“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
01 авг
2017
 
 

»нтервю с ёли€н Ѕориславов, ICN.bg: cMailPro е услуга подход€ща и за малки€, и за големи€ бизнес

6257 прочитани€

— какви системи на телекомите се интегрират решени€та cMailPro и ActiveAuth?»нтегрират се в системите на телекомите. “е са разнородни, но основно билинг и EPR за да се отчита. —ъщо така се интегрира и PSTN мрежите им. cMailPro работи като автономен продукт, който се свързва с техните системи с цел да се предлага на техните клиенти като услуга.

Ќа каква база ICN получава приходи от продукта?Ќещата са комплексни. ≈тапите са внедр€ване + лиценз за брой абонати които ще използват услугата

Ѕихте ли сравнили функционалността на cMailPro и платената корпоративна верси€ на Google G Suite (там се предлага и онлайн използване на други корпоративни приложени€)? - ѕо принцип една от основните разлики с Gsuite е, че той представл€ва сбор от различни приложени€, а при cMailPro - всичко удобно е събрано в един единствен продукт, който може да се достъпи директно през уеб мейл . —ъщо така cMlailPro нaбл€га на частта “Communicate” и “Store”. –азбира се, и Colaborate” и засегната но към момента не се предлага в “елеком деплоймънтите. ќсвен това от гледна точка на сигурност cMailPro предлага пълна гаранци€ за неприкосновеност на личната и бизнес информаци€та.

¬ъв връзка със зачестилите атаки през електронна поща (фишинг, криптовируси и друг зловреден софтуер), каква технологи€ за защита предостав€те?

“ова е много добър въпрос. ѕрез последните н€колко години кибер атаките стават все по-разпространени, все по-мащабни и много по-пагубни. ќт атаките към формите за вход в уеб базираните приложени€, ransomware атаките (криптовирусите) до зловредните софтуери, които цел€т пълно унищожение на критични бизнес системи, загуба на информаци€ или кражба на лични данни, потребителите биват атакувани посредством »нтернет непрекъснато. ¬ този смисъл една професионална имейл услуга, каквато е cMailPro тр€бва да отговар€ адекватно на съвременните методи за кибер атаки и да дава максимална сигурност на ц€лата критична информаци€, с ко€то услугата оперира и ко€то т€ съхран€ва.

¬ cMailPro всички съхранени файлове, ц€лата комуникаци€, чат съобщени€, телефонни разговори, информаци€ за календари, задачи и други са напълно криптирани, никой н€ма достъп до т€х, дори ICN.Bg като доставчик на услугата не може да ги достъпи. ѕо този начин потребителите могат да са сигурни, че никой друг не може да преглежда т€хната бизнес имейл услуга и т€ остава неприкосновена и защитена от злонамерени лица.

ќт друга страна, cMailPro предостав€ възможността за интеграци€ с ActiveAuth инструмента за двустъпкова верификаци€, което дава нов слой на защита на достъпа. „рез него потребител€т може да бъде спокоен, че дори паролата да му бъде „подслушана“, никой освен него не може да влезе в бизнес имейла му, тъй като се използва допълнителна верификаци€ посредством биометрични данни или генерирана парола OTP (One Time Password)

 ато допълнение cMailPro предлага възможността за лесна интеграци€ с всички познати антивирусни продукти. ¬ зависимост от тази, ко€то определени€т телеком е избрал, ц€лата имейл комуникаци€ ще премине за проверка и ще филтрира зловредните вируси, които са прикачени или скрити към съобщени€ и др. .

”слугата предлага още интеграци€ със S/MIME сертификат, който криптира писмото, допълнително удостовер€ва истинността на изпращача и неподправеността на информаци€та. ѕо този начин потребител€т може да бъде сигурен, че писмото, което ще изпрати, ще достигне до сво€ получател неподправено, а получател€т може да бъде сигурен в неговата истинност. ѕо този начин ще за защити имиджа на компани€та, ко€то използва услугата и ще се повиши доверието към не€.

ѕодписването на писмата с криптиращи ключове (като S/MIME) става все по-попул€рно и големите международни корпорации задължават своите служители да използват съвременните технологични методи за допълнителна защита и подсигур€ване на нормалната работа на критичните бизнес процеси.  ато ц€ло съвременни€т бизнес св€т се ориентира в насока повишаване на сигурността и кибер защитата. ќт сво€ страна националните телекоми, каквито са тези на Ўри Ћанка и ћавриций, в чиито системи ще бъде интегриран cMailPro, са задължени от действащите законови регулации в тези страни да гарантират максимална защита на своите потребители. ¬ този смисъл те избират да предлагат едно обединено комуникационно решение, което е доказало сво€та т€сна специализираност в кибер сигурността и дава много нива на защита за крайните потребители.

«ащо cMailPro е услуга подход€ща както за малки€, така и за големи€ бизнес?

cMailPro е един изц€ло бизнес ориентиран продукт, който дава всички нужни канали за комуникаци€, организиране на работните процеси и повишаване на продуктивността. ¬сички негови инструменти са създадени специално в помощ на съвременни€ бизнес св€т и са приложими за всеки тип и мащаб на организациите. cMailPro прави колабораци€та с колеги, партньори и клиенти още по-ефективна, подпомага работата при отдалечени офиси, при нужда от повече мобилност и при използване на услугата от различни компютърни устройства, като сигурността остава гарантирана. ≈дно от основните предимства на използването на cMailPro е оптимизаци€та на разходите. ”слугата се ценообразува в зависимост от използваните Premium и Basic акаунти и това допълнително дава гъвкавост на потреблението. —ъбира в себе си множество полезни функционалности и така се минимизира използването на много различни и скъпи услуги, което прави по-ефективно разпределението на финансовите средства във вс€ка компани€.

¬ъпросите зададе ¬ладимир ¬ладков

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас