Кариера

Коучинг и менторство – чуждици с огромен HR потенциал

Computer World

Констанца Григорова

Привличането и задържането на таланти в организациите доби жизненоважно за оцеляването на бизнеса в трудни времена значение. Именно при екстремни условия, мениджърите осъзнават, че компетентните и опитни служители са незаменими, защото могат да издържат на свръхнатоварване, да проявят находчивост в решаването на критични въпроси и да разгърнат неподозирани заложби, умения и познания. А ако един талант не помага за повишаването на производителността на процесите и за постигането на бизнес целите на организацията, кой друг би бил по-подходящ. Талантите обаче, както и всеки друг представител на човешкия капитал, се надграждат, развиват, усъвършенстват в процеса на работа. Тук идва мястото на обученията, и в частност за два съвсем нови за българската HR действителност метода – менторство и коучинг. “И коучингът, и менторството са инструменти, които позволяват на хората да се възползват от своя потенциал и целят да провокират ангажимент към действие, за да бъдат постигнати целите на организацията. Факт е, че коучинга и менторството често са бъркани. Те са близки, но в никакъв случай не са еднакви или взаимно заменяеми”, обясни Ирина Гроздева, коуч по организационно лидерство за изпълнителни директори (с фокус върху автентичната комуникация) в DreamersDo. Според Анелия Горгорова, главен изпълнителен директор на Key Success Indicators (KSI), и двата методи са сравнително слабо познати в България, но все по-често започна да се говори за тях като възможности за лично и професионално развитие на уменията. И двата метода оперират пряко, с малка дистанция и голем детайл със способностите на онези, които искат да се развиват, допълва тя. Ирина Гроздева от DreamersDo изтъква, че добрите практики в чужбина показват, че във високоефективни организации и екипи често има цяла система за коучинг и менторство, която е ефективен инструмент за запазване и мултиплициране на ноухауто, знанието и идеите и мъдростта вътре в екипа и то по начин, който работи за най-важните цели и приоритети на организацията, включително финансовите. Затова, ако се направи умно, въвеждането на система за коучинг и менторство може да донесе краткосрочни и дългосрочни ползи за бизнес организациите, за да постигнат висока производителност на екипа и резултати на качествено ново ниво. Всъщност това е доста прост и работещ механизъм, възприет от най-успешни компании в света като „Дженеръл Илектрик”, например. За да са на върха на вълната, висшите мениджъри използват услугите на коучове и ментори, което шеговито се нарича „най-зорко пазената тайна на техния успех. Почти няма успешен изпълнителен директор в света, който да не е използвал коучинг услуги. Така, че коучингът и менторството по-скоро се допълват по един високоефективен начин за целите на всяка бизнес организация. И двата инструмента и експертизата за тях са нови за България. Така че специално за ползвателите на коучинг услугите е препоръчително добре да проучат пазара и да направят поне 2-3 интервюта при подбор на потенциални коучове, твърди Гроздева.


Менторство
В митологията древногръцкият герой Одисей поверява отглеждането и възпитанието на сина си Телемах на своя мъдър и верен съветник Ментор. Когато Одисей напуска Итака, Атина – гръцката богиня на мъдростта, силата, стратегията и правосъдието, се превъплъщава в Ментор и става пазителка и учител на Телемах. Така през вековете под „ментор” се разбира човек, който служи като съветник или като учител и наставник, разказа Ирина Гроздева. Менторството има много допирни точки с коучинга и учителстването, посочи експертката. Но учителят инструктира, а коучът е „огледало”, което дава обективна обратна връзка на човека, за да може да расте и да се развива. Менторът най-често работи на нивото на ценностите и помага на по-млади хора да установят, изяснят и засилят ключови ценности и вярвания за собствените си способности, като водят с примера. Според дефиницията на Британския институт за развитие на персонала (CIPD) менторството е „дълготраен процес на подкрепа, напътстване и съветване най-често на един професионалист от по-опитен колега, който му предава по-задълбочен опит, експертиза и разбиране на работата и работното място. Това е форма на дългосрочно целенасочено развитие на млади професионалисти чрез наблюдение, слушане, задаване на въпроси и даване на напътствия, което носи ползи на организацията/институцията.” Понякога се смята, че менторството е взаимоотношение, в което по-старшият колега предава опит като разказва истории от своя опит и така предава експертизата си на протежето. Факт е, че това е елемент от менторството, но той само една от неговите характеристики и да се смята, че това е основата му го прави неефективно и изкривява представата за смисъла и резултатността му за организацията. На български език често се използва и думата наставничество. Според Анелия Горгорова от KSI, менторство е изключителната ситуация, в която имаш възможността да поддържаш конфиденциална връзка с по-опитен професионалист, който да подпомогне процеса на развитие и придобиване на по-голяма опитност в различни направления. Може да бъде сравнено със ситуацията, в която отивате на пътуване и попадате на непознато място с много хора, много изходи и възможности, без знаци, където не знаете коя е вратата, през която трябва да влезете или излезете. Тогава е много по-лесно, когато си изберете някого, с когото ви е приятно да ви посрещне и с него да се разходите или да се заемете с други дейности. Във времето, прекарано заедно, с въпросите, които ви задава човекът, намирате отговори сам за себе си, откривате какви възможности има наоколо и можете да изберете по пътя най-добрите за вас. Той прави пътуването ви не само приятно – вие научавате много от чуждия опит и намирате отговорите за решенията и стъпките, които трябва да направите, в себе си.

Коучинг
Според дефиницията на Международната коуч федерация, представена от Ирина Гроздева от DreamersDo, коучингът е „партньорство с клиентите в процес, предизвикващ размисъл и вдъхновяващ ги да увеличат личния и професионалния си потенциал”. Коучингът винаги е за постигане на цели – лични или организационни. Коучовете са обучени да слушат, наблюдават, да задават прецизни въпроси, за да извлекат от клиента решенията и стратегиите, които ще го подкрепят да постигне своите цели. Работата на коуча е да предоставя подкрепа така, че клиентът да разширява уменията, да се възползва на максимум от ресурсите и собствения си потенциал, за да постигне личните/организационните си цели. Коучингът е конфиденциално партньорство и взаимоотношение, което е с висок интензитет и ефективност. Според целите на коучинг взаимоотношението възвращаемостта на инвестицията може да е от 1-2 до 7 пъти и повече. Неслучайно едни от най-успешните изпълнителни директори в света имат коучове – на компании като GE, Whirlpool, HP, Charles Schwab, DuPont, Novartis, Dell, Microsoft, Verizon и стотици други. Заради високата ефективност на коучинга търсенето на коучинг услуги се увеличава през последните години и особено през последната година в условия на рецесия. “Коучингът не е за изоставащи и несправящи се с целите си, а за добри и дори отлични изпълнителни директори, екипи и индивиди, които искат да се развиват и отсега работят за бъдещия си успех, както и за хора, които не се задоволяват с добрите резултати, а се стремят към по-високи цели и постижения – за себе си и за компанията”, категорична е Гроздева. “Коучът е форма на наставник - например, когато сте на бизнес пътуване, но трябва да намерите конкретен изход, защото трябва да отидете в точно определена посока, но сте ограничен във времето – допълва Анелия Горгорова от KSI. - В този случай, професионалистът, който ви помага в придвижването, предварително набелязва откъде да минете по най-преките пътища, какво време имате, какво трябва да свършите като задачи и т.н. Тогава и на вас ви се налага да се подготвите предварително с информация, като проверите къде точно отивате, запознавате се с карта на района, преценявате има ли допълнителни неща, които трябва да вземете – като информация за адреси, имена, телефон на колегата ви, който ви насочва и в случай на нужда да му се обадите”.

Приликите
“Първата прилика между коучинга и менторството като инструменти, която представя Ирина Гроздева, е, че и добрият коуч, и добрият ментор използват ключови умения като активно слушане, присъствие, задаване на прецизни въпроси, директна комуникация, за да подкрепят съответно клиента (в коучинга) или протежето (в менторството). И коучингът, и менторството помагат организацията максимално да се възползва от потенциала на хората в екипа и те да увеличат своя капацитет за реализация на целите и приоритетите на компанията. Всъщност обаче, те са различни средства и се използват при различни случаи и за различни цели в организацията. В коучинга коучът работи с клиент, а в менторството – менторът работи с протеже”, обясни Гроздева от DreamersDo.

Разликите
Основната разлика между двата метода е, че менторът дава съвети и напътства, а коучът – никога. Понякога е възможно коучът да използва менторство, но този процес не е коучинг и той изрично казва това на клиента и се допитва до клиента дали би искал коучът да използва менторство, обясни Ирина Гроздева. Менторството дава възможност един професионалист да следва напътствията на по-опитен колега, който му предава по-задълбочен опит, знание, експертиза и разбиране и отваря пред него врати за нови възможности. То е форма на дългосрочно целенасочено развитие на млади професионалисти, което носи ползи на организацията, поясни експертката от DreamersDo. “Специфична черта на единия метод е, че ментора си го избираш сам – това е по-скоро личен контакт и е с по-широка рамка, уточни Анелия Горгорова от KSI. - Някой, който може да те предизвика с богатия си опит и вътрешен мироглед, да си задаваш въпроси, както и да намираш отговори. И от това пътуване ще излезнеш по-зрял, по-уверен в стъпките, които правиш, както и ще имаш по-голяма увереност, когато взимаш решение, не само в професионален, но дори личен план, защото дори подобни теми са допустими за обсъждане по време на сесиите. Това е като едно интересно пътуване, което може да ти покаже неподозирани светове. Подходящ е за по-висши позиции, в които наистина комплексността на казусите в различна, както и рамката е отворена.” Според Горгорова, при коучинга е обратното - коучът идва с позицията си, колегата е по-опитен професионално, и контактът е базиран на цели, задачи, рамки, в които да се движите, както конкретното ви представяне представяне. По-подходящ е за ситуации, в които има нужда от конкретно професионално напътствие, отбеляза ръководителят на KSI. “Коучингът е ориентиран към постигане на конкретни цели (лични и/или организационни) и при него няма напътстване и съвети, а само въпроси – обясни Гроздева. - Коучът работи с въпроси и има за цел да провокира клиента сам да постигне целите си. Коучът служи като огледало на клиента и дава странична перспектива за „вътрешната игра” (в ума) на клиента, която го спира по пътя към целите, и за ресурсите на клиента, които могат да му помогнат да постигне желаните резултати, ако желае да ги използва. Коучът работи от презумпцията, че клиентът притежава всички ресурси, включително способността да открива и използва тези ресурси, за да постигне целите си, и ги извлича от клиента. Коучингът е за ограничен период от време и е фокусиран върху постигане на конкретна цел и резултат, допълни Гроздева.”

Популярност на методите сред мениджъри и ЧР специалисти

Анелия Горгорова от KSI е на мнение, че двата метода все още не са достатъчно познати сред бизнеса и колегите, но има все по-нарастваща тенденция като предпочитание за използване на подобни техники, особено при развитие на среден и висш мениджмънт. От чисто професионална гледна по-голяма прагматичност има в коучинга на пръв поглед, защото се работи с професионални цели, преки задачи, конкретното работно представяне. Но когато се касае за много висока позиция, толкова по-комплексни са предизвикателства на висшия мениджмънт и тогава се насочват към преработване и засягане на тематики, които са не само част от работната атмосфера и цели, но има и много лични елементи. Така че в този смисъл може да ти дадат много ключове, които да ти отворят много повече врати. Но в крайна сметка е въпрос на избор от контекста на конкретния специалист. Коучингът и менторството са много нови инструменти за бизнеса у нас и тепърва ще добиват популярност в България – както сред мениджърите по човешки ресурси, сред висшите мениджъри, така и сред хората, които биха искали да се развият като професионални коучове, твърди Ирина Гроздева от DreamersDo. Специалистката смята, че пазарът на коучинг услуги у нас, доколкото го има, е твърде млад. От една страна, професионалните сертифицирани коучове в България са по-малко от десет. От друга, немалка част от потенциалните клиенти – ЧР мениджъри, други висши мениджъри, изпълнителни директори, все още не знаят и не разбират ползите от коучинга за растежа и производителността на техните организации. Немалка част имат погрешни схващания – например, че коучингът е „бизнес терапия”, че е „обучение”, „вид консултация” и от този тип изкривени разбирания за тази иначе висококачествена услуга. Това е знак, че има още много работа, която трябва да се свърши за развитието на коректно разбиране сред потенциалните клиенти, за развитието на професионални коучове и т.н., и като цяло за образоването на пазара, убедена е Гроздева. ЧР специалистите имат специална роля в процеса на подбор на коучове и на развити пазари като британския, например, те са дясната ръка на изпълнителния директор в процеса на проучване, подбор, оценка и избор на коучове за нуждите на различни нива мениджъри и екипи в бизнес организацията. Така е, защото изпълнителният директор е пряк (ако ползва коучинг) или непряк (ако мениджъри или екипи в компанията използват коучинг) бенефициент на резултатите от коучинг услугата. Затова е ключово ЧР специалистите да са добре запознати и да разбират в тънкости процеса по подбор на коучове и оценка на коучинг програмите. Запитванията за коучинг услугата растат, посочи дамата от DreamersDo. “В тази посока HR Академията на БАУРЧР, която е първа по рода си и дебютно предлага по-цялостно решение за подготовката на ЧР мениджърите у нас, тази година предлага специален модул-обучение за работа с коучинг и менторство за ЧР мениджъри. Самото включване на темата в програмата на ЧР Академията е знак за новаторско мислене от страна на БАУРЧР за зараждащата се нужда от тези услуги и у нас. Особено спрямо други пазари като американския, британския, френския, германския, италианския и в скандинавските държави, сме изключително изостанали. Т.е. бизнесът у нас в момента се лишава от ценен ресурс и катализатор на своя напредък какъвто е коучингът на изброените пазари. Затова на този пазар очаквам голям ръст в идните няколко години”, прогнозира Гроздева. Централите на част от компаниите, които са част от големи европейски или американски корпорации, вече са спуснали или спускат програмите за коучинг и по-конкретно тази за мениджъра като коуч (т.е. мениджърът да използва коучинг подход, за да стимулира производителността на хората в екипа си и те да постигат цели извън зоната си на комфорт). В някои компании те дори вече се прилагат. За съжаление на някои места коучингът се разбира погрешно, което осакатява идеята и в крайна сметка лишава организацията от резултатите, които този инструмент би могъл да донесе при компетентно използване и настройка към нуждите на компанията. За правилното разбиране и ползване на коучинга като инструмент за повишаване производителността на организациите в България има дълъг път на развитие, уверена е специалистката от DreamersDo. “Ако говорим за цялостни системи за коучинг и менторство, то те още реално не съществуват във вида, в който ги има в европейски и американски компании. Една цялостна система за коучинг и менторство в организацията е като гръбнак на всяка високопроизводителна учеща се организация. Според доклад на Световната банка за България в икономиките на знанието компаниите се превръщат първо и най-важно в учещи се организации и страната ни няма да може да избегне тези тенденции, посочи Ирина Гроздева. „За да поддържа темпото, тя трябва да се адаптира и докато прави това да увеличи скоростта на ръста на производителността”, се казва в документа. Красотата на менторството е, че позволява и на ментора и на протежето да учат. И че черпи, запазва и мултиплицира експертизата и мъдростта, които вече са натрупани в организацията. Красотата на коучинга е, че извлича и развива мъдростта, идеите и решенията от хората в организацията по начин, по който те да ги използват за постигане на целите си. Коучингът помага да се разгърне скритият потенциал на хората в екипа – били те висши или средно ниво мениджъри или цели екипи. Според Анелия Горгорова от Key Success Indicators, не може да се рамкира приложимостта на двата метода по тип компания – всяко предприятие, което е готово да инвестира в развитието на мениджмънта си и е узряло да използва подобни подходи за развитие на уменията, е подходящо.

Ползи и предимства на двата метода

“И коучингът, и менторството са високоефективни инструменти и затова те трябва да бъдат използвани внимателно и винаги целите на коучинг взаимоотношенията и менторската работа трябва да са подчинени на стратегическите цели на организацията – категорична е Ирина Гроздева от DreamersDo. - В противен случай те ще имат прекрасен ефект, но само за хората, които ги ползват, и ограничен ефект за компанията като цяло”. Според специалистката, ако двата метода не са съгласувани с организационните планове и стратегии, хората ще катерят много ефикасно стълбата, но тя ще е поставена на грешната стена, а нито една организация не би искала самоцелно да инвестира в развитие на хора и програми, ако те не допринасят за подобряване на количествените и качествените резултати на компанията – например, финансовите резултати и ангажираността на служителите. “Ползите от менторството са свързани с по-широката рамка и по-богато знание за процесите, за света, за взаимоотношенията, за бизнеса като цяло, която наистина може да те обогати в много случаи повече в различни направления, както и личния контакт, твърди Анелия Горгорова от Key Success Indicators. - Това, че си избираш сам професионалиста, който да ти помага да търсиш отговори, със сигурност може да увеличи скоростта на развитие и ефективността, защото не е без значение доверието, както и влиянието, което оказва конкретния човек.” Според Горгорова, коучингът е изключително полезен, когато се търси конкретен и директен резултат върху задачите в работата. Например, ако един мениджър е сравнително новопромотиран, и освен че трябва да се справя с процесите вече от друг ъгъл, който е по-висок, но трябва да се бори и с по-високата комплексност при това да управлява ефективно екипа си. В такива моменти въпросният раководител има нужда някой да го напътства при развитието на неговото представяне в изпълнението на тези сложни проекти, в управлението на тези по-стратегически процеси, както и в управлението на екипа. КАРЕ НАЧАЛО
92% от участниците в изследване на Акредитирания институт за развитие на персонала във Великобритания (CIPD) смятат, че коучингът може да има позитивен ефект върху финансовите резултати на компанията, ако се управлява ефективно. 99 на сто от анкетираните са на мнение, че коучингът носи количествени резултати и за индивидите и за организациите. Че коучингът е ефективен начин да се насърчава ученето в организациите са убедени 96 процента от респондентите. Според Ирина Гроздева от DreamersDo, има редица ползи от използване на цялостна система за коучинг и менторство за организацията. Подобна системи би довела до катализиране на реализацията на стратегическата посока (визията, мисията и ценностите) на организацията. Тя има пряк резултат и върху увеличаване ангажираността и удовлетворението от работата. Следващата полза от такава цялостна система е, че увеличава производителността на висшия мениджмънт и служителите. Подобен похват подкрепя кариерното развитие и управлението на талантите, както и управлението на знанието и води до мултиплициране на знанието в самата организация. Коучингът и менторството са ключови механизми за прехвърляне на наученото по време на тренинги на работното място. В съчетание двата метода са най-подходящи за предаване и развитие на знания, определени умения и на експертиза в организацията.

Недостатъци и рискове
“За недостатъци е трудно да се говори, защото може да се открият повече ползи, но от чисто бизнес гледна точка си заслужава да бъдат отбелявани два факта – инвестицията като време е по-голяма от гледна точка на традиционен тип обучение, но то дава по-пряк резултат върху представянето, освен това е възможна по-голяма времева гъвкавост при подобни сесии и по-висока степен на целенасоченост върху казусите, които вълнуват конкретния професионалист – смята Анелия Горгорова от KSI. - Друга съществена точка е по-високата цена на подобен тип форми на развитие на уменията, но те се изплащат сравнително бързо. Рискове като цяло е трудно да се появят, ако коуча или ментора са опитни и успеят да изградят добър контакт с онзи, който трябва да напътстват е неговото пътуване, наречено „развитие на уменията”.” Според Ирина Гроздева от DreamersDo, при коучинга рисковете произтичат от няколко фактора. Проблем може да се окаже, ако клиентът (индивид или организация) не е наясно с ползите и процеса. Тук са възможни много сценарии. Възможно е висшият мениджмънт да не е въвлечен в процеса и да не разбира ползите, предимствата и недостатъците от този инструмент за организацията. Друга хипотеза е ако ЧР мениджърът не познава процеса на коучинга и на подбор на коучове и няма критерии за него. Според Гроздева, във всяка организация е нужно да има поне един човек, който да е абсолютно наясно с процеса – да е преминал коучинг обучение, самият той/тя да е бил коучван. Рискът може да дойде и от това, че даден човек е използвал коучинг услугата и е заключил, че коучингът е точно това, което вече е получил. Истината е, че коучингът има много разновидности според целите на индивида/организацията (кариерен коучинг, организационен коучинг, коучинг за изпълнителни директори, коучинг за резултати и т.н.). Самите практикуващи коучове също са различни като хора, така че е нужно да се подходи внимателно при подбора на коуч и да се отчете доколко има химия между коуча и клиента, изтъква специалистката. Друг казус може да се появи, ако коучингът не е свързан с целите и резултатите на организацията. Ако коучингът се прави самоцелно за развитие на умения, а не е свързан с целите и резултатите на отдела или цялата организация в зависимост от нивото на коучвания мениджър/екип, това няма да осигури положителен ефект. Поредната рискова хипотеза, която изтъкна Гроздева, е свързана с липсата на професионализъм от страна на коуча. Ако коучът твърди, че е коуч, но всъщност не е сертифициран да прилага този метод и прилага други методи като консултиране, обучение, терапевтични елементи, менторство и други, тогава доверяването на този специалист би било рисковано. Картинки – в папка ИТ Кариери
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X