Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD  |  ИТ Проект  |  2007

В многообразието си 32-та проекта очертават една обобщена картина за приложението на ИТ в практиката. Разбира се, без претенцията за задълбочен анализ, тази картина може да бъде в помощ на други фирми и институции, за които ИТ е на дневен ред. Защото съпоставката с постигнатото от сродни фирми е един немаловажен ориентир за тези, за които е важен отговорът на въпроса „А къде сме ние?"


Таня Бъчварова

Две са категории, в които се състезаваха представените 32 проекта в конкурса „ИТ ПРОЕКТ 2007" - „Обществени организации и фирми" и „Корпоративни проекти". Във всяка от двете категориите бяха номинирани по 3 проекта. От тях бе излъчен по един носител на Голямата награда в съответната категория.

Проектът „Електронна система за таксуване и контрол при паркиране в „синя" зона в София", внедрена в Общинска фирма „Паркинги и гаражи", получи Голямата награда в категория „Обществени организации и фирми", а проектът "Oптимизиране на процеса по фактуриране чрез услугата е-фактура на БанкСервиз в Райфайзен Лизинг България" получи Голямата награда в категория „Корпоративни проекти". Материалното изражение на тези награди за всеки от проектите бе отличителна грамота и чек от по 750 лв., осигурени от ПроКредит Банк.

Присъдена бе и една Специална награда - на проекта „Телецентрове", за принос в развитието на информационното общество в България.

Конкурсът се организира от в-к Computerworld, като в 4-тото си издание през изминалата година той бе подкрепен от ПроКредит Банк. Официалната церемония по връчване на наградите се състоя на 23 януари в грандхотел „София" в столицата в присъствието както на представители на ИТ бранша, така и на организации и фирми - ИТ потребители.

Проектите бяха оценявани от 8-членно жури - представители на KPMG, ДАИТС, БАСКОМ, БАИТ, Aсоциацията за управление на проекти, ЕSI Център България, ПроКредит Банк и ICT Мedia (вж. карето „Жури").

Критериите за оценка бяха утвърдените в досегашната практика в провеждането на този конкурс: обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства), успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта), иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка), ефективност (постигнати нетни ползи от внедреното решение, количествено отчитане на реализирани икономии или на повишена производителност), мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки), комплексност (включва няколко фази, участници са няколко фирми/организации, използват се методи за управление на проекти, засягат се няколко сектора). Тежестта на всеки от тези критерии е променлива величина в зависимост от категорията, в която се състезава съответният проект (вж. карето „Критерии за оценка").

Във всяка от двете категории бяха номинирани по 3 проекта, от които бе излъчен по един носител на Голямата награда за съответната категория. Останалите два проекта - подгласници, бяха отличени с грамота.


ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ


В категория „Обществени организации и фирми"

с Голямата награда бе удостоен проектът „Електронна система за таксуване и контрол при паркиране в „синя" зона в София", внедрена в Общинска фирма „Паркинги и гаражи". Грамота и чек на стойност 750 лв., осигурен от ПроКреди Банк, бяха връчени на инж. Николай Александров, изп. директор на фирма "Паркинги и гаражи", от Георги Георгиев, ИТ мениджър в ПроКредит Банк.


Тази система получи преобладаващо високи оценки от журито предимно заради доказаната в практиката обществена полезност, респ. улеснението за гражданите, които масово я ползват.

„Поради големия обществен интерес и най-вече заради удобството на Електронната система за заплащане на паркирането в „синя зона" на гр. София чрез изпращане на кратко съобщение (SMS) тя е най-важната от категорията „Електронни системи, предназначени за гражданите", които развиваме в нашата фирма", каза след церемонията пред Computerworld Емил Петров, ръководител отдел "Електронни разработки и електронен архив" в "Паркинги и гаражи".

За потребителите ще бъде интересно да научат, че предстои надграждане на системата с пускането в действие на допълнителна услуга - гласово заплащане на паркирането. Тя е идентична с тази на краткото съобщение, като единственото, което се налага, е желаещият да заплати паркирането си, като се обади на посочения на табелите номер, в случая 1302, след което, използвайки клавиатурата на телефона си (чрез функцията DTMF) въвежда контролния номер на автомобила в системата. Тя е реализирана чрез AVR (Automatic Voice Response) система, но поради усложнената (еднократна) процедура на първоначална регистрация на държавния контролен номер на автомобила има възможност и за директна връзка със служител от „Паркинги и гаражи" ЕАД, обслужващ Кол центъра. След първоначалното регистриране няма да се налага повторно въвеждане на номера, а само обаждане, тъй като системата привързва телефонния номер към държавния регистрационен номер на автомобила до следващата му промяна. Допълнителните възможности, които предлага тази система, са автоматично позвъняване, ако пропадне връзката или пък връзка със сътрудник от „Паркинги и гаражи" ЕАД за допълнително съдействие. Разбира се, и тук е предвидено безплатното напомняне 5 минути преди да изтече времето за паркиране, което на този етап е реализирано чрез кратко съобщение - SMS.

Кол центърът като неизменен елемент от тази услуга ще предлага връзка със служител от „Паркинги и гаражи" ЕАД за допълнителна информация, информация за репатриран автомобил и неговото местонахождение, други услуги, предлагани от дружеството като „служебен абонамент", както и за подаване на сигнали от гражданите - за похвали или оплаквания например.

Кол центърът е изграден на база комуникационен сървър на Siemens - HiPath 3800 с няколко допълнителни разширителни модула и няколко сървъра, поддържащи AVR системата. Директните връзки с мобилните оператори са реализирани през MAN на БТК, а телефоните за връзка на гражданите са същите, изписани на знаците и табелите по улиците. Под самите телефонни постове (линии) са пуснати необходимият брой ISDN линии, които да обезпечат големия брой обаждания за кратко време. Също така, за улеснение на гражданите, се разработва и вариант, при който номерът 1302 да бъде активиран към всеки мобилен оператор и за глас и включен в Кол центъра, тъй като гражданите се обаждат главно от мобилните си телефони на улицата, за да получат информация за своя автомобил или да заплатят паркирането му.

В Електронната система за таксуване, самотаксуване и контрол при паркиране в "Синя зона" в гр. София реално работят и два други модула, като предстои стартирането и на трети - Преференциално паркиране с чип-карти на лица с увреждания и Преференциално и привилегировано паркиране с чип-карти. Същите се проверяват и следят с четците, използвани при проверката на автомобилите за коректно изпратен SMS, в които има вграден и RFID скенер, но могат да се използват и за четене на чип-винетки, с които ще бъде снабден всеки автомобил, паркиращ по местодомуване в „Синя зона", което представлява и третият модул.

Погласници в категорията „Обществени организации и фирми"

"Система за управление на международните валутни резерви TREMA"

на Българска народна банка. Отличителната грамота бе връчена на Иглика Андреевска, директор на дирекция "Анализ и контрол на риска" в БНБ и ръководител на проекта. През 2007 г. системата се ползва и ефектът от нея е налице: измерване на риск експозициите и контрола на лимитите в режим на реално време, както и оптимизиране обработката на транзакциите, свързани с валутните резерви, са някои от основните предимства на решението. Освен това наличната ИТ платформа позволява да бъдат въведени нови финансови инструменти, които отговорят на изискванията в Закона за БНБ. Подготвяйки се за влизането в Еврозоната, ние имаме средство, което ще използваме, когато дойде моментът да управляваме валутните резерви на Европейската централна банка.

Възложител на проекта е БНБ. Изпълнители са няколко звена в БНБ - дирекциите "Анализи и контрол на риска" и "Ковчежничество" към управление "Емисионно", дирекция "Информационни системи", "Главно счетоводство" и "Вътрешен одит на БНБ", с консултантската помощ нa KPMG България.

По закон управление "Емисионно" в БНБ отговаря за т.нар. валутен борд в България. Операциите с международните валутни резерви се изпълняват и контролират от дирекциите "Анализи и контрол на риска" и "Ковчежничество" към това управление.

Целите на проекта са създаване на система в отговор на необходимостта от измерване на риск експозициите и контрола на лимитите в режим на реално време и оптимизиране обработката на транзакциите, свързани с валутните резерви, което не би могло да се постигне с наличната система поради нейните технически ограничения. Решението е изградено на базата на т.нар. Factory Solution - специализирана платформа, създадена от шведската фирма Trema и съобразена със спецификата на задачите и работата на централните банки. Тази система се ползва от около 10 банки в Европа, вкл. и от Европейската централна банка. В допълнение към този основен пакет са добавени бизнес процеси, които са специфични за БНБ.

"Изграждане на Национален център за аерокосмическо наблюдение към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии".

Отличителната грамота бе връчена на представител на дирекция "Комуникационни и информационни системи" в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.


През юли 2007 г. завърши първият етап от изграждането на Националния център за аерокосмическо наблюдение. Като част от многообхватна система за предотвратяване на бедствия и аварии, основната технологична база е налице, но за пълноценната му работа, така както е заложено в целите на проекта, предстои да се положат още значителни усилия. Във всеки случай обществото разчита на този отговорен проект и с надежда ще продължим да следим неговото разгръщане.

„Предвижда се разширяване на технологичните възможности във втори етап на проекта, който ще бъде финансиран по линия на ФАР. Освен това стремежът ни е да създадем условия за тясно сътрудничество с редица други държавни институции, както и с екипи от БАН - това е изключително важна предпоставка за разгръщането на потенциала на аерокосмическия център", подчерта Диана Стойнова, директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" в МДПБА.

Целите на проекта са:

Информацията постъпва в аерокосмическия център от 4 източника: две наземни станции - Global Imaging и Dartcom, допълнителен канал за получаване на сателитни изображения през FTP сървър с висока разделителна способност от водещ световен доставчик и система за наблюдение в реално време с помощта на безпилотен летателен апарат и сателитна система за навигация и комуникация.

За да може получената информация от различните източници да бъде обработвана и анализирана, приетите сателитни изображения се геореферират (с изключение на тези от FTP сървъра, които пристигат геореферирани) и се интегрират в

Географска информационна система на платформа ERDAS и АrcGis, предоставена от ESRI България с множество слоеве, съдържащи информация за населените места в България, ЖП и пътна инфраструктура, речна мрежа и т.н. Работи се в мащаб 1: 50 000, което позволява обработка, анализ и моделиране на информацията.

Изградената система е технологично отворена, като с нея са поставени основите за дългосрочно развитие на управлението на кризи. Още повече че ЦАКН е национален и ще се ползва и от други държавни структури. Той ще е особено полезен за министерствата на икономиката и енергетиката, на околната среда и водите, на земеделието и продоволствието, на Военно-въздушните сили, БАН и др. Надеждите са, че центърът ще има значителна роля в повишаване ефективността на действие на правителствените и държавни институции по организацията, ръководството, координацията и контрола по превантивните мероприятия, намаляване и предотвратяване на аварии и катастрофи в България и интегриране на страната към Европейската информационна система.

В категория „Корпоративни проекти"

с Голямата награда бе отличен проектът "Oптимизиране на процеса по фактуриране чрез услугата е-фактура на Банксервиз в Райфайзен Лизинг България".

Грамота и чек на стойност 750 лв., осигурен от ПроКреди Банк, бяха връчени на Любомир Цеков, изпълнителен директор на Банксервиз, от Недялка Йоловска, управляващ директор на ICT Media.

Проектът спечели журито както с технологичното решение, така и с възможността за значително оптимизиране на процесите по фактуриране за широк кръг потребители, респ. улесняване както на финансовите институции, така и ползващите техните услуги.

Платформата, създадена от Банксервиз, която бе внедрена първо от Райфайзен Лизинг България, се нарича eFaktura.bg. Чрез нея се предоставят електронни фактури на получателите през Интернет. Има различни модели за реализация на услугата, като се използва т. нар. консолидаторски модел, т.е. Банксервиз се явява трета страна в процеса между доставчици и купувачи. Предимството е, че много доставчици изпращат фактурите си към една точка и много купувачи получават фактурите си от различни доставчици пак от една точка. Този модел пести много разходи на доставчици и купувачи.

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Гарантиране на автентичността на произхода на фактурата и ненарушимостта на съдържанието се постига чрез използване на цифров сертификат (универсален електронен подпис).

Процесите, които обхващат новото ИТ решение е-фактура, са известяване на клиентите за наличие на генерирана фактура за лизингово вземане, възможност клиентът да получи фактурата като електронен документ или да я оспори и архивиране на електронните фактури. Фактурите се представят и поддържат в системата чрез единен Стандарт за представяне на електронна фактура в eFaktura.bg чрез XML.

Всяка фактура се представя като електронно подписан документ. Използва се XML подписване. Стандартизираният формат поддържа всички необходими реквизити, изисквани от закона за ДДС. Използваният формат създава възможност да се постигне описание на много видове фактури от различни сектори в икономиката.

Ефектът от решението има няколко измерения:

Погласници в категорията „Обществени организации и фирми"

"Внедряване на ERP системата SAP for Retail във веригата супермаркети Пикадили".

Изпълнител на проекта е фирма Varna Business Services (VBS). Отличителната грамота бе връчена на Пламен Андонов, мениджър SAP проект в Пикадили. Този проект впечатли както с комплексността на решението и реалните ефекти - показатели за успешната реализация, така и с подхода в дефинирането на целите и последователността в тяхното постигане.


Пикадили разполага с 13 търговски обекта, предстои да бъдат открити още над 10, а това не би било възможно без подходяща ERP система. В тези магазини се предлагат над 300 вида хранителни и нехранителни продукти собствена марка, като номенклатурата включва близо 15 000 артикула в оборот, а ежедневно се приемат и обработват доставки на над 2 000 артикула. Броят на служителите е 1 700.

Целите на проекта са били централизирано управление на всички магазини, оптимизиране на бизнес процесите с цел намаляване на разходите, гъвкавост при промоционални програми, подобряване на контрола и отчетността; предстоящото разширяване на веригата да бъде улеснено от ERP системата.

Дейността, централното управление на веригата във Варна, както и на всички магазини, са обхванати в единна система за управление на бизнеса - SAP for Retail, базирана на mySAP Business Suite.

Решението включва

Избраният модел на SAP POS интерфейс позволява дистрибутирана обработка на данните в отделните магазини, като ПОС системите в магазините са свързани към централна SAP система. Изходящият POS интерфейс се използва за зареждане на системите по обекти с текущи данни на регулярни интервали от време.

Процеси, които са обхванати от системата, са:

Показателно за успеха на проекта е, че фирмата се разраства, като новите магазини бързо биват включвани в SAP системата. При това веригата от магазини ще продължи да се разширява и през идната година. През 2007 г. дейността на компанията се е разширила и с производствен цех, респ. е разширена функционалността на системата с поддържане на процесите там. Предстои да се въведе и интегрира със SAP специален софтуер за управление на пространството в търговските обекти (Space Management система). За успеха на проекта е показателен и фактът, че той е включен в най-добрите референтни практики на SAP for Retail в световен мащаб.

"Въвеждане на система за IP базирано наблюдение в Сектрон / СОТ 161"

Отличителната грамота бе връчена на Антоний Иконописов, търг. директор на Сектрон, и г-н Петко Ангелов, директор "Физическа охрана" в СОТ 161. Изпълнител на проекта е Bynet България.

Сектрон е фирма специализирана в проектирането, доставката и изграждането на системи за сигурност, включително сигнално-охранителни, пожароизвестителни и пожарогасителни системи; СОТ 161 е най-голямата фирма в България за централизирана охрана на обекти, като предлага на клиентите си физическа охрана на обекти, персонална и ВИП охрана, инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на спортни и културно-масови прояви. Общо за страната чрез своите регионални центрове фирмата осъществява централизирана охрана на повече от 15 000 обекта, оборудвани с алармени системи. Само на територията на София техният брой надхвърля 13 700.

Впечатляващото в проекта е, че използваните нови технологии дават конкурентни предимства на компанията спрямо останалите охранителни фирми дори за места, на които те вече са навлезли. Постига се ефективно използване на радиочестотния ресурс, като една и съща честота може да се ползва от отделните ретранслаторни станции в различни региони на града без риск от интерференция. СОТ 161 може да осигури допълнителни услуги като 24-часово видеонаблюдение, известяване за настъпило събитие през GSM мрежа и др.

Проблемите, които е трябвало да бъдат решени с този проект, са няколко. Първият проблем е свързан с радиопокритието в София и крайградските райони. Територията на града е голяма и на някои места мощността на ретранслаторните станции е недостатъчна, за да бъде уловен сигналът от портативните радиостанции. Вариантът с използване на радиорелейни линии за препредаване на комуникациите към контролния център е неефективен метод. Когато едната радиостанция изпраща, останалите трябва да са в режим на слушане, в противен случай може да се получи смесване със сигналите от други активни радиостанции.

Вторият проблем са фалшивите тревоги (например задействани датчици заради силен вятър, преминал тежкотоварен камион и т.н.) - при 80 % от случаите. Това коства не само ресурси - патрулни коли, време, но и нерви.

Решението е следното: В контролния център е инсталиран сървърът на Cisco IPICP, където са разположени още администраторската конзола, записващата система StreamR и клиентските компютри, на които може да се наблюдава записано видео или видеонаблюдение в реално време. Целият трафик се преобразува в IP пакети, които през Cisco маршрутизатор 2811 и Radwin P2P канал се пращат до няколко ретранслаторни станции, разположени в различни райони на града. Там отново Cisco 2811 ги преобразува в цифрово радио и през P2MP клетката се изпраща до патрулите в обхвата на даден ретранслатор.

Проектът дава възможност да се повиши качеството на предлаганите услуги, твърди Александър Младенов, експерт "Сигурност и комуникационни системи" в Сектрон и СОТ 161.

Предстои изграждане на нови базови станции в София и в страната. След въвеждането на системата в експлоатация ще се създаде единен център за цялата страна, в който ще бъде събирана информацията за всички обекти на СОТ 161. Оттам ще се управляват и комуникациите на фирмата. Софтуерът за управление на цялата система позволява едновременно наблюдаване на хиляди обекти в цялата страна.

За значителния ефект от реализацията на проекта са показателни следните факти:

Специалната награда

за принос в развитие на информационното общество в България журито присъди на проекта „Телецентрове". Грамотата бе връчена на Пламен Вачков, председател на сдружение "иЦентрове", от Владимир Владков, издател на в. Computerworld.

В рамките на проекта е изградена постоянно растяща мрежа от телецентрове в местните общности. Развитието на телецентровете протича в среда с ограничен достъп на гражданите (особено в малките общности като например по-малките градове и селата) до навременна информация от местно значение и до услугите, предлагани от правителството. Съществува продължителна липса на комуникация между местната власт и гражданите.

Сега работят 109 телецентъра, 15 са в процес на изграждане; може да се разчита на още около 40 центъра, изградени по други проекти. Има и малък брой телецентрове, временно затворени поради различни причини, главно поради проблеми с помещенията. Като се разчита на изградената мрежа от телецентрове и човешки ресурси, екипът работи над списък от проектни идеи, които имат за цел да повишат влиянието на телецентровете върху българското общество в областта на социалното и икономическото му развитие.


Предстоят следните проекти: предоставяне на обучение по ИТ и бизнес комуникационни умения за граждани в неравностойно положение - съвместен проект с КТ Подкрепа; обучение на безработни; еЗдраве - развитие на информационна платформа и провеждане на обучение за хора с диабет; аудиовизуална продукция на базата на мултимедиен софтуер - безопасен Интернет за деца; обучение за възрастни - дигитално наследство; изграждане на ИТ музей; изграждане на информационна бизнес мрежа; система за обучение през целия живот за Института по публична администрация и европейска интеграция; KAT обучение за нарушители; изграждане на мрежа от телецентрове в Македония и др. През 2007 г. бяха стартирани инициативи като е-Интеграция на хора с увреждания, интеграция на роми и ИТ обучение на възрастни (над 55-годишна възраст). До момента обучените граждани са над 1250 души от гореизброените категории. Създаден е т.нар. Калкулатор за оценка на локациите, който, прилагайки критериите за успешен телецентър, оценява доколко дадено място е подходящо за изграждането на такъв. Този калкулатор се използва за разработване на мерки за мониторинг на прогреса на всеки отделен телецентър и е част от системата за нива на зрялост на тези обекти.


Критериите за оценка

Критерии Категория обществени фирми и организации - тежест Корторативни проекти - тежест
Обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства) 25% 15%
Комплексност (включва няколко фази, участници са няколко фирми/организации, използват се методи за управление на проекти, засягат се няколко сектора) 20% 15%
Успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта) 25% 25%
Иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка) 10% 15%
Мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки) 20% 20%
Ефективност (нетни ползи)   10%

ЖУРИ

Председател:

Членове:


ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРОЕКТИ


ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ

Библиотечна ИС, интегрирана с RFID решение в СВУБИТ
Единна ИС в Първа специализирана АГ болница „Св. София"
Електронна система за таксуване и контрол при паркиране в „синя" зона в София
ИКТ в Американския университет в България
Интегрирана ИС в Държавен фонд „Земеделие"
ИС в Университетска болница "Св. Екатерина"
ИС за осигуряване прозрачност на финансовата дейност в Агенцията по заетостта
ИТ и ГИС в Националния медицински координационен център
Комплексни административни услуги в електронна област Ловеч
Кюстендилски регионален е-каталог на старопечатни ценни издания - началото на Национален своден каталог
Националният център за аерокосмическо наблюдение като част от многообхватна система за предотвратяване на бедствия и аварии
Обединен e-каталог на четири регионални библиотеки с достъп през Интернет
Пилотният проект за здравни е-карти
Развитие на телецентровете в България
Система за управление на международните валутни резерви в БНБ
Съвременни ИКТ решения за ефективна и прозрачна дейност в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

КОРПОРАТИВНИ ПРОЕКТИ

CAD/CAM решения при производството на профили за врати и прозорци във Вайс Профил
ERP система в Интертръст Холдинг БГ
ERP система във веригата супермаркети Пикадили
IP решения в СОТ 161
Единна ИС в SMG Fashion
Единна система за управление на бизнеса в Данон
Интегрирана ИС във Фармахит ООД
Интегриране на CAD, ERP и специфични приложения в единна среда"Прототип" ООД
Комуникационна инфраструктура в Интертръст Холдинг
Обхващане на търговската дейност на Бултекс 99 в ERP система
Оптимизиране бизнеса на продажбено-сервизен комплекс на Volkswagen с нова ERP система
Оптимизиране на процеса по фактуриране чрез услугата е-фактура в Райфайзен Лизинг
Платформа за е-обучение на служителите на Глобул
Управление в реално време в 2be чрез SAP ERP
Управлението на документите по качеството в Сатурн Инженеринг
Централизираното управление на складовите наличности в Индустриал Партс

ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ в конкурса ИТ ПРОЕКТ 2007

Категория „Обществени организации и фирми"

Категория „Корпоративни проекти"


Специална награда за принос в развитието на информационното общество в България


Конкурсът ИТ ПРОЕКТ 2008

И тази година в-к Computerworld ще продължи да представя интересни ИТ решения, реализирани в различни сфери на нашия живот. Инициативата и конкурсът „ИТ ПРОЕКТ 2008" ще се реализират с подкрепата на Банка ДСК.

Всички фирми и институции, ползващи информационни технологии, са поканени за участие. Подробна информация ще намерите в рубриката „ИТ проект"на нашия сайт: www.computerworld.bg

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ