Кариера

Хай Компютърс ще обучава кадрите си по проект по ОП „Човешки ресурси”

Computer World

Хай Компютърс получи одобрение за започване на изпълнението на проекта си „Повишаване на квалификацията на заетите Проект на Хай Компютърс по ОПРЧРлица в Хай Компютърс” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът предвижда обучение за част от професия „Техник на компютърни системи” за информационна сигурност Security+ и продължителността му е 8 месеца. Насочен е изцяло към служители на компанията, занимаващи се с техническа поддръжка. Повишаване на квалификацията им ще позволи постигане на конкурентна адаптивност и компетентност на всеки от обучаемите в областта на развитието на компанията. Заедно с това, чрез запазване на екип от тясно специализирани професионалисти с доказан и систематичен теоретичен опит и практическа подготовка ще се повиши конкурентността на компанията като цяло.

Като резултат проектът ще стабилизира и утвърди позициите на Хай Компютърс като компетентна и водеща в областта на решенията за информационна сигурност компания.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Договорът е с № ESF 2102-01-01050 и се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ.


Европейски социален фонд

Проектът “е разработен с цел да се повиши квалификацията на заетите специалисти и да им даде една конкурентна от гледна точка на пазара, фирмата и самите служители квалификация. Целите са разработени на база на оценка на персонала, показваща, че слабите страни на служителите са в систематичното и задълбочено познание на информационна сигурност, концепциите за сигурност, както и съществени разликите между придобитото образование и практическия опит, костващи грешки и много време за реакция и спиращо тяхното развитие”, пише в одобрения договор.

Придобиването на част от професия „Техник на компютърни системи” и преминаването на обучение Security +, което е разработено от CompTIA ще послужи като основа за тяхното развитие и за успешната им реализация в компанията, уточнява се в документа. Курсовете по програма CompTIA са всепризнати в световен мащаб като стандарт за преподаване на основите на информационна сигурност и съответно са избрани за да осигурят качеството на образованието. Броят на специалистите с такъв тип образование рефлектират върху конкурентността на компанията. Дейностите по обучение в тази сфера ще подействат стимулиращо за развитието на служителите, за попълването в пропуските на тяхната квалификация и същевремнно ще подействат стимулиращо за дейността на компанията. Дейностите ще рефлектират и в намаляване на времето за престой на служителите, систематичността на ежедневно извършваните дейности и по този начин ще засегнат пряко тяхната продуктивност, пише в договора.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X