Кариера

С. Безуханова за ангажиментите: Интересно ми е и не гледам часовника

Computer World

От декември 2008 г. Саша Безуханова пое отговорното управление на бизнеса на Hewlett-Packard в държавните администрации на 27 държави от региона на Централна и Източна Европа. Това е най-сериозното признание от страна на корпорацията за управленския опит и професионалните успехи, постигнати от Безуханова на българския ИТ пазар. Сред новите й отговорности ще бъдат продажбите и реализацията на системни и технологични решения в областта на сигурността, отбраната, публичните финанси, здравеопазването и електронното управление, като тя ще отговаря за пълния цикъл на бизнеса на HP в сферата на държавната администрация - от започването до изпълнението на проектите. Бизнесът на HP в държавните администрации е най-значимият и съставлява над 50% от приходите, които компанията реализира от индустриалните сектори на ЦИЕ. Той доби още по-голяма тежест след сливането с EDS, водещ световен доставчик на системи за публичния сектор.

Саша Безуханова

Стъпвате на новия си пост в момент, доста труден за глобалната икономика и големите играчи в нея; с какви предизвикателства е свързана промяната точно в тези условия?

Кризата може да се оценява от две различни гледни точки – предизвикателство пред икономиките и домакинствата, необходимост от редефиниране на политиките и инвестиционен скептицизъм в региона. Тя обаче има и позитивен, пречистващ ефект – автоматизиране на ръчни процеси, това е ИТ; внедряване на системи за финансов и управленски контрол, което е също ИТ; аутсорсинг към финансово конкурентни пазари – Източна Европа е европейският адрес. В такъв контекст намирам новата си задача за двойно по-интересна, защото имам възможност да работя по нови стратегии за адресиране на тези бизнес възможности.

Как се справяте с толкова много ангажименти?

Интересно ми е и не гледам часовника. Работя по много часове тези дни.

Какви цели си поставяте във връзка с новата си длъжност?

НР е лидер в региона с много опит и големи екипи в областта на публичния бизнес. Работя по стратегия за развитие на нови сегменти, успехът в които ще затвърди допълнително позициите ни.

Какви очаквания ви възлагат и какви постижения очакват от вас ръководителите на корпорацията Hewlett-Packard – освен огромно признание от страна на HP за вашия управленски опит и професионалните успехи, новата ви позиция е свързана със сериозни отговорности?

Да развия бизнеса в посока затвърждаване на позициите в установени пазари като централноевропейските и да изградя структурите в развиващите се. Има и проекти, които се реализират по eвропейски програми – за тях екипът ми работи по специални стратегии.

На какъв етап е интеграцията на бизнеса на EDS, водещ световен доставчик на системи за публичния сектор, с HP и ще се усети ли скоро ефектът на сделката и върху пазарите на Централна и Източна Европа – в частност и в България? По какъв начин ще се отрази тази мега-сделка върху дейността на HP България и върху глобалния център за обслужване на клиенти?

Вече имаме първите съвместни проекти с екипите на EDS в региона. Надявам се скоро и в България да има конкретна задача, която предполага въвличането на такъв клас консултантска експертиза.

Снимка: P:\Cw2009\CW 05'2009\snimki za karieri – Саша Безуханова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X