Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
computerworld | кариерна зона | Lang Cloud
computerworld | кариерна зона | programming | PHP
Извличане на гео координати по зададен IP адрес
/********************************************************************************//* Description: Get Longitude and Latitude by IP address in PHP *//* For information, please visit http://www.
PHP 2620 прочитания
PHP парсер на аргументи
<?phpfunction parse_args($args) {    $out = array();    $last_arg = null;    if(is_string($args)){        $args = str_replace(array('=', "\'",...
PHP 7329 прочитания
Извличане на всички Wordpress POST мета данни
function get_post_meta_all($post_id){    global $wpdb;    $data   =   array();    $wpdb->query("        SELECT `meta_key`,...
PHP 1268 прочитания
Бисквитки от трети страни, работещи в iframe
За повече информация посетете http://gromitski.com/blog/using-cookies-in-a-facebook-application/
PHP 1037 прочитания
Преобразуване на IP адрес до шестнадесетичната му стойност
$ip = "192.168.1.12"$ip_split = explode('.', $ip);$HEXIP = sprintf('%02x%02x%02x%02x', $ip_split[0], $ip_split[1], $ip_split[2],...
PHP 730 прочитания
Изтичане на PHP сесия след определен интервал от време
if (isset($_SESSION['LAST_ACTIVITY']) && (time() - $_SESSION['LAST_ACTIVITY'] > 1800)) {    // last request was more than 30 minutes ago    session_unset();  ...
PHP 819 прочитания
Заменяне на относителните URL адреси с абсолютни
<?phpfunction replace_relative_urls($html) {    $replace='$1http://mywebsite.com/$2$3';    $pattern="#(<\s*?a\s*?[^>]*href\s*?=[\"'])(?!
PHP 607 прочитания
Добавяне на Facebook Login
// Launch Facebook oAuth Box<?php    $stoken = Util::getMD5GUID();    $gWeb->store("fb_state",$stoken);    $fbAppId = Config::getInstance()->get_value("facebook.
PHP 793 прочитания
WordPress функция за разделяне заглавието на два реда
// split nameif (!function_exists('the_title')) {    function the_title($name) {        if($name!
PHP 596 прочитания
XML парсър
************************************************************************Example:************************************************************************$xml = new XML('artikel.
PHP 841 прочитания
JSON с PHP
Server side (PHP) //$productData is array elementecho json_encode($productData);exit;Client side (JS)var option = JSON.parse(res);    $.
PHP 607 прочитания
Скрипт за изтегляне на файл с всякакъв размер
<?php// Use PHP to serve files too big for Apache to deliver (>2GB)function serveFile($file){    if (file_exists($file)){        $path_parts =...
PHP 676 прочитания
Facebook коментари за Wordpress
<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];    if (d.getElementById(id)) return;    js = d.
PHP 1057 прочитания
Рекурсивно преобразуване на многомерен в едномерен масив
function array_traverse($arr){    static $recursive_array = array(); // Static to mantain state when doing recursive function    // Traverse array, if a value is an array do...
PHP 633 прочитания

Слайдшоу

HR на месеца

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

“ Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) през февруари. Инициативата се... ” вижте още »

IT сертификати