“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ќаука и техника
23 апр
2019
 
 

‘Ќ» открива кандидатстването по три нови конкурса

‘ондът ще финансира проекти по програмите M-ERA, CONCERT-Japan и Southeast Asia Ц Europe

860 прочитани€

‘онд „Ќаучни изследвани€” (‘Ќ») открива кандидатстването по три нови конкурса по международни програми – M-ERA, CONCERT-Japan и Southeast Asia – Europe. ƒопустими бенефициенти по т€х са акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на «¬ќ, които са акредитирани от Ќјќј да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор", и научни организации по чл. 47, ал. 1 на «¬ќ, които със същата акредитаци€. »нформаци€, насоки и документаци€ за българските участници, относно подаването на документите във ‘онд „Ќаучни изследван舓, са налични “”  и “” 

ѕрочетете още: ‘Ќ» представи три успешни научни проекта

ћ-ERA 

ѕрограма ћ-ERA (www.m-era.net) предостав€ възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. ¬ консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. ¬ конкурсната сеси€ ще бъдат финансирани проектни предложени€ в следните тематични области: ћоделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing); »новативни повърхности, покрити€ и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces); ¬исоко производителни композити (High performance composites); ‘ункционални материали (Functional materials); Ќови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications); ћатериали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing).

 райни€т срок за подаване на проектни предложени€ за участие в първи€ етап от конкурса е 18 юни 2019 г. Ѕюджетът от страна на ‘онд „Ќаучни изследван舓 за предсто€щата конкурсна сеси€ е в размер на 450 000 лева за цели€ конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева.

ќсвен вече посочените документи към Ќационалните изисквани€, участниците тр€бва да представ€т проект на бюджет за пълни€ срок на изпълнение на проекта и писмо от водещи€ партньор с потвърждение за включване на българската организаци€ в съответни€ консорциум.

ѕовече информаци€ можете да откриете “” 

CONCERT-Japan

CONCERT-Japan (http://concert-japan.eu/) e обща инициатива на страните от ≈вропейската общност и япони€ за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. “емата на конкурса е: „»Ќ“≈Ћ»√≈Ќ“ќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј ¬ќƒЌ»“≈ –≈—”–—» «ј ”—“ќ…„»¬ќ ќЅў≈—“¬ќ“ (“SMART WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE SOCIETY”). ѕоканата е отворена за научни колективи, които да представ€т общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

ѕроектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години. ѕроектните предложени€ ще се подготв€т и подават от консорциум, в който тр€бва да участват научни колективи от поне две европейски държави и япони€.

Ѕюджетът от страна на ‘онд „Ќаучни изследван舓 за предсто€щата конкурсна сеси€ е в размер на 586 749 лева, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.  райни€т срок за подаване на проектни предложени€ за участие в първи€ етап от конкурса е 14 юни 2019 г.

ћатериалите за предсто€щи€ конкурс са достъпни “” 

ќсвен вече посочените документи към Ќационалните изисквани€, участниците тр€бва да представ€т проект на бюджет за пълни€ срок на изпълнение на проекта и писмо от водещи€ партньор с потвърждение за включване на българската организаци€ в съответни€ консорциум.

 Southeast Asia – Europe

“рети€т конкурс е по програма Southeast Asia – Europe, като ‘Ќ» ще участва като финансираща организаци€ за втора поредна година. “ова e обща инициатива на страните от ≈вропейската общност и ёгоизточна јзи€ за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. ѕоканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представ€т общи проекти в следните тематични области: Water. Integrated Water Resource management; Nanotechnologies; ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs; Waste; ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter); Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources; Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance); Food; Research for sustainable food production along the whole agri-food chain; Aquaculture; Restorative /regenerative economy; Machine Learning

ѕроектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години. ѕроектните предложени€ ще се подготв€т и подават от консорциум, в който тр€бва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от ёгоизточна јзи€, от страните които са подписали —поразумение за присъедин€ване към консорциума.  райни€ срок за подаване на проектни предложени€ за участие ще бъде об€вен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

Ѕюджетът от страна на ‘онд „Ќаучни изследван舓 за предсто€щата конкурсна сеси€ е в размер на 782 332 лева за цели€ конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас