Кариера

NVIDIA отново подпомага изследователската работа на студенти

Computer World

NVIDIA стартира за десети път своята програма за подпомагане на изследователската работа на студенти, които се занимават с разработки в областта на сложните визуални изчисления. До десет избрани студента в докторантура ще получат индивидуални субсидии от по $25,000 USD за изследвания, които спомагат за развитието на паралелните изчисления и графичната обработка.

Програмата е отворена за всички желаещи от целия свят. Всички подадени заявки трябва да бъдат получени не по-късно от трети февруари 2011. Победителите ще бъдат обявени през април 2011. Критериите за допускане изискват участниците да са завършили първата година от докторантурата си в специалност компютърни архитектури, компютърни науки, електроинженерство, високопроизводителни изчислителни системи, научни изчисления или друга свързана област. Участниците също така трябва да бъдат членове на активен екип занимаващ се с изследвания. Повече информация за условията за участие можете да намерите на адрес

В допълнение към финансовото подпомагане на изследванията, избраните по програмата също така ще получат достъп до технологиите на NVIDIA и до допълнителни ресурси.
От създаването си през 2002, програмата на NVIDIA е осигурила 2 милиона долара на над 84 докторанта занимаващи се с изследвания в някоя от съответните области.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X