Бизнес

У нас само секторът "Софтуер и ИТ услуги" е с нисък риск за разплащанията на компаниите

Мария Динкова

Секторът "Софтуер и ИТ услуги" е единственият в зоната на нисък риск за забавени плащания или невъзможност за разплащане на компаниите в България. Това стана ясно от регулярния доклад на Euler Hermеs - един от лидерите в застраховането на търговски кредити в света и у нас, изготвен след първото тримесечие на 2020 година.

Мониторингът обхваща 242 държави и 18 сектора, като оценката се прави на база 40 краткосрочни и дългосрочни показатели. Рейтингът дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата на Euler Hermes включва два индикатора - за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). В същото време се прави оценка на 18 сектора във всяка държава, като те се индексират от "зелено" за нисък, през "жълто" за умерен, "оранжево" за чувствителен до "червено" за висок риск.

Според анализа на Euler Hermes с чувствителен риск у нас обаче е секторът "Компютърни системи и телекомуникации". "Електрониката" засега остава в жълтата зона на умерен риск, докато в световен мащаб се нарежда сред най-проблематичните сектори с понижение на рейтинга в 14 държави.

Въпреки усложнената икономическа обстановка засега Euler Hermes запазва рейтинга на България на ниво B2 - "умерен риск" от забавени плащания и лоши вземания.

У нас половината от изследваните сектори вече "светят" в оранжево, след като към тази зона от жълтата премина и "Производството на автомобилни части". Това е и единственият сектор с понижен рейтинг в новия доклад на Euler Hermes.


У нас само секторът "Софтуер и ИТ услуги" е с нисък риск за разплащанията на компаниите


"Към момента България успява да задържи рейтинга си за разлика от други държави в региона. Но трябва да се има предвид, че до този момент нашите индикатори се движеха в горната част на B2 дори с известна перспектива за повишение", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България. "В тази изключително динамична и изпълнена с нови предизвикателства икономическа среда, никой не може да остане спокоен. Нашата задача като партньор и лидер на пазара на застраховане на търговски кредити е да продължим да предоставяме устойчиво услугите си, както и да подкрепяме бизнеса с регулярна и актуална информация. По този начин се стараем да подпомогнем компаниите във взимането на трудните решения за ограничаване на риска днес", допълва тя.

18 са държавите с понижен рейтинг, като сред тях попадат и такива от региона на Централна и Източна Европа - Румъния, Словакия, Чешката република, Полша и Литва.

"Видимите и потенциални последици от пандемията на Covid-19 са отразени в нашия анализ на риска в отделните държави. Продължаваме обаче да следим положението във Франция, Германия, Испания и САЩ, като към момента те разполагат с необходимите инструменти да защитят бизнеса там, но ситуацията може да рязко да се усложни, ако изолацията продължи и икономиките останат замразени за по-дълъг период", предупреждава Людовик Сюбран, главен икономист на Euler Hermes и Allianz.

У нас само секторът "Софтуер и ИТ услуги" е с нисък риск за разплащанията на компаниите


Общо 126 сектора във всички изследвани държави също са с ревизиран към по-рисков рейтинг, което е рекорд от съществуването на доклада на Euler Hermes. Важно е да се отбележи също, че в 60% от случаите става въпрос за съществена промяна - от умерен към висок риск. След най-сериозно засегнатите "Автомобилостроене" и "Транспорт" се нареждат "Електроника" (понижение в 14 държави) и "Търговия на дребно" (понижение в 12 държави). Най-сериозно повишаване на риска по сектори има в Западна Европа с 52 ревизии надолу, а в Централна и Източна Европа те са 24.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X