Кариера

„Мултимедийна работилница“ започва обучения за ключови компетентности по ОПРЧР

Computer World

key competencesОткритият наскоро в София учебен център на „Мултимедийна работилница“ АД разшири възможностите за обучение, съобщиха от компанията. Центърът е оторизиран от американската технологична компания Apple като неин единствен лицензиран обучителен център в страната. Дружеството вече предлага курсове за ключови компетентности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ваучерната система дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат безплатно в курсове за придобиване на ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или кариерно развитие.

„Тази оперативна програма е един от най-ценните инструменти на Европейския съюз, защото инвестира в самите хора, тяхната квалификация и познание. Обученията дават възможност на всеки желаещ съвсем безплатно да придобие нови компетентности, които след това могат да променят живота му. Във време, в което знанието се превръща в ключов ресурс за успеха на всяка отделна личност и за развитието на всяка една национална икономика, инвестициите в този актив придобиват все по-голямо значение. Затова ние се радваме, че екипът ни участва в този процес и спомага за повишаване конкурентоспособността на страната ни“ - заяви Васил Михалков, изпълнителен директор на „Мултимедийна работилница“.

Учебният център предлага 24 обучения по следните ключови компетентности: общуване на чужди езици, цифрова компетентност, комуникативни умения и работа в екип, инициативност и предприемачество.

Обучителният център е официално лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), като Професионален център за обучение, сертифициране и придобиване на квалификация, по широк обхват от курсове за  следните специалности: фотограф, компютърен график, графичен дизайнер, продавач-консултант, сътрудник в малък и среден бизнес, икономист-информатик, оператор на компютър, текстообработване, техник на компютърни системи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X