Бизнес

Вълна на фалити в САЩ заради Covid-19 очакват от Кофас

Александър Главчев

5,6% свиване на БВП на САЩ през 2020 г. предвижда кредитният застраховател Кофас (Coface). През 2021 г. пък се очаква възстановяване с едва с 3,3%, като тази прогноза ще се променя, ако има нови пандемични вълни. На фона на тази икономическа криза, спадът на БВП се очаква да бъде последван от увеличение на подадените заявления за несъстоятелност. Към момента е налице спад, но броят на компаниите, които търсят защита от кредиторите рязко се е повишил (с 48% спрямо месец май на предходната година). В по-дългосрочен план обаче се очаква увеличение на компаниите в несъстоятелност - 43% към края на 2021 г. спрямо края на 2019 г.

"Все още не знаем това доколко ще засегне българските компании, които търгуват със САЩ - посочва Пламен Димитров, управител на Кофас България. Към момента няма такива индикации, но е важно в тази ситуация те да предприемат превантивни действия за защита на плащанията си."

Освен това, според оценките на кредитния застраховател, "зомби" компаниите, които през последното десетилетие са се разраснали дотолкова, че представляват повече от 6% от фирмите през 2019 г., могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Броят на предприятията в затруднено положение също може да се увеличи в резултат на натрупан дълг.

Фалитите в САЩ през последните месеци

От 2019 г. насам се наблюдава първото годишно повишение на фалитите след кризата през 2009 г., като миналата година производството се повиши с 2,5% спрямо 2018-та. Данните, публикувани след първото тримесечие на 2020 г., посочват, че след скок от 21% през януари, броят на производствата по несъстоятелност започна да намалява до идването на месец февруари. Както и в Европа, мерките за подкрепа на корпоративната ликвидност, поведението на компаниите - длъжници, заедно с временното спиране на работата на съдилищата, обясняват тази тенденция. Въпреки това, до момента, в който шокът върху икономиката се разпространи, може да се очаква вълна от фалити. Най-уязвими в тази ситуация са секторите на въздухоплаването, търговията на дребно, автомобилната промишленост и енергетиката.

Фалити и "зомбиране" заплашват задлъжнелите компании

"Зомби" компаниите, които продължават да оперират въпреки несигурната платежоспособност и рентабилността на капитала си, също могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Още по-важното е, че с повишаването на броя компании, които са принудени да осигурят допълнително средства за финансиране, за да се справят със реализираните загуби, се повишава заплахата от увеличаване на дружествата в затруднено положение.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X