Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD  |  ИТ Проект  |  2008

автор: Таня Бъчварова

 

Проектите „Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112” и „Електронен магазин 2be» получиха приза «ИТ проект 2008» в петото издание на конкурса “ИТ проект на годината”, организиран от вестник Computerworld България с подкрепата на Банка ДСК. Официалната церемония по награждаването се проведе на 3 февруари 2009 г. в х-л Шератон в София.

В добилия популярност през 5-годишното си съществуване конкурс участваха ИТ проекти, внедрени в различни компании, предприятия и институции в България, изграждащи съвременна ИТ инфраструктура и ползващи информационните технологии за автоматизация на своята дейност. Те се състезаваха в 2 категории – “Обществени организации” и “Корпоративни проекти”.

„Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112» е носител на голямата награда в категория “Обществени организации”. Подгласници са:

В категория „Корпоративни проекти” голямата награда бе присъдена на „Електронен магазин 2be», а подгласници са:

Победителите бяха излъчени след задълбочена селекция и оценка на авторитетно жури, чийто членове са представители на Асоциацията по управление на проекти, БАСКОМ, БАИТ, Банка ДСК, ЕСИ Център, ICT Media, ДАИТС, KPMG (вж. карето). Основните критерии за оценка бяха:

Всеки критерий е с различна тежест в зависимост от категорията, към която принадлежи проектът. Победителите в двете категории получиха почетна грамота и парична награда, осигурена от Банка ДСК, на обща стойност 2100 лв.

Целта на съвместната инициатива на вестник Computerworld България и Банка ДСК е да популяризира опита в изграждането на информационни решения, натрупан в българските организации, както и да предостави информация за мащабите на използване на ИТ у нас. Всеки проект, участващ в конкурса, бе представен през 2008 г. на страниците на Computerworld в обособена за целта рубрика.


ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ

в категория “Обществени организации:


Голямата награда бе присъдена на проекта “Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112”. Отличителна грамота – бе връчена на Стоян Граматиков, главен директор на „Национална система 112”, от Пламен Вачков, председател на държавната агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Паричната награда в размер на 1050 лв, осигурена от Банка ДСК, връчи Иван Велков, директор на Дирекция «ИТ Развитие» в Банка ДСК. Стоян Граматиков съобщи, че тази сума ще бъде дадена на 15-годишния Георги Стефанов в помощ на неговото образование в Националното училище по изящни изкуства «Илия Петров». Талантът на Георги е открит в конкурса по изобразително изкуство «Мисия спасител», организиран от Министерствтото на извънредните ситуации, когато той все ище е в оздравително училище. победител в конкурса той бива приет

Журито оцени високо проекта „Национална система 112”, имайки предвид националната му значимост, обхватът и техническото изпълнение. „До тук добре, но нека подчертаем, че трябва да се извърши още много и то важна работа по отношение обслужването на клиентите. Задачата е комплексна, свързана с много служби, ресурси и ефективна организация”, бяха единодушни членовете на журито.

Проектът бе възложен за изпълнение от Министерството на извънредните ситуации (МИС). Реализиран е за 9 месеца от фирма Контракс в партньорство със Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс. Нека уточним обаче, че тази система трябваше да бъде готова към датата на присъединяване на страната ни към ЕС – 1 януари 2007. Но МИС бе натоварено с тази задача едва през август 2007 г. по силата на Постановление №192 на Министерския съвет. Преди това отговорността за изграждането на системата е била на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). В крайна сметка от 30 септември 2008 г. системата е в реална експлоатация, а номер 112 е достъпен от всяка точка на страната.

С въвеждането на система 112 националните номера на трите служби за спешно реагиране - Полиция, Пожарна безопасност и спасяване и Спешна медицинска помощ ще бъдат запазени, но след година ще се пренасочат към центровете 112, тоест досега съществуващите услуги към старите съкратени телефонни номера ще се запазят, но повикванията към тях ще попадат в центровете 112.

Обхватът на системата за спешни повиквания включва 6 регионални центъра за спешни повиквания, всеки от които се намира в един от икономическите региони за планиране на страната. Центровете са разположени в София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна, функционално напълно идентични. Системата е 100% хомогенна, т.е. възможно е всеки център да приема повиквания от всяка точка в страната (включително географски области извън съответния район за планиране). Гражданите биват обслужвани по един и същ начин във всички центрове. Ако няма свободни оператори в един център, обажданията се пренасочат автоматично към свободни оператори в друг център. А ако един от центровете не е достъпен поради повреда, повикванията към него се пренасочват към друг център.

Подгласници в тази категория:

Целите на проекта са опазване на културно-историческото наследство на страната ни чрез развитие на процесите на дигитализация и създаване на Национална дигитална библиотека като част от Електронната библиотека на Европа.

„ За нас е от голямо значение, постигайки необходимото технологично ниво, да бъдем съпричастни в дейностите, свързани с разработването на Националната програма за дигитализиране на културното наследство на България”, каза Анета Дончева, зам.-директор на Националната библиотека.

Технологичната реализация включва проектиране и оборудване на Дигитален център за дигитализацията и обработката на различните видове документи. Изпълнител на тази част от проекта е фирма Алианс Медика АД. Избрани са два високоскоростни скенера с висока резолюция – за книги, карти, вестници, списания – до А3 формат; микрофилмов скенер – за микрофилми и фотолентови носители и дигитална репромаса – за старинни и старопечатни издания, както и два сървъра. За електронно управление на цифровите документи се ползва системата DocuWare на немската софтуерна компания DocuWare. Софтуерът се разработва у нас от фирма "Немечек България".

Система за управление на опашките в улеснение на обслужването в НАП, КАТ и дирекция „Документи за самоличност” на МВР

Отличителната грамота бе връчена на Атанас Янев, директор на дирекция «Информационни системи» в Националната агенция по приходите (НАП).

Проектът е с много голям обхват - в него са включени общо 20 офиса на НАП, 7 офиса на КАТ и 12 офиса на дирекция „Документи за самоличност” към МВР. Негов възложител е Министерството на държавната администрация и административната реформа. Изпълнител е „Моникомп България” ЕООД.

Системата за управление на опашките включва т.нар. клиентски терминал със списък на услугите и възможност за избор на желаната услуга, оборудван е с устройство за издаване на билети с клиентски номер; екрани на всяко гише, на които е изписан номерът на съответното гише; комбиниран информационен екран, разположен на мястото за изчакване и съдържащ клиентски номер и гишето, на което трябва да се яви клиентът.

Електронната система е от значение както за гражданите, така и за ръководителите на съответните администрации, които могат да разполагат със статистическа информация, важна при взимането на решения за подобряване на организацията на работа. Системата може да се извежда данни за време за обслужване; брой обслужвани клиенти; интензивност на обслужване; пиково време за обслужване; средно време на обслужване и на изчакване; брой работни места, предлагащи дадена услуга и др.

Системата извежда и информация за предоставянето на услуги за всяко работно място и предупреждава при достигане на критични точки на функционалност, което дава възможност за бърза реакция – отваряне на допълнителни гишета за обслужване, удължаване на работното време и пр. Освен това работата на всеки служител става значително „по-видима”по отношение на видове услуги, които е извършил служителят, по отношение на времето за обслужване, на обслужените клиенти и др.


ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ

в категория “Корпоративни проекти”


Голямата награда се присъжда на проекта “ Електронен магазин 2be”.

Технологията, чрез която е реализиран е-магазинът на 2be, е една от силните страни на проекта, която спечели журито. Сега, когато е време за развитие на е-търговията и у нас, е много важно да се използват най-новите технологии с потенциал за разгръщане на бизнеса, респ. системата.

Изградената система дава възможност електронният магазин да се поддържа в актуално състояние и всяка операция, извършена там, да се изпълнява в реално време, тъй като е налице пълна интеграция между публичния yеб сайт (представляващ фронт офиса на е-магазина) и ERP системата. Този е-магазин е базиран на модерната напоследък архитектура, ориентирана към услуги – Service Oriented Architecture (SOA), и представлява първата реална експлоатация на технологиите от пакета Oracle Fusion SOA Suite в комбинация с бизнес приложенията от SAP на българския пазар. Налице са набор от автоматизирани бизнес процеси, достъпни като уеб услуги и включващи човешка намеса и интеграция между приложения.н Изпълнител на проекта е „Мусала Софт” .

Наградата – отличителна грамота и чек от 1050 лв, осигурени от Банка ДСК - бяха връчени на Яна Илиева, мениджър на проекта електронен магазин 2be, от Иван Велков, директор на Дирекция «ИТ Развитие» в Банка ДСК.

Подгласници в тази категория:

Новопостроеният склад в Актавис България - Балканфарма в гр. Дупница се управлява с модерна система, базирана на Microsoft Dynamics NAV и интегрирана с наличната ERP система. Впоследствие системата бе внедрена и в завода на Актавис в Троян .Чрез нея всички процеси са оптимизирани максимално в съответствие с международните критериите на „добрата производствена практика” (ДПП). Проследява се детайлно движението на палети, респ. контейнери в обособените зони на склада - от получаването на материалите, през преразпределянето и експедирането към производствените центрове до съхранението на готовата продукция и нейното експедиране. Системата определя складовите клетки на база на зададени приоритети, на които трябва да бъдат поставени новопостъпилите суровини и готовата продукция. Тя управлява партидите в зависимост от техния статус, автоматично задава задачи на мотокаристите, снабдени с джобни устройства и т.н. Всеки обект, подлежащ на проследяване от системата, включително складовите клетки, контейнери и палети, са снабдени с баркодове.

Процесите са оптимизирани максимално, което до голяма степен се дължи на дългогодишния опит на екипа. „Преди да бъде внедрено сегашното решение, складът ползваше автоматизирана система със стандартна функционалност, която не поддържаше адресирани складови клетки и движението в самия склад не можеше да бъде проследявано. Следяха се налични количества и обороти, но нямаше бар кодове. Това всъщност бе старият модул в Navision. Документирането на операциите ставаше на ръка - а те са много, и се разчиташе единствено на визуален контрол от страна на служителите в склада, поради което вероятността да се допусне грешка бе много голяма, а същевременно процедурите по ДПП – много тежки. След внедряването на новата система работата се улеснява значително и се гарантира изпълнението на работните процеси съобразно стандартите на ДПП, с които всички сме длъжни да се съобразяваме - не се допускат никакви компромиси”, казват от Актавис.

Отличителната грамота, бе връчена на Владимир Високомогилски, ИТ мениджър в Актавис Оперейшънс.

Единна информационна система в болница Токуда

Информационната система, обхващаща всички основни дейности в болницата и диагностично-консултативния център, е създадена и внедрена от „Гама Консулт”. Именно комплексността на проекта, стегнатият ход на изпълнението му и ефективността на решението спечелиха журито. Освен това опитът, придобит в този проект, би могъл да бъде полезен и за други болнични заведения от този тип.

ИКТ инфраструктурата е изградена от „Контракс”. Проектът условно се състои от две части. Първата фаза е свързана с внедряването на всички модули, обхващащи цялостно структурата на здравното заведение. Втората фаза е посветена на развитие на електронното медицинско досие на пациента.

Ефектът от реализацията на проекта има много изражения: удобство при обслужване на пациенти, улеснена отчетност и управление на ресурсите и т.н. Когато се прави отчетът към НЗОК се знае почти с 99,9% сигурност, че всички пациенти, които са в отчета, са здравноосигурени и няма да има иск срещу някого, когото касата евентуално би отхвърлила.

Отличителната грамота, бе връчена на д-р Димитър Георгиев, нач. отдел "Информационни дейности" в Токуда Болница София.

 

Отличените проекти в конкурса ИТ ПРОЕКТ 2007

Голямата награда

Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112


Подгласници

Дигитализиране на уникални колекции и архиви на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Система за управление на опашките в улеснение на обслужването в НАП, КАТ и дирекция „Документи за самоличност” на МВР


категория „Корпоративни проекти”

Голямата награда

Електронен магазин 2be


Подгласници

Система за управление на модерния склад на Актавис България – Дупница

Единна информационна система в болница Токуда,


Представените ИТ проекти в държавния сектор
 • Информационна система за почвите в България в подкрепа на устойчивото земеделие
 • ДКЦ II Добрич с подобрена ИКТ инфраструктура и единна информационна система
 • Интегрирана информационна система в НЗОК
 • Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
 • Мащабен SAP проект в БНБ
 • Дигитализиране на уникални колекции и архиви на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Е-услугите, предоставяни от НОИ – в улеснение на осигурителите и осигурените лица
 • ГИС системи в улеснение на работата на Западнобеломорски район за басейново управление
 • Система за безхартиено заседание в Общински съвет - Казанлък
 • Внедряване на модела на обслужване „единен фиш” в ГКПП Златарево
 • Система за управление на опашките в улеснение на обслужването в НАП, КАТ и дирекция „Документи за самоличност” на МВР
 • Система за управление на въздушното движение
 • Мобилна система за обработка на контейнерните товари на Пристанище Варна
 • Консолидиране на ИКТ инфраструктурата, минимизиране на хартиения документооборот в Община Варна
 • Мащабно IP видеонаблюдение в Сливен за превенция на престъпността
 • Представените ИТ проекти в частния сектор
 • Модерен електронен магазин 2be – удобство и за клиенти, и за служители
 • К&М Стил с повишена ефективност чрез специализирана логистична система
 • ERP система с отворен код - в инструменталното производство на Херти АД в рамките на международен проект
 • Система за управление на новопостроения склад на Актавис България – Дупница
 • Единна информационна система в Киа Моторс България за качествено обслужване на клиентите
 • Оптимизиране на дейността в Магнум 7 чрез SAP Business All-in-One
 • ERP система в съответствие с нарастващия бизнес на Фибран България
 • Контакт-център и обновена ИС в Алма Тур за повишено качество на туристическите услуги
 • Внедряване на модел за управление на бизнеса във “Вапцаров” АД
 • Единна ИКТ инфраструктура и внедряване на ERP система в Галчев Холдинг
 • Единна ИС, обхващаща всички дейности в болница Токуда, изграждане на медицинско е-досие

ЖУРИ

Председател:

 • Валентин Иванов, директор управление на корпоративния риск в КПМГ България ООД;

Членове:

 • Александър Апостолов, председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти;
 • Веселин Янков, изпълнителен директор на БАИТ
 • Георги Брашнаров, председател на БАСКОМ
 • Георги Шарков, директор на ESI Център
 • Иван Велков, директор на Дирекция «ИТ Развитие» в Банка ДСК
 • Красимир Симонски, зам.-председател на ДАИТС
 • Недялка Йоловска, управляващ директор на ICT Media


Атанас Янев, директор на дирекция «Информационни системи» в Националната агенция по проходите


Марина Василева, ръководител направление «Информационни технологии» в Националната библиотека


Стоян Граматиков, главен директор на „Национална система 112”


Димитър. Георгиев, нач. отдел "Информационни дейности" в Токуда Болница София


Яна Илиева, мениджър на проекта електронен магазин 2be


Владимир Високомогилски, ИТ мениджър Актавис Оперейшънс

Отличителните грамоти ще връчи г-н Пламен Вачков, председател на държавната агенция по информационни технологии и съобщения. Паричната награда, осигурена от Банка ДСК, връчи Иван Велков, директор на Дирекция «ИТ Развитие» в Банка ДСК.

Наградите ще връчи г-н Иван Велков, директор на Дирекция « ИТ Развитие» в Банка ДСК.

 

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Видео от церемонията
Галерия