Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 25 Next Page
Page Background

Съвместно с Клуба на ИТ мениджърите в България, от

2008 г. досега списание CIO организира престижния конкурс „ИТ

мениджър на годината”. Тази инициатива има за цел да съдейства

за издигане позицията и авторитета на ИТ мениджърите в

ръководството на фирмите и институциите в България, както

и да стимулира ефективното използване на информационните

технологии в дейността на компаниите в различни сегменти на

индустрията.

Наградата ИТ мениджър на годината се връчва в три

категории – “Мениджмънт”, “Ефективност” и “Иновации”.

съответно за постижения при управлението на ИТ екипа и ИТ

дейностите, оползотворяване потенциала на ИТ, изграждане на

ефективни и иновативни решения.

Януари “Е-администрация & е-здравеопазване”

Февруари “Ключови ИТ” + раздел “ИТ за транспорта и логистиката”

Март “ИТ за финансовия сектор”

Април

“Системи за управление на бизнеса” + раздел “ИТ за търговските

компании”

Май

“Дигиталната трансформация на бизнеса” + “Управлявани услуги

и аутсорсинг”

Юни

“Съвременната ИКТ инфраструктура” + раздел “ИТ за ютилити

сектора”

Юли

“ИТ сигурност” + раздел “ИТ в отбраната”

Септември CAD/CAM & GIS

“Решения в облака” (и ИТ услуги)

Октомври “Системи за управление на бизнеса”

Ноември “ИТ за финансовия сектор”

Декември “ИТ мениджър на годината”

CIO България през 2016 година

НАГРАДИ

„ИТ МЕНИДЖЪР

НА ГОДИНАТА”