Бизнес

Акциите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" вече се търгуват на БФБ

Мария Динкова

Акциите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД" (ТБС Груп) от днес се търгуват на Българска фондова борса. На първия транш за продажба са предложени 7 % от ценните книжа на дружеството на минимална цена от 7.60 лв. за акция. Размерът на емисията на ТБС Груп е 12 500 000 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на ТБС Груп се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник Елана Трейдинг.

"Листването на ТБС Груп е знаково за българския капиталов пазар, тъй като това е втората водеща високотехнологична компания, която става публична през последните пет години. ИТ секторът отбелязва растеж, перспективен е и има сериозен капацитет да се превърне в двигател на възстановяването на икономиката на страната ни след пандемията" , коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Предлагането на акции от първия транш ще продължи 10 работни дни до 19 юни. По този начин ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да позволи на повече инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по този начин ще даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди основното предлагане през втората половина на септември.

"Разглеждаме дебюта ни на фондовата борса, и като цяло публичността на компанията, като стъпка в израстването на нашите разбирания, модел на управление и готовност за бъдещ растеж. Радваме се, че ще дадем възможност на нови акционери да се докоснат до това, което е ТБС, нашата култура и заряд. Вярвам, че сред новите акционери ще намерят място и част от нашите служители. Аз и целият ми екип приемаме предизвикателството да бъдем единственият системен интегратор на БФБ с голяма доза отговорност и заряд", отбеляза Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X