат отговорни е наболяло бизнес изискване към компаниите, а далеч не препоръчителна инициатива, както беше допреди няколко години. От добре подготвени експерти в тази област ще има нужда всяка компания, която се ориентира към управлението на социалната отговорност на ниво бизнес стратегия и бизнес процеси, а не само на ниво благотворителност или маркетинг.“

Именно, че КСО далеч не се изчерпва с думата благотворителност бе сред акцентите на форума днес. Корпоративната социална отговорност е дългосрочен, многопластов процес, свързан с това как компаниите изкарват и инвестират парите си отговорно. В никакъв случай не е еднократна PR акция, маркетингов шум или пък начин, по който компанията да се похвали във връзка с годишнината си, изтъкна Лиляна Загорчева, управител на MB Communications, която отбеляза, че все пак КСО е тясно свързана с връзките с обществеността. Няма рецепта доколко тези социално-отговорни практики трябва да стават публично известни, но не трябва да се прекалява с PR-а, който е само „върхът на айсберга“, не основата, добави тя.

Също така Лиляна Загорчева подчерта, че компаниите е необходимо в своите КСО практики да обръщат внимание на реалните обществени нужди, а не на това, което смятат за симпатично.

Друг важен момент при корпоративната социална отговорност е, че тя все по-често става задължение на висшето ръководство на фирмата, а не просто на отдел „Маркетинг“ или „Връзки с обществеността“. Освен това в КСО е добре да се включва и отдел „Човешки ресурси“, защото обществената отговорност на бизнеса все повече определя неговата способност да привлича и задържа служители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X