За Нас

Аудитория

  • Висше и средно ръководство
  • ИТ специалисти в централна и местна администрация
  • ИТ технически специалисти
  • ИКТ консултанти
  • Преподаватели и студенти по ИКТ специалности
  • Български и чуждестранни ИКТ фирми
Възраст
15-24 години - 11%
25-34 години - 28%
35-44 години - 37%
45-54 години - 13%
Над 55 години - 10%
Образование
Основно и по-ниско - 5%
Средно - 50%
Висше/полувисше - 44%
Професионална група
Мениджъри - 12%
Служители/работници - 36%
Самонает - 3%


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X