Кариера

Пазарът на труда у нас се подобрява

Computer World

„Има подобрения на показателите за България като цяло в сравнение с предходните тримесечни периоди и това ни дава надежда, че след тежка за страната ни зима идва времето на подобрен бизнес климат, нови инвестиции, а от там и нуждата от квалифицирани кадри и способни доказани ръководители, които да водят фирмите към развитие чрез нови продукти, нови технологии и нови пазари. Навлязла малко по-късно и по-леко засегната от световната криза от големите водещи икономики, България има своя шанс да излезе бързо от нея. В това се корени нашият оптимизъм за следващата 2010 година в сектора на пазара на труда, когато очакваме положителното раздвижване да стане тенденция и да видим първите резултати на съживяване” – заяви Жулиета Софранова, управляващ директор на Antal за България.Бизнес услуги - България

В сектора на бизнес услугите има значи-телен спад при наемането на ръководен персонал към момента на проучването с 50%, а уволненията като показател се увеличават двойно от 15 на 30%.
При планираните назначения спадът е по-малък— 9%, а планираните уволнения се запазват като тенденция. Интересен е фактът, че в предишното тримесечие нито 1 компания от сектора не е предвиждала освобождаване на персонал, а в момента резултатите показват, че 30% уволняват.

Производство - България

При сектор Производство в настоящия момент наемащите компании са по-малко от преди 3 месеца с 8%, но планиралите назначения са повече с 5%.
При уволненията се забелязва значителен спад. Предходното тримесечие 12% от компаниите са предвиждали съкращения, а към момента 0% от участниците уволняват.
Подобна тенденция доказва оптимистични нотки в развитието на производството— тотален спад в уволненията от 37% до 0%, и планирани назначения с 5% повече.

Банки, финанси, инвестиции - България

При сектор Банки, Финанси, Инвестиции процентите са най-високи във всички показатели, тъй като от началото на 2009 това е един от най-динамичните сектори.
Компаниите очакват по-малко съкращения от предходното тримесечие —разликата е почти 20%. Покачване има и в наемането към момента на проучването, макар и с 10%. Показателите за планираните назначения също са все още оптимистични, което се запазва като тенденция от миналото тримесечие.

Проучването

Според международно проучване на тенденциите за наемане и освобождаване на ръководен персонал възможностите на пазара на труда за професионалисти и мениджъри се подобряват за първи път от есента на 2008. Изследването се провежда на всяко тримесечие, а последните резултати са на база на анкети сред над 7000 организации в 34 страни.
Проучването ‘Global Snapshot’ на международната компания за подбор Antal, се допита до 7397 компании на основни пазара като Източна Европа, Африка, Индия, Китай и САЩ дали търсят хора на ръководни позиции. Присъстват и въпроси за плановете за наемане на професионалисти и мениджъри в следващото тримесечие, както и за предвидени съкращения към настоящия момент и предстоящия есенен период. Делът на компаниите с вакантни позиции в глобален мащаб се е покачил от 46% (април – май 2009) до 50% сега. Процентът на организациите, които смятат да назначават персонал в предстоящото тримесечие бележи ръст от 44% на 48%. От друга страна, процентът на компаниите, съкращаващи персонал, се е понижил от 35% през пролетта до сегашните 25%.
Според управляващия директор на Antal International Тони Гудуин, резултатите от проучването Global Snapshot дават основание за капка оптимизъм. “Разбира се, все още може да има непредвидени проблеми, които чакат зад ъгъла – двойна (W-образна) рецесия или дори влошаване на ситуацията, например, така често споменавани от повечето апокалиптични коментатори. Но това, което може да ни спаси, въпреки скритите изненади, е чувството за увереност, което изглежда се връща за първи път в дългите и трудни почти две години”, казва експертът.

Западна Европа

Най-високите настоящи нива на назначаване от развитите икономики са във Франция (54%), Великобритания (50%) и Германия (46%). Най-ниското ниво на назначаване бе регистрирано в Швейцария (35%), което е резултат от силната икономическа зависимост на страната от финансовия сектор.

Източна Европа и Евразия

Най-високият процент на компании, които наемат ръководен персонал, в региона са в Русия (62%), Чехия (60%) и България (54%). В Унгария икономическите проблеми обосновават и най-ниското ниво от само 26% на компании, които активно търсят нови мениджъри и ключови професионалисти.

Африка и Близкия Изток

След недостига на търсене на персонал през пролетта, нивата на подбора в Египет са се възстановили до най-високите в региона – 61%. Въпреки очевидния край на възхода на пазара на труда в Персийския залив, нивата на назначаване в ОАЕ са стабилни на 46% и изглежда ще се увеличат до 49% през следващото тримесечие.

Азия

След осезаемия спад в търсенето на персонал от началото на 2009 г. устойчивостта на пазара на труда в Китай се възвръща с нива от 74%. Картината в Индия е идентична с тази в Китай, където също се наблюдаваше значителен срив в началото на 2009. Настоящите нива на наемане на ръководен персонал са се покачили от 29% до 51% сега.

Америка

Въпреки че икономическите перспективи в САЩ са объркани, последния Snapshot показа, че може да се говори за подобрение на пазара на труда на ръководен персонал. Процентът на организациите, които наемат персонал, се е покачил от 43% до 55%, считано от април и на тези, които планират назначения през настоящото тримесечие от 34% на 56%. Нивата на уволнение на персонал са се понижили, макар и незначително, от 38% на 34%. CW/Б
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X