Кариера

Първият обучителен “Институт за предприемачи” на Cisco у нас е Фондация “Бизнес институт”

Computer World

На 11 ноември в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) беше обявено официално началото на програмата “Cisco Институт за предприемачи” (Cisco Entrepreneur Institute). МИЕТ се обяви за патрон на инициативата.


Първият “Институт за предприемачи” на Cisco за България е Фондация “Бизнес институт”. Тя е със статут на регионален обучителен център и е покрила сертификационните изискванията на компанията, съобщи Борислав Димитров, управляващ директор на Cisco България.

В момента процес на сертификация за локални центрове предстои за CEED България, Junior Achevement България, “Институт по публична администрация”, StartIUP фондацията, Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и компанията за отворени обучения и кариерно развитие “Career Speeder”. Установени са партньорски взаимоотношения с „Център за икономически стратегии и конкурентоспособност” към СУ "Св. Климент Охридски", присъединен към института на проф. Майкъл Портер към Харвардския университет. Очаква се организациите, кандидатстващи за обучителни центрове, ако изпълнят всички изисквания на Cisco за качество, да бъдат сертифицирани до месец.


В рамките на инициативата Cisco България ще предоставя модела и програмите за  четири вида практически ориентирани обучения: за начинаещи предприемачи (Starting a Business), за собственици на малки и средни предприятия (Growing a Business), за мениджъри в големи компании от корпоративната сфера (iExec Enterprise Essentials) и за ръководители от държавната администрация (iExec Public Sector Essentials).


Cisco се ангажира да предоставя на партньорите си от частния и публичния сектор и знания и опит и възможности за осъществяване на контакти с потенциални инвеститори в помощ на предприемачите.


Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор "Икономика" разкри, че другата седмица се очаква да бъдат обявени и конкурсите по останалите три фонда по инициативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия). На 13 септември Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обяви поканата за набиране на фонд мениджъри на първия от трите вида фондове – за рискови капитали (venture capital). Крайният срок за кандидатстване беше 2 ноември. Предстои конкурсна процедура за избор на мениджъри и по фонда за увеличаване на капитала (growth equity - за малки компании в процес на развитие) , мецанин  фонда (mezzanine - смесен инструмент между дялови инвестиции и заеми) и гаранционния фонд (който се очаква да предоставя по-изгодни условия по банкови заеми за бизнеса). 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X