За Нас

Computerworld - гласът на бизнес технологиите

Технологиите вече не само поддържат бизнеса, те са в центъра на бизнес иновациите и стратегиите на компаниите. Този фокус върху създаването на предимства за бизнеса обединява широк кръг от мениджъри и ключови професионалисти, влияещи върху вземането на бизнес решенията в компаниите. Общата им цел е да разберат и да използват технологиите така, че да имат повече приходи и да подобрят обслужването на клиентите и работата на служителите си. Като най-голямата корпоративна медия, покриваща целия спектър от технологии, Computerworld България анализира най-важните технологични решения и тенденции, осигурявайки информация за професионално ИТ управление. Една от най-важните инициативи на изданието е конкурсът ИТ проект на годината, който се провежда повече от 16 години. За периода 2004 г. - 2017 г. в изданието са представени над 370 проекта. ИKT Топ 100 е единствената класация на работещите на българския пазар компании от сферата на информационните и комуникационни технологии. През 2018 г. тя се организира за 21 пореден път. Класирането на компаниите е в две отделни секции – ИКТ фирми и телекомуникационни оператори, като подреждането им е според постигнатите приходи за предходната финансова година. На база на подадената от компаниите разбивка на реализираните постъпления се прави сравнителен анализ в сегментите аутсорсинг, дистрибуция на ИКТ продукти, разработка на софтуер, доставка и инсталиране на комуникационни решения, производство на ИКТ продукти, системна интеграция, износ на ИКТ решения и др.<br />

Аудитория

  • Висше и средно ръководство
  • ИТ специалисти в централна и местна администрация
  • ИТ технически специалисти
  • ИКТ консултанти
  • Преподаватели и студенти по ИКТ специалности
  • Български и чуждестранни ИКТ фирми
Възраст
15-24 години - 11%
25-34 години - 28%
35-44 години - 37%
45-54 години - 13%
Над 55 години - 10%
Образование
Основно и по-ниско - 5%
Средно - 50%
Висше/полувисше - 44%
Професионална група
Мениджъри - 12%
Служители/работници - 36%
Самонает - 3%


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X