Бизнес

Сирма Груп Холдинг отчете 4,5% ръст на приходите за 2019 г.

Александър Главчев

Сирма Груп Холдинг официално обяви своите междинни консолидирани финансови отчети за периода приключващ на 31.12.2019 г. Приходите през 2019 г. са достигнали 61,454 млн. лв. (31,421 млн. евро) като отбелязват ръст от 4,47% на годишна база с EBITDA от 10,450 млн. лв (5,343 млн. евро) и Нетна печалба от 4,259 млн. лв. (2,178 млн. евро).

Приходите бяха постигнати благодарение на продажби в 55 държави по света. Водещите пазари на Сирма Груп през 2019 година са България с 23,086 млн. лв. или 37,57% от продажбите, САЩ с 11,926 млн. лв. или 19,41% от продажбите и Великобритания с 11,626 млн. лв. или 18,92% от продажбите. Приходите от Европа и Северна Америка възлизат на 99,07% от общите приходи.

Основните източници на приходи са продажбите на "Софтуерни продукти" възлизащи на 19,463 млн. лв. или 32% от общите приходи и приходите от "ИТ услуги", възлизащи на 39,442 млн. лв. или 64% от общите приходи.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X