Кариера

ТУ - София ще сътрудничи с датския Център по телеинфраструктура (CTIF)

Владимир Владков

Владимир Владков

Меморандум за сътрудничество подписаха Техническият университет (ТУ) - София и Центъра по телеинфраструктура (CTIF) към датския университет Олборг. Според меморандума двете научно-образователни организации ще реализират различни инициативи в областта на телекомуникациите и информационните технологии, включително съвместни научно-изследователски проекти, участие в европейските рамкови програми, образователни програми за студенти, докторанти и млади научни работници, а също така семинари и конференции.

Меморандумът бе подписан от ректора на ТУ София проф. Марин Христов и проф. Рамжи Прасад, директор на CTIF Global, като освен в Олборг Центърът по телеинфраструктура има поделения в Копенхаген, Италия, Япония, Индия, предстои отваряне на център и в Университета Принстън, САЩ.

 

 

„Въпреки че е насочен основно в областта на телекомуникациите, центърът CTIF е доста интердисциплинарна структура, която има покритие в целия свят, обясни доцент д-р Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации (ФТК) към ТУ - София. - Предвиждаме участие по европейски програми, както и обмен на студенти и преподаватели. Предстои да подпишем споразумение по програмата Еразъм. Очакванията ни са за засилване на докторски програми, като докторантите ще бъдат обучавани както тук, така и в Дания", допълни Пулков. Досега по програма Еразъм ФТК има договори с университети в Германия, Дания, Австрия, Испания, Гърция, Франция, Швеция, Португалия, Полша, Холандия и др. страни.

CTIF работи в различни области, свързани помежду си – ИТ, комуникации, електронна техника, телекомуникации, мултимедийни приложения и услуги, отдалечено здравеопазване и др. „Инициативата за сътрудничество дойде от Факултета по телекомуникации, но това не означава, че ще ограничим сътрудничество си само в рамките на телекомуникационната област, очакваме разширяване на партньорството и с другите факултети в ТУ като електротехника, електроника", каза проф. Прасад, който получи специален медал от ректора на университета проф. Христов по случай 65 г. юбилей на ВУЗ, празнуван през 2010 г. Проф. Прасад е удостоен с редица международни, индустриални и правителствени награди и е автор на повече от 25 книги и 750 публикации. Ръководил е повече от 60 докторанта, някои от които вече са световно известни учени и мениджъри. Той е почетен член на водещи научни общности като щатската IEEE, британската IET и индийската IETE. През 2009 г. стартира и специална магистърска програма за иновативни комуникационни технологии и предприемачество, която съчетава обучение за технологични знания с иновативност, креативност и пазарни перспективи.

„Центърът CTIF много свързан и с науката, и с предприемачеството, и с бизнеса. Той дори се разглежда като бизнес инкубатор", обяснява доц. Пулков.

Според проф. Прасад фирмите гледат по-краткосрочно, в 6-месечен план, като особено в областта на телекомуникациите нещата се развиват изключително бързо. „Ние имаме обаче по-далечен хоризонт. Но за да получим финансиране от фирмите, нашите проекти трябва да намират практическо приложение", допълва директорът на CTIF, който е бил ръководител на някои от най-успешните европейски проекти като MAGNET и MAGNET Beyond. Той е основен двигател за успешната реализация на проекти в сътрудничество с компании като Samsung, Huawei, Nokia, Telenor и др., посочват от ТУ - София 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X