“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
24 €ну
2017
 
 

ѕроекти на 119 фирми - с финансиране от над 95 млн. лв. по ќѕ» 

Ѕлизо 18 на сто от предложени€та са в тематична област ДЅиотехнологии и » “ и информатикаУ.

4815 прочитани€

ќдобрени за финансиране по процедура „ѕодкрепа за внедр€ване на иновации в предпри€ти€та“ на оперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ќѕ» ) са 119 проекта на обща стойност 95 858 376 лева.  акто в. Computerworld Ѕългари€ писа в кра€ на миналата година, сред » “ компаниите, които печел€т финансиране, са  омпютърнет  ъмпани, —емантик »нтерактив, Ѕраузуейв, Ќованор, —киллайн Ѕизнес —олюшънс, јнтиподес, Ќевексис, Ѕалкантел, »нтерконсулт Ѕългари€, —истемно »нтегриране, ћобайл —истемс, —кейл ‘окус, »нтелиджънт —истемс Ѕългари€, √лобъл  омюникейшън Ќет,  онтракс, јлтерко –оботикс,  омфо, ƒжи ѕи ≈с Ѕългари€, “елелинк, ‘ърст ќнлайн —олюшънс.

 

Ѕлизо 18 на сто от предложени€та са в тематична област Ѕиотехнологии и » “ и информатика.

ѕрочетете още:  ои български фирми ще получат финансиране по ќѕ» 

Ќай-много проекти попадат в областите „ћехатроника и чисти технологии“ – 51 и „Ќови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ - 31. ќстаналите са в „»ндустри€ за здравословен живот“ (22 проекта) и „Ѕиотехнологии и » “ и информатика“ (21 проекта, или 17,65% от всички одобрени за финансиране предложени€). ќдобрените за финансиране 119 кандидати са разпределени по категории както следва: микро предпри€ти€ – 27, малки предпри€ти€ – 16, средни предпри€ти€ – 36 и големи предпри€ти€ – 40. 

 

«аместник-министърът на икономиката ƒаниела ¬езиева участва в официално връчване на договори по процедурата. “€ посочи, че целта през тази процедура е да бъде намален дисбалансът между регионите в Ѕългари€, подпомагайки работещи производства, които вод€т след себе си добавена стойност и устойчиви работни места.

„ѕодкрепа за внедр€ване на иновации в предпри€ти€та“ е една от най-важните процедури на ќѕ» , чрез ко€то ще подпомогнем вече работещи фирми, така че те да подобр€т производствени€ си процес в посока на въвеждане на високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да бъдат експортно ориентирани“, каза заместник-министърът на икономиката. “€ изтъкна, че интересът към схемата е бил изключително гол€м, като обект на оценка са били 532 проектни предложени€.

ѕроектите по процедурата отговар€т на четирите тематични области от »новационната стратеги€ за интелигентна специализаци€ (»—»—). 

Ѕлизо 46% от всички одобрени за финансиране проекти са с м€сто на изпълнение в рамките на —еверозападни€ регион на планиране, подчерта »велина ѕенева, главен директор на √лавна дирекци€ ≈вропейски фондове за конкурентоспособност. “€ съобщи, че за първи път по тази процедура информационната система »—”Ќ 2020 е приложена и за извършване на оценката на проектите.

“ѕрез 2017 г. ще бъде об€вена нова процедура за разработване и внедр€ване на иновации, ко€то е предвидена в нашата индикативна работна програма. “ова ще даде възможност всички малки и микро предпри€ти€, които са останали в резервни€ списък с качествени проекти, да кандидатстват отново за финансиране“, за€ви »велина ѕенева.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас