Бизнес

Covid-19 ще доведе до 21% ръст на фалитите в България

Александър Главчев

21% ръст на несъстоятелностите в България през 2021 година в сравнение с 2019 година, очаква Euler Hermes, застраховател в сферата на търговскита кредити. Актуализираната прогноза за 2020 г. също е за увеличение от близо 20% спрямо предходната, което е значително над перспективата преди Covid-19 кризата. Потенциално застрашени са предприятия в почти всички сектори, като относителна стабилност е налице само при ИТ и електрониката. От компанията споделят, че с особено внимание ще се следят транспорта, който се очаква да има допълнителни трудности и след активирането на Пакет "Мобилност", както и някои производства, свързани с автомобилостроенето.

"Несъмнено новата икономическа реалност ще форсира процеса на ръст на фалитите у нас, който започна още преди три години. Последствията от Covid-19 кризата ще се усетят както тази година, така и отложено през следващата, обясни Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България. Както винаги обаче сме обръщали внимание, заради тежка административна процедура и някои специфики в България несъстоятелностите не са основният индикатор за стабилността на компаниите и икономиката. Затова нашите очаквания са същинският удар да се усети в междуфирмената задлъжнялост, чиито нива могат да нараснат значително. Това е сигналът за риск, който трябва да се следи много внимателно."

Прогнозата за България е част от нов доклад на Euler Hermes, който се фокусира върху последиците от Covid-19 кризата върху стабилността на компаниите от цял свят. Според експертите на глобално ниво фалитите ще нарастнат средно с 35% през 2021 спрямо 2019 година. Най-тежко се очаква да бъде положението в САЩ с увеличение от 57%, Литва с 49% и Бразилия с 45% за същия период. Пред много сериозен ръст обаче са изправени и много държави в Западна Европа, както и Китай с прогноза за 40%, Сигнапур с 39% и Хонг Конг с 23%.

Според експертите последствията върху компаниите и увеличението на фалитите ще бъдат сравними като средно ниво с кризата от 2009 година, като основната разлика обаче е, че Covid-19 засяга много повече държави. Рискът от несъстоятелности покрива почти всички сектори, като е особено осезаем при транспорта, автомобилостроенето, туризма и луксозните стоки. Изключение правят само фармацията и ИТ, където има по-голяма стабилност. Най-застрашени логично са компаниите, които са били нестабилни още преди кризата.

Докладът обръща специално внимание и на две специфики на ситуацията - въздействието на принципа на "бомба със закъснител" и "ефекта на доминото". Първата се свързва със серията от икономически мерки, предприети от различните държави, за да омекотят удара върху икономиката и бизнеса, като например безлихвени кредити, данъчни облекчения и отлагания на изисквания за обявяване на фалит. Очаква се това да удължи процеса и реалният ръст на несъстоятелностите ще се усети в първата половина на 2021 година. Паралелно с това ще се развие каскадно и т.нар. ефект на доминото, в който фалитите на едни компании ще доведат до други по веригата.

"Тези два фактора трябва да се вземат предвид и от българските компании в оценката на риска. Това, че заради административни и нормативни специфики прогнозата за страната ни изглежда по-благоприятна от средната на глобално ниво, не бива да ни дава фалшиво спокойствие, посочва Камелия Попова. Традиционни търговски партньори на българския бизнес са в държавите в ЕС, в Турция, в Русия, където се очакват фалити и съответно се изисква повишено внимание."

Според Euler Hermes един от начините за превенция на риска е застраховането на търговски кредити, което става все по-търсено и у нас през последните години, както и в условията на Covid-19 кризата и усложнените перспективи за икономиката през следващите години. От началото на кризата се отчита осезаем ръст на запитванията, както от големи, така и от средни предприятия у нас.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X