Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
computerworld | кариерна зона | Lang Cloud
computerworld | кариерна зона | programming | MySQL
Намиране на дублиращи се стойности в колона
SELECT name, COUNT(*) c FROM table GROUP BY name HAVING c > 1;
MySQL 587 прочитания
Вмъкване на записи в MySQL от .CSV файл
LOAD DATA LOCAL INFILE '/file.csv' INTO TABLE `table_name` FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY...
MySQL 623 прочитания
gzip на импорт/експорт файл
gunzip < database.sql.gz | mysql -u user -p databasemysqldump -u user -p database | gzip > database.sql.
MySQL 618 прочитания
Избор на произволен ред от таблица в MySQL
Използване на ORDER BY RAND()
MySQL 658 прочитания
UPDATE на таблица с използване на JOIN
UPDATE default_comments cINNER JOIN default_profiles p ON c.user_id = p.user_id INNER JOIN default_users u ON c.user_id = u.id SET c.name = p.display_name,c.email = u.email,c.website = p.
MySQL 653 прочитания
Смяна на стойности в MYSQL заявка с CASE...WHEN
SELECT id,title,   (CASE date WHEN '0000-00-00' THEN '' ELSE date END) AS date   FROM your_table SELECT id,title,   (CASE status WHEN 0 THEN 'open' WHEN 1 THEN...
MySQL 695 прочитания
Симулиране на заявки
Можете да стартирате транзакция преди изпълнение на заявката, след което да дадете ROLLBACK. За целта обаче е необходимо използване на InnoDB или XtraDb таблици
MySQL 794 прочитания
Изчисляване на дата със седмица назад
WHERE mydatefld >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 7 DAY)
MySQL 701 прочитания
Добавяне на водещи нули към поле
UPDATE tbl_Name SET ZipCodes = CONCAT('0',ZipCodes) WHERE LENGTH(ZipCodes) = 4
MySQL 699 прочитания
Разлика в години от зададена дата
Зададената дата се намира в @dob
MySQL 937 прочитания
MySQL избор на дублиращи се записи
SELECT *  FROM [tablename] INNER JOIN ( SELECT COUNT( * ) , [columnOfDuplicates] FROM [tablename] GROUP BY [columnOfDuplicates] HAVING COUNT( * ) >1 ) AS t2 ON [tablename].
MySQL 784 прочитания
Добавяне на колона с timestamp, указващ промяната
ALTER TABLE `table` ADD `modified` TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP...
MySQL 796 прочитания
Копиране на избрани редове от една таблица в друга
INSERT INTO Table2(field1, field2, ..., fieldN) SELECT field1, field2, ..., fieldN FROM Table1 WHERE ....
MySQL 727 прочитания
UPDATE на колона със Search/Replace на дума
UPDATE `table` SET fieldname = REPLACE( fieldname, "fromthis", "tothis" )
MySQL 653 прочитания

Слайдшоу

HR на месеца

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA

“ Петя Костова, старши бизнес партньор „Човешки ресурси“ VMware за България и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („ЧР на месеца“) през февруари. Инициативата се... ” вижте още »

IT сертификати